23+ voorbeelden van Javaanse toespraken (meest complete) in het kort Verschillende thema's

U kunt dit voorbeeld van Javaanse spraak voor verschillende doeleinden gebruiken.

Spraaktekst is een vorm van communicatie in één richting om een ​​hoofdidee over verschillende dingen aan andere mensen kenbaar te maken, met als doel anderen uit te nodigen om te doen wat we overbrengen.

Een persoon die een toespraak houdt, wordt een redenaar genoemd. Een goede toespraak moet een positieve indruk kunnen wekken bij de toehoorders en het vermogen om een ​​toespraak te houden helpt een persoon in hoge mate bij het verbeteren van zijn spreekvaardigheid in het openbaar, zodat het nuttig zal zijn voor het bereiken van een betere carrièreladder in de toekomst.

Doel van spraak

Enkele van de doelen van de toespraak, onder andere

  1. Geef informatie en begrip voor andere mensen die naar onze toespraak luisteren
  2. Om luisteraars te beïnvloeden om te doen wat we zeggen
  3. Geef een positieve indruk, zodat andere mensen blij zijn met wat we zeggen, zodat anderen gemakkelijker kunnen begrijpen wat we zeggen

Soorten spraak

Openingsspeech

De openingstoespraak wordt meestal kort gehouden door de MC of MC

Briefing toespraak

Dit type spraak bevat aanwijzingen voor anderen in een belangrijke vergadering

Groet speech

Een type toespraak dat door iedereen wordt gegeven in een tijdelijk evenement

Inhuldigingstoespraak

Een van de soorten toespraken die worden gehouden door mensen die zeer invloedrijke of belangrijke mensen zijn bij het formaliseren van een bepaalde gebeurtenis of activiteit.

Spraak melden

Een toespraak die een verslag bevat over bepaalde activiteiten of taken.

Javaanse toespraak, Javaanse toespraak

Soorten spraakmethoden

Spontaniteitsmethode

Spraakmethode die spontaan of zonder voorafgaande voorbereiding wordt uitgevoerd.

Memorisatie methode

Spraakmethode door de voorbereide spraaktekst uit het hoofd te leren.

Manuscript-methode

De methode om de toespraak te houden is door het voorbereide spraakscript te lezen.

De Extemporane-methode

De methode om de toespraak te houden door de belangrijke punten van het over te brengen thema te beschrijven, zodat de redenaar bij de levering geen volledige spraaktekst hoeft te maken.

Spraakstructuur overzicht

  1. Begint met een opening als een openingsgroet
  2. Inleiding die de inleiding is tot de inhoud van de te houden toespraak
  3. De inhoud van de spraaktekst bevat doelen, doelstellingen, doelen, plannen, stappen en nog veel meer

Het volgende is een verzameling voorbeelden van toespraken in het Javaans met verschillende thema's.

Voorbeelden van toespraken in het Javaans, het thema School Netheid

Het schoonhouden van de schoolomgeving is iets dat door alle componenten van de school moet worden gedaan, inclusief schooldirecteuren, docenten, medewerkers en studenten, om een ​​comfortabele, schone en gezonde schoolomgeving te creëren voor een onderwijs- en leeromgeving. Het volgende is een voorbeeld van een Javaanse toespraak over het thema netheid op school

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Dumateng, de directeur van de school

Dumateng, meneer Kaliyan, de leraar

Dhumateng is zo jong als een kula tresnani

Het publiek van ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Vergezel ons alsjeblieft samen met majukaken puja lan prijs de dankbaarheid voor dumateng gusti allah swt amargi a tot pinaringan zegeningen lan het geschenk van dumateng waar we allemaal mee zijn. Saengga we zijn zo sedaya als Pinaringan Makempal Kanthi gezond en afiat.

Dames en heren van ingkang kulo respect

Voor zover we kunnen, hebben we essentiële ingrediënten nodig om te koken. Amargi, de utawi-omgeving, belde toen het kangge-bord de urip van de sedaya-leden van de gemeenschap hing. Amargi slaagt erin het milieu te beschermen, zodat de aarde er baat bij heeft om überhaupt niet verbaasd te zijn.

Dames en heren, ik respecteer u.

Yoiku's milieuvriendelijkheid is net zo mooi als Kang Kanthi Kito's handige manier om ingkang-ziektes te voorkomen die op de loer liggen tijdens het udan-seizoen.

