Waardering: definitie, functies en complete voorbeelden

waardering is

Waardering is een proces van zien, horen, leven, beoordelen, bezielen en visualiseren of waarderen van een werk. Werken hier kunnen kunstwerken, geschreven werken, literatuur, films enzovoort zijn.

Er zijn ook verschillende opvattingen over de betekenis van waardering, die werden overgebracht door de volgende figuren.

 • Aminuddin

  Waardering is herkenning door gevoelens of innerlijke gevoeligheid en herkenning van de schoonheidselementen die door de auteur worden uitgedrukt.

 • Albert R. Candler

  Waardering is een activiteit om de ins en outs van een kunstwerk volledig te begrijpen en te begrijpen, en om gevoelig te zijn voor esthetische en artistieke symptomen, om zo van het werk te genieten en het goed te evalueren.

 • Alfred North Whitehead

  Waardering is het proces van het waarderen van iets dat door iemand in een activiteit wordt gedaan om iets te krijgen, en eraan deel te nemen met een algehele beoordeling.

 • Effendi

  Waardering is de activiteit van het serieus omgaan met literaire creaties, zodat begrip, waardering, gevoeligheid voor kritisch denken en gevoeligheid voor goede gevoelens voor literaire werken groeit.

waardering is

Waardering niveau

Er zijn verschillende niveaus van waardering, of hebben verschillende soorten waardering die een bepaalde mate hebben. Er zijn drie niveaus in de waardering van een werk, namelijk:

 • Empathisch niveau

  Het empathische niveau in het woordenboek betekent dat het om gedachten en gevoelens gaat. Dit niveau van waardering is in de vorm van sensorische vangst of vangst van de zintuigen.

 • Esthetisch niveau

  Esthetiek wordt gedefinieerd als een beoordeling van schoonheid. Het niveau van waardering voor kunst is zowel observatie als waardering. Op dit niveau voor kunstkenners in het geven van een waardering die meer op het observeren van een kunstwerk ligt.

 • Kritische waardering

  Op het niveau van waardering is kritiek een vorm van waardering die een classificatie uitlegt, beschrijft, uitlegt, analyseert, evalueert, zodat er een conclusie kan worden getrokken.

Lees ook: De functie van de menselijke slokdarm - VOLLEDIG

De functie van waardering

op basis van het hierboven beschreven begrip van waardering kunnen we concluderen dat de functie van waardering dat is

 • Waardering dient als een manier om beoordeling, educatie en empathie voor een werk te bieden.
 • Waardering dient als een middel om de liefde van mensen voor het werk van de kinderen van de natie te vergroten, en als een vorm van zorg voor anderen.
 • Waardering dient als een manier om menselijke vaardigheden op verschillende manieren te verbeteren en te ontwikkelen.

Een voorbeeld van waardering

We kunnen aprisiasi aan een product geven door de volgende dingen te doen.

 • Het kijken naar een theatervoorstelling of wat dan ook vereist een goede observatie, zodat iets door de esthetische waardering over te brengen op wie.
 • Koop originele werken of producten van originele makers en gebruik geen illegale producten
 • Opbouwende kritiek geven op een kunstwerk