Fysieke en chemische verandering: definitie en voorbeelden

voorbeelden van veranderingen in de fysica

Voorbeelden van fysieke veranderingen zijn onder meer het fenomeen van het smelten van ijs, het sublimeren van kamfer, het bevriezen van water, het verdampen van parfum of dauw in de ochtend.

We kunnen fysieke en chemische veranderingen in ons dagelijks leven vinden.

Wat denk je als je ijsblokjes ziet die aan zonlicht worden blootgesteld? Smelten? Of is het een verandering? Nou, in werkelijkheid zie je een verandering in de smeltende ijsblokjes.

Deze veranderingen zijn onderverdeeld in twee, namelijk fysieke veranderingen in het lichaam van ijsblokjes en chemische veranderingen in water (H2O). Wat is eigenlijk deze verandering in natuurkunde en scheikunde? Waarom is dat? Laten we meer over beide leren

Fysica veranderen

voorbeelden van veranderingen in de fysica

Fysieke verandering is een verandering in een stof die geen nieuwe stof of stof produceert. Dat wil zeggen, alleen de fysieke vorm of vorm van de stof verandert, maar de fysieke eigenschappen blijven hetzelfde.

Een voorbeeld van een fysieke verandering, het mengen van zout in water om een ​​zoutoplossing te vormen. Fysiek verandert zout van een vaste vorm naar een in water opgeloste vorm, maar de eigenschappen van zout zijn hetzelfde, namelijk zout. Bij het veranderen van de vorm van een stof zijn er 6 soorten, namelijk:

Smelten is een gebeurtenis die de vorm van een stof verandert van vast in vloeibaar door hete energie af te geven. Voorbeelden van verwarmde boter smelten of ijsblokjes die in de zon zijn achtergelaten, smelten in water.

Bevriezing is een gebeurtenis die de vorm van een stof verandert van vloeibaar in vast, in welk geval de stof warmte-energie afgeeft. Water dat bijvoorbeeld in de vriezer wordt gedaan, verandert in ijsblokjes of gelatine die na afkoeling wordt gekookt en bevroren wordt.

Kristalliseren is een gebeurtenis die de toestand van een stof verandert van gas naar vast, de stof geeft zijn warmte-energie vrij. Een voorbeeld is de vorming van sneeuw door druppeltjes waterdamp in de lucht.

Lees ook: Bevolkingspiramide (definitie, typen en voordelen)

Verdamping is een gebeurtenis die de vorm van een stof verandert van vloeistof in gas, waarbij de stof warmte-energie nodig heeft. Het veranderen van zeewater in zwarte wolken of water dat continu wordt gekookt, zal bijvoorbeeld opraken omdat het verdampt in gas.

Sublimeren is een evenement dat materie verandert van vast in gas, dit evenement vereist warmte-energie. Kamfer die in de kledingkast wordt bewaard, raakt bijvoorbeeld uiteindelijk op of luchtverfrissers en auto's in de vorm van vaste stoffen raken uiteindelijk op.

Condensatie is een gebeurtenis die de vorm van een stof verandert van gas in vloeistof, in deze gebeurtenis geeft de stof warmte-energie vrij. Bijvoorbeeld dauw in de ochtend of de buitenwand van een glas dat nat wordt doordat de binnenkant gevuld is met ijs.

Chemische verandering

voorbeelden van veranderingen in de fysica

Chemische verandering is een verandering in een stof die resulteert in het type en de aard van een nieuwe stof en permanent is, wat betekent dat de stof die wordt gevormd niet kan worden veranderd in de oorspronkelijke stof.

Een voorbeeld van een chemische verandering is het verbranden van hout, als het hout wordt verbrand, zal het houtskool produceren. Wanneer hout en houtskool worden vergeleken, hebben beide verschillende soorten en eigenschappen, daarom is het verbranden van hout geen fysieke verandering, maar een chemische verandering.

Andere voorbeelden van chemische veranderingen zijn papier dat tot as wordt verbrand, roestig ijzer, droge bladeren die worden verwerkt tot compost en het proces van fotosynthese in planten.

Chemische veranderingen worden ook wel chemische reacties genoemd, waarbij twee termen worden gebruikt, namelijk de oorspronkelijke stof wordt een reactant of reagens genoemd en de gevormde stof wordt het reactieproduct of reactieproduct genoemd.

Wanneer hout bijvoorbeeld wordt verbrand, zal het houtskool produceren, nu is dit hout een reagens, terwijl houtskool het resultaat is van de reactie.

Het optreden van chemische veranderingen kan worden afgeleid uit de kenmerken die gepaard gaan met de verandering in deze stoffen, namelijk:

  • Verkleuring
Lees ook: Verschil tussen dierlijke cellen en plantencellen (+ volledig beeld en uitleg)

Een stof heeft een bepaalde kleur afhankelijk van de samenstelling en inhoud van het element of de verbinding in de stof. Een metalen lepel die bijvoorbeeld boven een vlam wordt geplaatst, krijgt een zwarte kleur van rook die koolstof of houtskool bevat.

  • Temperatuur verandert

Er zijn twee temperatuurveranderingen die gepaard gaan met chemische veranderingen, namelijk de warmte die vrijkomt en de warmte die wordt geabsorbeerd tijdens het chemische reactieproces.

Afhankelijk van de temperatuurveranderingen die optreden, worden de reacties op deze chemische veranderingen gegroepeerd in twee, namelijk exotherme reacties (warmte vrijgeven) en endotherme (warmte absorberen), namelijk:

  • De aanwezigheid van sediment

Na reactie vormt zich een neerslag op de bodem van de oplossing, vooral bij stoffen die moeilijk op te lossen zijn in een wateroplosmiddel. De reactie tussen zilvernitraat en natriumchloride produceert bijvoorbeeld een wit neerslag van zilverchloride.

  • Gas gevormd

Sommige chemische veranderingen na de reactie zorgen ervoor dat gas ontsnapt. Bij het verbranden van papier treedt bijvoorbeeld een verbrandingsreactie op waarbij gas in de vorm van rook ontstaat.

Referentie: Class Smart, Ruangguru, Quipper