Cekap semanten ingkang saget kula seturaken umpami gewoon klentunipun kula nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Voorbeeld van een toespraak over een onderwijsthema

Onderwijs is een indicator van de vooruitgang van het land. Natuurlijk moet vrijheid van leren alle mensen raken, of ze nu arm of rijk zijn, want onderwijs is het recht van alle burgers. Het volgende is een voorbeeld van een Javaanse toespraak met een educatief thema.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dames en heren en ook respectloos. Tien dinten dinten ingkang en iki monggo gingen we allemaal samen om God te danken dhumateng gusti ingkang de grote grote. Maringi is voorstander van lan rahmat sahinggo ing wekdal, zelfs als we erg overstuur zijn, bellen we ons als we nationaal onderwijs nodig hebben.

We moeten echt gelijke tred houden met onze regering, de Nation of the World, en zelfs in de grondwet van 1945 voor het belastingprogramma, leren we ons te verbazen als sedoyo wargo milahi age pitung Uga meniko we sumerap ing dalem agami we willen niet naar de islam totdat we rondhangen pinten pinten 4 meniko.

Wekdal, de profeet van tasih, hield ook vast aan het utawi-programma, het verplichte onderwijsbevel, was onder de indruk van de mensen In het geval dat Niku gekleed was in zijn schoenen terwijl zijn volk een wijze dados was, omarmde de afvallige de wetenschap in de schoenen van de ingkang mobilio. Boten dados de onwetende afvallige. Ook genietend van de gave van de profeet in de geschiedenis van ibn abdil barr.

Golek wetenschap iku senajan ing China. Samen terne golek is de wetenschap van het plaatsen van lichten in een verplichte herinnering aan de saben van moslims. De engelmeter zal de vleugels van bewondering voor de ingkang golek van kennis laten zakken vanwege de betekenis van marang penggawean iku.

Poro, het publiek, draaide zich om. Lan, tegen de Dinten van Punika National Education, zegt dat we zo oud zijn als oud en langdurig, en we zijn ook onze leden aan het verbeteren, ook al hebben we nog steeds kennis. Nopo niku arupi belangrijkste religieuze wetenschappen. De wetenschap van ingkang wonten, kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten, ingkang kaliyan hierna.

Het is voldoende om de Saged Kula aturaken, Bokbilih Wonten Kula Nyuwun Agungeng Pangapura te houden.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Afscheid thema toespraak voorbeeld

In dit leven is er altijd zoiets als ontmoeting en afscheid. Het afscheidsevenement werd zowel het mooiste cadeau als een zeer gedenkwaardig evenement voor scholieren omdat het het laatste speciale moment was om vrienden, docenten en andere apparaten in de schoolomgeving te ontmoeten. Het volgende is een voorbeeld van een Javaanse toespraak over scheiding.

Assalamu'alaikum warhmatullohi wabarokatuh

Nuwun, de belangrijkste vader, de directeur van de ingkang kula hurmati-school, de uitnodiging van de belangrijkste vader, de moeder van de leraar, is een medewerker van Ringkang Kinurmatan. De weg is in de klasse waar het ontwerp is verlaagd, Kula Tresnani Kulo trots. Monggo kito klimmen dalem ook gusti Allah is de grote verzaker. Wacht wekdal als we nog in een gezonde pinaringan zijn, als we makempal kanthi pinaringan gezond en gezond zijn.

Kula Minangka-vertegenwoordiger, dus Agungin Panuwun van klas 6, zonder de umpami, was verbaasd over dezelfde leraren. Ahmad jaya katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco-konco en kula lan konco-konco saged ngrampungaken de verplichting om pawitan menika te wonten.

Kula Kaliyan, Konco-konco benoeming saged, prijst, supados sedaya liefdadigheid en kesaenan meneer Lan, de leraar van de pinwales slaperigheid omdat God zo van streek is. Saha tansah pinaringan grof kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Boten kasupen kulo jij bent mijn bijkomende kula nyuwun pangapunten. Als ze getrouwd waren, waren ze vaak verbaasd, de saiki-leraren, de rouwleraar, Ian Kuciwa. De tool is zo ingesteld saha solah, breng kula sakanca ingkang mboten mranani panjenengan panjenengan, de leraren zijn sedaya.

Dumateng, de belangrijkste vader, de leraar, en de sedaya adi-adi, de malih kula jonge boom ndedonga verbaasd gusti ingkang boten aringan rahmat saha barokahing gusti allah.

Wasana slimme semanten ingkang saget kula seturaken menawi kathah kula kula nyuwun pangapunten.

Wassamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Voorbeeld van een toespraak over een drugsthema

Het volgende is een voorbeeld van een Javaanse toespraak met drugsthema.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Geprezen zij onze dankbaarheid dat we de dumateng allah subhanahu wa ta'ala ingkang en de kracht van genade en hidayah beklimmen, ook al zijn we helemaal verbaasd. sahinggo we zijn saged makempal die het bord punika kanthi in goede gezondheid gebruiken.

Waarom sarto salam mugi katetepna dhumateng profeet mohammed sholallohualaihi wassalam, lan umatipun dumugi eindtijd samangkih amen.

Dames en heren, evenals kinurmataanse glazen. Ik wil mriki kula badhe niet, bedankt voor de gevaren van het gebruik van zowel drugs als illegale drugs. Kito sedoyo tot katerangaken barito ing pawartos tivi doen alsof ze synthetisch zijn om geen medicijnen tegen verkoudheid te gebruiken en zelfs medicijnen kolo wau. Ook al heeft ze geen lichaam, toch wordt het advies en advies van boten saged mind gecontroleerd en sanes-san ook al is Liane's verstoring.

Lees ook: Javaans vertalen (automatisch en compleet) - Javaans Krama-woordenboek, Alus, Ngoko

Tiyang weigert de karemenan van het roken van menawi-medicijnen te accommoderen terwijl ze dood blijft, omdat haar gezondheid net zoveel invloed heeft op je lichaam als op haar lichaam. Amargi tiyang weigert de karemenese rokende drugs te huisvesten die het risico lopen van ziektebendes.

Awit meniko kulo nodigen dumateng gemeenschapsleden uit Supados Ojo sepisan-pisan geen drugs gebruiken en drugs verhoogd. Laat ons alsjeblieft Wekdal gebruiken, ik sta versteld van positieve dingen, ik moet boeken lezen, sportvoetbal en panunggalane.

De heer Lan, een buitenlandse moeder, zal vereerd zijn kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken menika te zijn

Kulo nodigt ons uit om naar onze lichamen te gaan, het spijt me als ik wil vragen om afstand te doen van goederen wanneer religie en overheid verboden zijn. Mugo-mugo kito is net zo makkelijk als dados, maar ik wil niet gammel zijn.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Voorbeeld van de toespraak over het thema Onafhankelijkheid

Als de jonge generatie van de wereld zijn we verplicht om de onafhankelijkheid van de wereldnatie elke 17 augustus te beschermen en te herdenken. Daarom is hier een voorbeeld van een Javaanse toespraak die we kunnen houden op Onafhankelijkheidsdag.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Herinner je prestatie, rt 02 rw 05. Dames en heren, dames en heren, Minulya Saha, de studenten van Wedok ingkang Kula Tresnani en Kono Banks zullen dat doen.

Zet een stap zo mooi als sumonggo, we bidden de puja's en prijzen de grote dankbaarheid voor onze grote zegeningen, zelfs als we erg onder de indruk zijn, zijn we verrast dat we het Punika-evenement ook zonder alangan pinunggalan kunnen doen. Ook al heb ik vanavond sugeng rawuh opgezet, World Kaping 67.

Dames en heren lan sedoyo ingkang kulo respect. We zijn allemaal samen totdat we de Sesarengan Bilih Rikala op 17 augustus 1945 begrijpen Wereld mbiyawaraaken kamardhikan

De leiders van onze natie hebben wusananipun om de tekst van de proclamatie te maken.

Dames en heren van Minulya, zolang ze maar nonchalant yoiku dragen omdat ze tirakatan nodig hebben. Evenals sesarengan nyenyuwun marang gusti allah supados nagari Wereld salajen zelfs langkung zelfs dan hun sakdereng ook.

Dames en heren van Sumangga Kamardhikan zien de inhoud van het mengsel en het karakter van ons nationalisme is overweldigend.

Cekap semanten ingkang saget kula seturaken. Wonten zelfs de snelheid van kula nyuwun agungen pangapunten.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Voorbeelden van toespraken in het Javaans, het thema van de Jeugdbelofte

Het volgende is een voorbeeld van een toespraak in het Javaans met als thema de Jeugdbelofte

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh

De directeur van ingkang satuhu kula bekteni, de belangrijkste vader, Ibu dwija, is dezelfde werknemer als ingkang kula trisnani. Monggo, we zijn sedoyo, godzijdank, Gusti Allah, ik wil niet geweldig zijn, pinaringan slijpen, heerlijk gezond, Santoso, gefeliciteerd Kula Saha Panjen met de status van Pados Ngelmu Inggih wanneer we saged sinau en pawiyya dragen, we genieten van sedoyo.

