Homogeen is - de betekenis en volledige uitleg (CHEMIE)

homogeen is

Homogeen is een mengsel dat een uniforme samenstelling heeft en niet te onderscheiden is.

De term homogeen komt vaak voor in mengsels. Meestal worden homogene woorden gevonden in scheikunde en natuurkunde lessen.

In KBBI is homogeniteit dezelfde soort, type, karakter, aard, enz. Bovendien wordt homogeniteit ook gedefinieerd als een mengsel met een uniforme samenstelling en uiterlijk. De bestanddelen komen niet tot rust wanneer ze niet worden gebruikt en lijken onzichtbaar voor het oog.

Bijvoorbeeld de lucht die je inademt.

Wist je dat lucht is samengesteld uit verschillende luchtdeeltjes, variërend van zuurstof, koolstof, stikstof enzovoort?

U kunt de samenstellende deeltjes niet zien zonder gereedschap te gebruiken. De lucht zal ook niet bezinken als deze niet wordt gebruikt. Dus, kun je nog andere voorbeelden noemen?

De kenmerken van een homogeen mengsel zijn ...

Het belangrijkste kenmerk van een homogeen mengsel is dat het is samengesteld uit een mengsel dat moeilijk te scheiden is.

Als je dit mengsel wilt scheiden, moet je op zijn minst de distillatie beheersen. Homogeniteit is niet alleen vloeibaar, maar ook gasvormig en vast. Misschien heb je gehoord dat teakbossen bestaan ​​uit homogene planten.

Ook vind je het lastig om deeltjes van elkaar te onderscheiden, omdat alle deeltjes hetzelfde zijn en goed mengen.

De smaak, kleur en concentratie zijn hetzelfde. Dus durf de uitdaging niet aan om een ​​homogeen mengsel te scheiden.

De reden is dat homogeniteit iets is dat uniform is en moeilijk eenvoudig te scheiden is.

Homogeen is

Homogene verdeling van mengsels

In de chemie zijn homogene mengsels in tweeën verdeeld:

  1. Oplossing
  2. Colloïde

Een oplossing is een gelijkmatig mengsel van twee of meer stoffen.

Ondertussen is colloïde een oplossing die is samengesteld uit middelgrote deeltjes, dat wil zeggen de grootte tussen de suspensie en de oplossing.

Meestal zijn colloïden samengesteld uit dispergeermiddelen en dispergeerbare deeltjes.

Lees ook: Proces van eiwitsynthese - definitie, stadia en voordelen [VOLLEDIG]

Dus, ben je nog steeds in de war over deze twee mengsels?

Voorbeelden van oplossingen en colloïden

Beschouw dan eens een voorbeeld van de te noemen oplossing, namelijk suiker in een glas water.

Terwijl voorbeelden van colloïden mist en melk zijn. De kenmerken van colloïdale deeltjes zijn te zien wanneer er een lichtstraal doorheen gaat. Dit wordt het tyndall-effect genoemd. Het gemakkelijkste zijn de stralen van de auto door het stof in de lucht.

Dus de betekenis en complete homogene uitleg.

Bovendien moet u het tegenovergestelde van homogeen, dat wil zeggen heterogeen, kennen. Homogene gebeurtenissen zijn eigenlijk gemakkelijk te vinden in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld wasmiddel, lucht, water, mondwater, parfum en andere.

In wezen is homogeen zijn het fundamentele dat u vanaf nu moet begrijpen.