Romeinse cijfers: tabellen en hoe u Romeinse cijfers schrijft (VOLLEDIG)

complete tabel met Romeinse cijfers

Romeinse cijfers zijn cijfers die werden gebruikt in het nummeringsysteem dat in het oude Rome werd gebruikt en worden nog steeds veel gebruikt.

Romeinse cijfers zijn bekend sinds de oudheid van de Romeinen. Op dat moment werd de nummering gedaan met het alfabet dat we tot nu toe kennen. Bij het schrijven van Romeinse cijfers worden dus geen hele getallen gebruikt, zoals bij nummering in het algemeen.

Romeinse cijfers worden nog steeds veel gebruikt, zelfs Romeinse cijfers zijn in sommige gevallen de standaardnummering geworden. Bijvoorbeeld, zoals hoofdstuknummering in een tijdschrift, de volgorde van eeuwnamen en de volgorde van een gebeurtenis.

Het Romeinse cijfersysteem verschilt van de op decimalen gebaseerde cijfers en de symbolen die in het Romeinse cijfersysteem worden gebruikt, bestaan ​​uit een basisteken en een combinatieteken.

Het basisteken is een enkel teken dat een getal vertegenwoordigt, terwijl het combinatieteken een combinatie is van de basistekens die een cijfer vertegenwoordigen.

Elk teken van het Romeinse cijfer is een hoofdletter van het moderne alfabet dat we tegenwoordig gebruiken.

De basiskarakters of symbolen van Romeinse cijfers bestaan ​​uit I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000.

Romeinse cijfers die een combinatie zijn van basiskarakters, waaronder II = 2, III = 3, IV = 4, VI ​​= 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, XI = 11, XII = 12, XIII = 13, en spoedig.

Een lijst met Romeinse numerieke symbolen van 1 tot 100 is te zien in de onderstaande tabel.

Basis Romeinse numerieke tabel

Aantal Romeinse cijfers

Het aantal Romeinse cijfers in een nummer is gelijk aan het aantal Romeinse tekens voor elk cijfer in dat nummer.

In tegenstelling tot het getallensysteem dat we gebruiken, definiëren Romeinse cijfers geen nullen. De positie van eenheden, tientallen, honderden etc. heeft geen invloed op het aantal karakters in Romeinse cijfers, wat betekent dat de cijfers 2 (II), 20 (XX), 200 (CC), 2.000 (MM) etc. hetzelfde aantal karakters hebben, namelijk twee karakters.

Andere voorbeelden zijn:

 1. Het 2003-nummer bestaat uit 5 karakters, namelijk MMIII (twee 2.000 numerieke karakters, MM en drie 3 karakters, namelijk III).
 2. Het nummer 666 bestaat uit 6 karakters, namelijk DCLXVI (twee karakters voor het nummer 600, namelijk DC, twee karakters voor het nummer 60, namelijk LX, en twee karakters voor het nummer 6, namelijk VI).
 3. Het nummer 1250 bestaat uit 4 karakters, namelijk MCCL (één karakter voor het nummer 1000, namelijk M, twee cijfers voor het nummer 200, namelijk CC, en één karakter voor het nummer 50, namelijk L).
 4. Het nummer 888 bestaat uit 12 karakters, namelijk DCCCLXXXVIII (vier karakters voor het nummer 800, namelijk DCCC, vier karakters voor het nummer 80, namelijk LXXX, vier karakters voor het nummer 8, namelijk VIII).
Lees ook: 40+ voorbeelden van effectieve en ineffectieve zinnen (VOLLEDIG)

Hoe Romeinse cijfers te schrijven

De stappen voor het vertalen van anka decimaal naar het Romeins zijn als volgt.

 1. Schrijf het decimale getal op dat u wilt converteren. Bijvoorbeeld het getal 1.989.
 2. Splits het decimale getal op in eenheden, tientallen, honderden, duizenden, etc. Bijvoorbeeld 1.989 = 1.000 + 900 + 80 + 9
 3. Vertaal de cijfers in Romeinse tekens. Bijvoorbeeld 1.000 + 900 + 80 + 9 = M + CM + LXXX + IX
 4. Combineer de opgetelde Romeinse tekens op volgorde. Bijvoorbeeld M + CM + LXXX + IX = MCMLXXXIX
Complete tabel met 1-100 Romeinse cijfers

Voorbeelden van het schrijven van Romeinse cijfers

Hier zijn enkele voorbeelden van het converteren van decimale getallen naar Romeinse cijfers