Kaping kalih anggenipun kula jumeneng ing ngarso panjenengan zoveel als nodig is, regelt hij na babagan de eed van de jeugd. Kula lan panjenengan sedaya tot onafhankelijkheid.

Mbok bilih ing op 20 oktober legden de mensen van de wereld de eed van de jeugd af. Inggih Punika, een van de cadaden van Dinten Sarta ingkang Nedahaken, kwam naar Kito Sedoyo Tiyang koos de wereldnatie om een ​​hoge vechtlust te wijden.

Wosipun de eed van saha prasetya menika sedoyo kulo lan panjenengan sedoyo saha dipunwarisaken dhumateng putra wayah het lied mujudaken als het geschreeuw van kamardikan saha gesang kanthi gemah aripah loh jinawi systeem van tentrem kerta raharja fair lan welvarend. We vermoeden dat Mig Griekenland-studenten verplicht zijn enthousiast te zijn over deelname aan Sinau.

Cekap sementenn ingkang saget kulo set angganing babagan jeugdeed. Cekap semanten mbok bilih gewoon klentunipun kula seturaken agunging pangaksami.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatu

Voorbeelden van toespraken in het Javaans, het thema Love of Peace

De sfeer van rust en sereniteit is altijd door iedereen gewenst. In toespraken is het gepast om inhoud te onthullen die vredeliefde bevat, zodat harmonie en saamhorigheid in het leven behouden blijven. Het volgende is een voorbeeld van een vredelievende Javaanse toespraak.

De heer en mevrouw Minulya,

Scholen riskeren de pamucalan ingkang-instelling, officieel niet-werknemers, door het kanthi panyinaon systematisch, opzettelijk te gebruiken en ook gericht op het voorhoofd van de pamucal ingkang om op het voorhoofd van het professionele pamucal kaliyan ingkang-programma te werken, vooral het kawiwit-curriculum omdat de kleuterschool, de kleuterschool Inggil.

De school koestert de rol van sae en neemt het erfgoed van ngelmu, cultureel erfgoed en vaardigheden over. Aan het einde van de menika ziet de onhandigheid van de gevechten van de ingkang-studenten zeker de impact van de ingkang kirang sae over het hoofd. Hoewel tawuran punika amargi kathah de kados ta amargi-factor van kanca-invloed is, ben ik verdrietig omdat ik zo oud ben, ook lan sanes-sanes.

Ook al is de rol van de groep een formeel instituut van ingkang montenaken pamucalan, de school van sakedahipun nanemaakte de lessen van ingkang luhur dhateng pamawi wucal, een daarvan is dat ik babakan tresna tentrem utawi de taal van de wereld ben, zelfs "love peace".

Sagung de rawuh ingkang kinurmatan,

Tiyang die zich aan haar verplichting heeft gehouden om te weigeren de ontwikkeling van haar lare te negeren, geniet ook nog steeds van de prediking van kinderen. Sakniki Kathah vechtpartij, de onhandigheid tussen de studenten van Siji Lan Sijini wanneer ze getrouwd zijn, de nyukakaken is een teken van onze dhumateng terwijl we naar de oude tiyang ugi kijken terwijl we de rol van lan njagani tresna tentrem utawi liefde voor vrede en de vroege kawl-kinderen observeren. Pananeman Roso Tresna Tentrem kawit vroege kajeng zelfs het kind nggadhahi kelingan wrijvingsloze vriend kaliyan sesami.

Pananeman raos tresna tentrem ing saged kinderen in de nasleep van Kaliyan nepangaken, kinderen hoe ze dingen moeten doen als ze het kunnen, zelfs als ze nog steeds zijn Kanca uga tiyang benten mucalaken child conjuk mboten nggadhahi raos wraak majeng tiyang benten, mucalaken child conjuk nggadhahi sportifitas lebet samukawis dingen, mucalaken child conjuk mboten jaloers kaliyan oran benten utawi kanca sanes.

Mucalaken ing een kind conjunct mboten mbedakake kanca ingkang set one kaliyan ingkang benten, Asring ngemutaken een kind van uitgaande kados uitgaande badhe mucalaken ing een kind dat goed is in sportiviteit, het kind is nog compact kaliyan, Sami helpt, en is ook goed in delen.

