Definitie van korte verhalen: structuur, elementen, kenmerken en functies

begrip van korte verhalen

De definitie van een kort verhaal, een kort verhaal is een kort literair werk dat fictief van aard is en een korte beschrijving vertelt over een probleem dat een personage ervaart, beginnend vanaf de inleiding tot het einde van de problemen die het personage ondervindt.

Over het algemeen vertellen korte verhalen slechts één probleem dat door één personage wordt ervaren. Bovendien bestaan ​​de korte verhalen uit niet meer dan 10.000 woorden. Dit is wat korte verhalen in één keer voorlezen.

Structuur

Definitie van korte verhalen

Een kort verhaal bestaat meestal uit 5 basiselementen en eventueel extra abstract om een ​​kort verhaal samen te stellen. Het volgende is de structuur van de samensteller van korte verhalen:

 1. Samenvatting : is een eerste beschrijving van het te vertellen verhaal. Abstract is een aanvulling op een kort verhaal. Daarom kunnen abstracts niet voorkomen in een kort verhaal.
 2. Oriëntatie : beschrijft de setting van de tijd, plaats en sfeer in een kort verhaal.
 3. Complicatie : een structuur waarin er een eerste beschrijving is van een probleem waarmee het personage wordt geconfronteerd. Gewoonlijk wordt het karakter van de personages die in het korte verhaal worden verteld in dit gedeelte uitgelegd.
 4. Evaluatie : de beschreven problemen zullen escaleren. Het hoogtepunt van het probleem wordt beschreven in het evaluatiegedeelte.
 5. Oplossing : is het einde van de problemen in het korte verhaal. De oplossing voor de problemen die deze figuren ondervinden, zal worden toegelicht.
 6. Koda : de morele boodschap in een kort verhaal dat de schrijver aan de lezer overbrengt.

Short Story Elements

In een kort verhaal zitten er twee elementen in, namelijk het intrinsieke element en het extrinsieke element .

Intrinsiek element

Een kort verhaal heeft een vormend element dat in het korte verhaal zelf zit. Dit element wordt het intrinsieke element genoemd. Er zijn verschillende intrinsieke elementen van de korte verhalenbouwer, namelijk:

 1. Thema : het belangrijkste idee dat ten grondslag ligt aan het verloop van het korte verhaal.
 2. Plot / plot : de opeenvolging van gebeurtenissen in het korte verhaal. Over het algemeen begint de plot van een kort verhaal met een inleiding. conflict, climax en dan schikking.
 3. Omgeving : setting of plaats , tijd en sfeer vervat in het korte verhaal.
 4. Personages : acteurs die worden verteld in een kort verhaal, zowel de hoofdrolspelers als de ondersteunende personages.
 5. Karakter : de aard van de personages in het korte verhaal. Karakter is verdeeld in drie, namelijk protagonist (goed), antagonist (kwaad) en neutraal .
 6. Perspectief : dit is het standpunt van de auteur om de inhoud of gebeurtenissen in een kort verhaal te vertellen. Het standpunt is in tweeën verdeeld, namelijk:
  • Eerste persoonsperspectief
   • hoofdrolspeler: "I" is de hoofdpersoon.
   • side actor: "ik" vertel over iemand anders.
  • Standpunt van de derde persoon
   • alwetend: "hij" wordt de hoofdpersoon.
   • waarnemer: "hij" vertelt iemand anders.
 7. Mandaat : berichten of lessen in korte verhalen, zowel impliciet als expliciet.
Lees ook: Traditionele kleding van Zuid-Sulawesi, korte beschrijving en foto's

Extrinsieke elementen

Vaak merken we dat een kort verhaal levendiger wordt wanneer het wordt toegevoegd aan gebeurtenissen die zich in een omgeving voordoen. Dit wordt het extrinsieke element of elementen genoemd die een kort verhaal van buitenaf opbouwen.

Het extrinsieke element van een kort verhaal kan de achtergrond zijn die in de samenleving bestaat, bijvoorbeeld de sociale, culturele, politieke, ideologische en economische omstandigheden van de gemeenschap of zelfs de legendes die in de gemeenschap zelf bestaan.

Daarnaast zijn er nog andere extrinsieke elementen, namelijk de achtergrond van de auteur, zowel in de vorm van levensgeschiedenis, ervaring als ook de door de auteur gehanteerde schrijfstijl.

Karakteristieke kenmerken

Een kort verhaal heeft onderscheidende kenmerken onder andere literaire werken, namelijk:

 1. Is fictief of geschreven door de auteur.
 2. Bestaat uit niet meer dan 10.000 woorden.
 3. Kan in één keer worden gelezen.
 4. De gebruikte dictie is niet ingewikkeld, dus het is gemakkelijk te begrijpen.
 5. Heeft een enkele plot of een verhaallijn.
 6. Meestal geschreven op basis van gebeurtenissen in het leven.
 7. Bevat een morele boodschap.

Functie

Hoewel de verhalen in korte verhalen relatief kort zijn, hebben ze ook dezelfde functie als andere literaire werken. De functies van korte verhalen zijn ingedeeld in vijf typen, namelijk:

 1. Rectieve functie: als entertainer voor de lezers.
 2. Esthetische functie: heeft een esthetische of esthetische waarde zodat het de lezer esthetisch een gevoel van voldoening geeft.
 3. Didactieve functie: zorg voor leren of onderwijs voor lezers.
 4. De functie van moraliteit: heeft morele waarden zodat lezers weten wat goed en slecht is op basis van het opgenomen verhaal.
 5. De functie van religiositeit: religieus leren verstrekken zodat het als voorbeeld voor de lezer kan worden gebruikt.

Ook al is het korte verhaal slechts een kort verhaal, er zit betekenis en kennis in het korte verhaal.

Door een kort verhaal te lezen, kunt u een aantal lessen leren die erin staan. Hopelijk kunnen dit artikel, de elementen en de kenmerken van dit korte verhaal over een kort verhaal u van dienst zijn.