 1. 78 = 70 + 8 = LXX + VIII = LXXVIII
 2. 876 = 800 + 70 + 6 = DCCC + LXX + VI = DCCCLXXVI
 3. 1234 = 1000 + 200 + 30 + 4 = M + CC + XXX + IV = MCCXXXIV
 4. 2010 = 2000 + 10 = MM + X = MMX
 5. 2011 = 2000 + 10 + 1 = MM + X + I = MMXI
 6. 2012 = 2000 + 10 + 2 = MM + X + II = MMXII
 7. 2013 = 2000 + 10 + 3 = MM + X + III = MMXIII
 8. 2014 = 2000 + 10 + 4 = MM + X + IV = MMXIV
 9. 2015 = 2000 + 10 + 5 = MM + X + V = MMXV
 10. 2016 = 2000 + 10 + 6 = MM + X + VI = MMXVI
 11. 2017 = 2000 + 10 + 7 = MM + X + VII = MMXVII
 12. 2018 = 2000 + 10 + 8 = MM + X + VIII = MMXVIII
 13. 2019 = 2000 + 10 + 9 = MM + X + IX = MMXIX
 14. 2020 = 2000 + 20 = MM + XX = MMXX

Trucs voor het eenvoudig en correct schrijven van Romeinse cijfers

Bij de Romeinse numerieke schrijfmethode zijn er minimaal twee karakters die bekend moeten zijn, namelijk de basis en de combinatie. Elke methode toont een ander nummer. De basiskarakters bestaan ​​uit I, V, X, L, C, D, M en anderen.

Terwijl het combinatieteken bijvoorbeeld het Romeinse getal 11 is dat wordt geschreven als XI. Bestaat uit twee basispersonages. Als u de twee soorten concepten begrijpt, kan een willekeurig aantal getallen gemakkelijk in Romeinse vorm worden omgezet. De eenvoudige manieren waarop u dit kunt doen, zijn:

Lees ook: Enzymen: complete eigenschappen, structuur en hoe ze werken

1. Schrijf eerst het decimale getal

Kortom, het schrijven van het Romeinse getal 9 is nauw verwant aan decimale getallen. Dus als u een getal naar de Romeinse vorm wilt converteren, is het een goed idee om eerst een decimale versie te maken, bijvoorbeeld 1.353, 243, 25, enzovoort.

2. Beschrijf het decimale getal

Om complexe Romaw-getallen te kunnen maken, moet je eerst de basistechnieken beheersen. Behalve dat je de Romeinse karakters van 1 tot 100 moet onthouden, moet je ook begrijpen hoe je angkka moet beschrijven die duizenden of zelfs miljoenen bereikt.

Bijvoorbeeld 1.253, verdeel het gewoon in 1.000 + 200 + 50 +3. Voor deze stap mag u het niet verkeerd doen, want hierdoor kan het Romeinse cijfertype onjuist worden.

3. Vertaal het eerst in de Romeinse numerieke versie

Nadat je het decimale getal hebt opgesplitst, kun je het vertalen in romantische cijfers. Uiteraard moet u zowel het basisformulier als de combinatieformulieren uit het hoofd leren. Het Romeinse getal 9 is bijvoorbeeld IX, 13 is XIII, enzovoort.

Romeinse cijfers 11-100 schrijven

11 = XI

12 = XII

13 = XIII

14 = XIV

15 = XV

16 = XVI

17 = XVII

18 = XVIII

19 = XIX

20 = XX

21 = XXI

22 = XXII

23 = XXIII

24 = XXIV

25 = XXV

26 = XXVI

27 = XXVII

28 = XXVIII

29 = XXIX

30 = XXX

31 = XXXI

32 = XXXII

33 = XXXIII

34 = XXXIV

35 = XXXV

36 = XXXVI

37 = XXXVII

38 = XXXVIII

39 = XXXIX

40 = XL

41 = XLI

42 = XLII

43 = XLIII

44 = XLIV

45 = XLV

46 = XLVI

47 = XLVII

48 = XLVIII

49 = XLIX

50 = L.

51 = LI

52 = LII

53 = LIII

54 = LIV

55 = LV

56 = LVI

57 = LVII

58 = LVIII

59 = LIX

60 = LX

61 = LXI

62 = LXII

63 = LXIII

64 = LXIV

65 = LXV

66 = LXVI

67 = LXVII

68 = LXVIII

69 = LXIX

70 = LXX

71 = LXXI

72 = LXXII

73 = LXXIII

74 = LXXIV

75 = LXXV

76 = LXXVI

77 = LXXVII

78 = LXXVIII

79 = LXXIX

80 = LXXX

81 = LXXXI

82 = LXXXII

83 = LXXXIII

84 = LXXXIV

85 = LXXXV

86 = LXXXVI

87 = LXXXVII

88 = LXXXVIII

89 = LXXXIX

90 = XC

91 = XCI

92 = XCII

93 = XCIII

94 = XCIV

95 = XCV

96 = XCVI

97 = XCVII

98 = XCVIII

99 = XCIX

100 = C

Bron: grootte en eenheid | TheGorbarsla