Kaliyan basa tiyang oud afval salie dipunngerteni kind piyambake zo oud als kemawon badhe ndamel mangertosi kind.

De heer en mevrouw Ingang Sinuba ingkang Kula respect,

Wiwitan pananeman raos tresna tentrem zo min mogelijk, zo min mogelijk, slechte zoon, ik werd gewekt door het besef van de kinderen van ugidini babagan die zich wrijvingsloze tiyang tiyang benten herinnerden. Sahingga meniko volwassenen tot slecht, de kinderen, ngelingi en ook mboten voelen zich thuis, vaak geweld en verlies van conjunctuurgevechten als er problemen zijn.

Vanwege de vredelievende Javaanse toespraak toen de kula de dumateng toediende, de bemanning van Kula Piyambak ugi, zowel de rawuh als onze trots, waren we zeer verrast om voorzichtig te zijn, ook al waren we de tumrap van onze zoon lan lutri aan het snijden. Omarm cement, laat saget kula set, mbok bilih wonten kal speed, kula nyuwn agunging pangaksami.

Voorbeeld van een toespraak over het gezondheidsthema

Het volgende is een voorbeeld van een Javaanse toespraak met een gezondheidsthema

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dumatheng, de vlucht in vogelvlucht, bagya mulya,

Wonten Kasempat menika kawula badhe sekedhik caos wenia babagan ruw. Ruwheid is trouwen met voorspoed omdat er zoveel fysieke dingen zijn die geestelijk zijn.

De onbeschoftheid van ugi ngrupikaken is een geschenk vanwege Allah SWT, ook al worden we wijsgemaakt om onze activiteiten te doen. We zijn altijd ugi kedah saged ngreksa grof onze salira piyambak sadereng laat, amargi wonten het spreekwoord ingkang ngendikakaken menawi "voorkomen langkung sae in plaats van genezen".

Als we onze ruwheid observeren, zijn we nog steeds gelukkig, maar we zijn altijd wijs en de activiteiten van de sadinten-dinten kanthi soepel amargi teng lebet salira ingkang waluya de ziel van ingkang kiyat ugi.

Ook al worden we nog steeds wijsgemaakt om de prestaties van de langkung kathah te volgen, we zijn nog steeds verbaasd over de tijd van onze natie zolang we boos zijn. De natie is ingkang kiyat yaiku. Gezonde mensen presenteren, Mila als één natie, Badhe Dados Sehat, ugi kiyat, hoewel de mensen van Ingkang net zo ziek zijn als Mila, zijn de Badhe Dado's zwak.

Sagung de rawuh ingkang kinurmatan,

Het aanpakken van de stekken van de stekken van de kawi's wordt gedwongen om met verbazing te handelen om de ruwheid te bewaken, een van hen is ook genieten van sport. Sport ngrupikaken kerawis de meest bekwame verbaasd over de werking van kersanakan salira blijft gezond. Tuladhanipun, de belangrijkste turnster, stapte op de fiets. Lichaamsbeweging vermindert het risico op het ontwikkelen van chronische hartaandoeningen, beroertes en diabetesverlies.

Kajawi sporten, we hebben allemaal te maken met een gezond dhahar patroon, we genieten nog steeds van het dhahar dhahar dhaharan ritueel, dat qua voedingswaarde uitgebalanceerd is, vezels bevat en het verlies van ingkang stoffen in het voorhoofd van het lichaam.

Lees ook: Competentie is: definitie, typen en voordelen [VOLLEDIG]

Kados ta koolhydraten, vitamines, proteïne, mineralen, verlies zo weinig als verzadigd vet, langkung utawi, zelfs kawastanan kaliyan 4 gezond 5 perfect. Kaliyan ngasringaken dhahar patroon gezond lichaam slecht gezond, vermoeidheid voorkomen, meer verlies door ziekte.

Onthoud dat drie mensen nog steeds van ngaso genieten, onthoud alsjeblieft dat we, omdat we het migatosaken en turf damelan verlieten, zo gewoon waren in muziek. Dadosipun Salira Kraos was slap en overstuur. Mila omdat ze een saribet heeft, hoe langzaam we ook zijn, ze is verbaasd over de kendel.

Dados-studenten, we zijn allemaal saged, we geven Kaliyan ook aan Kaliyan om een ​​patroon te vormen van Sugeng en Kawis die niet gedisciplineerd zijn, Kados Ta Kaliyan is een patroon van Sare-ingkang Efficiënt, Dumugi 6 dumugi 8 uur, flush ugi-ontbijt, mboten, ik ben best verdrietig, verdrietig, mijn school, Kersan, Mbotugi Kalaos utawi breekt snacks dhaharan, verzet zich tegen gezond verlies. De suggestie om te genieten van saged ugi is om in de kou te blijven.

De rawuh willen sinuba ing pakurmatan,

heet vanwege de krachtig gezoete garnalen van de garnalen en de gezondheid van het lichaam, zelfs meer dan roken en harde prestaties (alcohol). Satiyang weigert te roken (rookt) saged kenging, longziekte, hartziekte, kanker, zelfs een enkel verlies. Sawentara Punika, priyantun ingkang toont de belangrijkste harde show van slechte wuru-alcohol, zelfs het zenuwstelsel, het immuunsysteem, is zelfs geschokt om hartaandoeningen te verliezen. Satiyang verontschuldigde zich en was blij verrast te zijn over de verslavende show van slechte rumaos. Het zien van verslavende grumantosi, badhe's geweldige priyantun, afhankelijk van de tijden dat hij hard laat zien, zelfs tijdens het leuke seizoen.

Mekaten ugi kaliyan Drugs kaliyan negatieve impact van algemene abstractie majeng. Mila, mijn pisan-pisaan, we zijn net zo gepassioneerd als proberen om van de dikke laag amargi af te komen, totdat het woord van het slachtoffer - het slachtoffer van het verwaarlozen van zijn voorhoofd, verontwaardigd is als gevolg van het uitschelden van illegale goederen.

Panutup

Vanwege de toespraak van de wijze kawula aturaken, zijn de mensen die worden wijsgemaakt in ons hart verbaasd, alle dank aan Allah de Almachtige en aan onze wederzijdse wrok. Nieuwe pangapunten menawi wonten klintu tembung, amargi kawula namunga manungsa ingkang mboten gemist vanwege de snelheid. Inggil mirenganipun kawakan regelt aanbidding nuwun.

Wa barit taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Voorbeelden van waardevolle gezondheidsgerelateerde Javaanse toespraken

Assalamualaikum wr. Wb.

De directeur van de school is Kingkang Kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru, ik wil niets kunnen doen.

Ga je gang en sluit je aan bij het plan om af te zien van tresnani-onderwerpen.

Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken prijst dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayah hoewel we sadaya sadaya saged kempal ing the punika kanthi mboten wonten alangan setunggal punopo event.

Sholawat saha, groeten, we hebben altijd een hekel aan de dumateng van onze heer, de grote profeet Mohammed SAW. kanthi groet van Allahhumma sholli ala syaidina muhammad wa ala ali syaidina muhammad,

kula jumeneng ten ngriki ajeng medaraken babagan milieu karesikan. karesikan omgeving wigatos erg tumrap kula lang met sadaya. Dus we kiezen ervoor om de omgeving te kiezen, we moeten het kangge gesang noemen, zodat we nog in de omgeving van Niki zijn zodat we rustig kunnen blijven, ons goed voelen. njagi milieu karesikan punika is een van de belangrijkste inspanningen om vermijding te voorkomen om verschillende ziekten te voorkomen.

Omdat we schoolleden zijn, is onze saget-omgeving erg indrukwekkend terwijl we onze ingkang-schoolomgeving laten groeien. Mbok bij het kiezen van onze schoolomgeving brengt het risico met zich mee dat we de positieve impact verliezen, zelfs als we onderwijs- en leeractiviteiten nodig hebben om veilig en comfortabel te zijn. Karesikan schoolomgeving wordt onmiddellijk gehandeld door de manier waarop afval / afval wordt gebruikt om ingkang te bellen totdat het is voorbereid, piket picket kanthi-les regelmatig.

Cekap Semanten regelt de onderwerpen, mbok bilih wonten ontbreekt het aan verliezen, ook al is het nyuwun agunging Samudro Pangapunten.

Wassalamualaikum wr. Wb

Voorbeelden van Javaanse toespraak met de thema's van de verjaardag van de profeet

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Poro Mr. poro Dames en heren, aanwezigen, zo eenvoudig als ingkang kulo respect!

Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho manjataken rahos dank God Alhamdulillah voor zijn komst naar Allah SWT. ondersteun God totdat je leiding geeft, inayah, rohmat en geniet van dumateng kulo lan panjenengan sedoyo zodat de kulo lan panjenengan sami saget makempal gewoon puniko majlis kanti gezonde wal 'afiyat wordt.

Poro rawuh bij het denken aan monggo ons komt de intentie van aanbidding tot Allah, de intentie van ta'dzim utawi om de geboorte van de profeet Agung Muhammad te respecteren, zelfs een van de leiders van de profeet, de profeet ingkang was in staat om syafa'at te zeggen, de mening van sugih utawi is berooid, de mening van de mensen utawi functionarissen, sami ugi wonten ing dunyo utawi akherat, mugi-mugi kulo panjenengan saget angsal rohmat lan syafa'at, zo lang met zelfs de lange rij van onheil. Amen.

Poro rawuh ingkang Minulyo!

Onze heer Profeet Muhammad SAW. meniko zelfs een enkele fout, de profeet ingkang omarmt de meest perfecte menselijke natuur van de afvallige. Dene deed afstand van de meest prominente sifatipun Kanjeng Nabi gewoon onder de manungso Inggih het karakter van eerlijkheid, zelfs soho moreel afstand gedaan van mulyo ngantos Kanjeng de profeet beroemd gewoon onder de Arabische tiyang genaamd Al-Amin, ook al was hij niet verrast om bedrogen te worden, ugi Alloh puliyambaky wonten -Qur'an surah al-Qolam vers vrienden:

Onthoud artosipu

"Lan sak, mijn vriend siro iku ziet er echt uit als kanga agung"

Poro meneer poro mevrouw ingkang minulyo!

Keranten akhlak ingkang mulyo lan agung, Kanjeng Nabi was verbaasd om het mentale karakter van de Arabieren op te bouwen van het tijdperk van onwetendheid tot het islamitische tijdperk, kito sampun ma'lum wonten boeken met de belangrijkste data van de islamitische geschiedenis, bilih sa'derengipun Profeet Kanjeng werd geboren in het watani-tijdperk van jahiliyyah, het tijdperk van onwetendheid, De Arabieren die in de tijd van niku dereng gewoon zijn, weten dat sinten Pengeran ingkang het recht heeft om aanbeden te worden, tiyang-tiyang zegt dat hij geen hout aanbidt, watu, aanbidt braholo, omben-ombenan arak, gokken, kertu, remi lan sa 'piturutipun, meniko went er zelfs aan, de waarheid weet het Ian dwaalde af, dereng kende halal en harom.

Pancene menawi dipun ma'nani, "speel" niku ma'nane "want delicious", maar mis het niet, niet welkom gawe, semanten ugi "gokken", ma'nane "sing progress dadi", dadi nopo? Dadi Wong wanhopig. Failliet. Semanten ugi "kertu" "duit ning sengker dadi metu" afkomstig van de oogst van dodol ongepelde rijst, het geld komt van jeroneng sak.

Samen met silo's, nyandak kertu, wordt tenslotte het geld geloosd in plaats van metu. Semanten ugi "remi" ma'nane "njareme lami" tiyang remi oma wint dringt aan op de vijandelijke golek. Samen aan het verliezen, njareme lami, suwe. Mulane Kanjeng Nabi wordt nog steeds geboren te midden van de mentale verdorvenheid van de Arabische natie, het perfecte akhlak utawi-karakter. Kanjeng de profeet dawuh ook:

(إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلاَقِ. (رواه أحمد

Ingkang Artosipun

"Mijn vriend ingsun is gestuurd door supoyo om karakter naar karakter te brengen"

Poro, vader, poro, mevrouw Kingkang Kulo, respect!

Hoewel de invloed van de morele glorie van de Kanjeng Nabi, zodat de syi'ar van de islamitische glorie, mboten echter beperkt is tot de gewone kalang tiyang Arabische mawon, maar zich over de hele wereld blijft uitbreiden. Pancen keutusipun Kanjeng Nabi is een speciale mboten wonten Arabische land mawon maar komt overal in de natuur voor, Allah dawuh wonten Al-Qur'an Surah Al-Anbiya 'vers satus pitu:

Ingkang Artosipun

"Lan Ingsun ora stuurde siro (Mohammed) naar kejobo aweh rohmat maring wong sa 'alam donyo.

Poro rawuh ingkang Minulyo!

Zelfs als je dat doet, komt Kanjeng Nabi meniko gelijkmatig als een paal sa 'alam donyo. Mugi-mugi we blijven doorgaan naar angsal syafa'atipun, we kennen qiyamat niet

Kintenipun slim semanten korte beschrijving van de verjaardag van de profeet ingkang saget kulo set kirang langkungipun nyuwun pangapunten.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Voorbeelden van huwelijksthema's in Javaanse toespraken

Assalamualaikum Wr. Wb.

Poro Bapak poro Ibu, het publiek is net zo gemakkelijk als ingkang kawulo te respecteren.

Soho Poro, genodigden, Walimatul Urs, Lan Sedoyo, kennismaking met de bruid, Kulo, Respect voor haar.

Wonten ing mriki kawulo minongko, vice zong tiyang ouderen (voogd) kemanten jaleringgih puniko Mr. Tasroni en vrienden, Soho Minongko, plaatsvervangend sedoyo, die Kemanten Sangking introduceerde in het dorp Karangdempel, Keparengo, bedankt, net zo mooi als het kiezen van Sowan Kulo Sak, de groep begon met vingerhoeden te zingen, Karangdempel dorp, dumugi, Sikancil gehucht, Mriki.

Kaping, zelfs kawulo, heel erg bedankt dumateng, meneer H. Tuban en zijn familie, dene steunt de kulo sak, de groep van tansah is op een bord met pinarakan soho gerechten van ingkang gerechten, tansah gemaakt dumateng manah kawulo, sanes mugi-mugi sedoyo meniko tansah ndangars SWT. Amen ..

Kaping tigonipun, meneer Keranten. (voogd) meniko wahu boten saget ngeteraken utawi nyowanaken kakungipun dochter come dalem mriki, keranten Inggih taksih wonten gedoe ingkang boten saget left to stay.

Poro rawuh ingkang kulo respect.

Tegesipun Moso Borongo, anggenipun soho om kados pundhi amrih sahene te volgen. Keranten Mas (echtgenoot) Inggih staat erop te trouwen met kawontenan houdt zelfs niet van joko thir dereng nate omah-omah pramilo menawi wonten dalem mriki Mas (echtgenoot) zegt klentunipun kulo suwun supados dipun arahaken amrih sahen zelfs supados anggenipun jejodohodan tenther dereng happy saget saget.

Laatste herinnering, mbok bilih event meniko mangke tot paripurno sak kekapapipun kawulo sak group mangke ugi nyuwun vaarwel, mboten sanes wil nyuwun maar pangestu, mugi-mugi kulo sak wangsul sangking group dalem mriki parry ngantos dumugi dumugi een enkele alangan punopo. Amen ..

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Voorbeeld van een Javaanse toespraak met de thema's besnijdenis

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nuwun de pepundhen, de oudsten van de ingkang satuhu kinabekten. Dames en heren, de rawuh zijn verleidelijk kinurmatisch. Keparenga kula heeft munggel kamardikan panjenengan ingkang nembe sekeca wawan pangandikan opgezet.

Kula Minangka Tetalanging regelen, dank u ngarsan zelfs de rawuh bilih vanwege Gusti's leiderschap, tijdens Wekdal toen saged en pawiwahan besnijdenis, heeft de dochter afstand gedaan van de naam (..) Salajeng, zelfs meneer (.) dene panjenengan sami tot nglonggaraken wekdal saha verschuivende rawuh ing pawiwahan menika.

Salajengipun kulawarga Bapak (..) Ngaturaken agunging panuwun dhumateng para soms, tepalih tuwin ladder van mudha ingkang kanthi rila opgelucht paring pambiyantu ingkang awujud waarom kemawon Bapak (..) Sakulawarga marihuana boten saged nagedaurga boten saged nagedaurga mugi Gusti Ingkang Akarya Jagad verwaarloost badhe paring piwales verlaat de artikelen van een lang leven wau.

Kapende vrienden, meneer (. Mugi-mugi herstelde nooit ruwweg, ook al is lan ing Tembe sageda dados, een zoon van ingkang die niet oud genoeg is, lan murakabi dhateng nogal een woord. Amen.

De rawuh ingkang minulya, pungkasaning, zo ingericht dat meneer (..) Sakulawarga menawi ook reageerde op de rawuh panjenengan aangezien hij mranani afleiding was, de kersa panjenengan van de rawuh paring was samodra pangaksami. Vanwege mijn persoonlijke woorden zei ik dat ik erg snel was Trapsila Anggen, bedankt, kula nyuwun agenging pangapunten, bedankt.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dus een uitleg van de Javaanse toespraak samen met een verzameling voorbeelden uit verschillende thema's. Zou handig kunnen zijn!

5 sterren / 5 sterren ( 3 stemmen)