Lijst met namen van engelen van God en hun plichten

engel plicht opdracht

Er zijn tien namen van engelen en hun plichten waarin moslims moeten geloven, namelijk Angel Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan.

Zoals we weten, zijn er zes geloofspijlers die moslims moeten beoefenen. Van de zes pilaren is er één om te geloven in de Engel van Allah SWT.

Er zijn duizenden engelen die altijd loyaal zijn aan Allah SWT en klaar staan ​​om gelovigen te helpen. In de Al-Quran zijn er echter slechts 10 engelen die we moeten kennen.

Angel Namen en taken

Er zijn tien engelen van Allah in de Koran geschreven en we moeten erin geloven. Hier zijn de namen van engelen en hun taken:

Angel Jibril ( جبريل )

De engel Gabriël heeft de hoofdtaak om openbaringen van Allah SWT over te brengen aan de apostelen. Afgezien daarvan heeft de engel Gabriël nog een andere taak, namelijk het blazen van de geest in elke foetus die nog in de baarmoeder is.

De engel Gabriël wordt tweemaal in de Koran genoemd, namelijk in Surah Al-Baqarah verzen 97-98 en Surah At-Tahrim vers 4.

إن تتوبآ إلى ٱلله فقد صغت قلوبكما وإن تظهرا عليه فإن ٱلله هو مولىه وجبريل وصب ٱلمؤمندين وٱلملئكة ولملئكة

In tatụbā ilallāhi fa qad ṣagat qulụbukumā, wa in taẓāharā 'alaihi fa innallāha huwa maulāhu wa jibrīlu wa ṣāliḥul-mu`minīn, wal-malā`ikatu ba'da żālika ẓahīr

Betekenis:

Als jullie beiden berouw tonen aan Allah, dan zijn jullie harten in feite gekanteld (om goedheid te ontvangen); en als jullie beiden helpen de profeet lastig te vallen, dan is voorwaar, Allah is de beschermer en (zo ook) Jibril en de goede gelovigen; en afgezien daarvan zijn engelen ook zijn helpers.

Angel Michael ( ميكائيل )

De belangrijkste taak van Angel Mikail is om alle levende wezens in de wereld van levensonderhoud te voorzien. Dit levensonderhoud is niet alleen voor mensen bedoeld. Omdat er verschillende vormen van levensonderhoud van Allah zijn, zoals het sturen van regen, het aandrijven van de wind, het verdelen van voedsel en het reguleren van de vruchtbaarheid van de grond en de planten en dieren op aarde.

Angel Israfil (إِسْـرَافِـيْـل)

Angel's naam en plicht israfil

Israfil engel heeft de hoofdtaak om op de dag der opstanding op de trompetten te blazen. De trompet zelf is een soort trompet. waar toen Allah de engel Israfil beval om op zijn eerste trompet te blazen, toen daar de Dag des Oordeels kwam, zouden alle levende wezens in de wereld sterven.

Toen bij de tweede explosie werd het leven van alle geesten van de levende wezens weggerukt. Nadat de trompet is geblazen, zullen de geesten terugkeren naar hun lichaam en weer tot leven komen. Op dit moment wordt het de dag van de opstanding genoemd.

Israfil Angel is de eerste engel die wordt opgewekt op de Dag des Oordeels. Hij is een van de vier grote engelen, samen met Jibril, Mikail en de Angel of Death.

Lees ook: Vasten op maandag en donderdag: intentie, gebed om het vasten te verbreken en de deugden ervan

The Angel of Izrail / Death (مَلَكُ الْمَوْتِ)

Zoals de naam al doet vermoeden, is de belangrijkste taak van de Israëlische engel om alle levende wezens in de wereld van het leven te beroven. Geen enkel wezen zal zijn bestemming missen als het tijd is om te sterven. Dus de engel Izrail zal naar het wezen komen en zijn leven nemen.

Engel van Munkar (منكر)

Wanneer mensen sterven, zul je in het graf de engel Munkar onder ogen zien die je naar je geloof zal vragen. De boze engel vroeg "Wie is jouw God?", "Wie is jouw Profeet?", "Wat is jouw religie?". Als het antwoord is "mijn Heer is Allah, mijn profeet Mohammed en mijn religie is de islam".

Mensen die deze vragen kunnen beantwoorden, krijgen ruimte in het graf in afwachting van de dag des oordeels die komt. Ondertussen zullen mensen die geen antwoord kunnen geven in het graf worden gemarteld.

Angel Nakir (نكير)

Net als een slechte engel. Deze twee engelen hebben de taak om te vragen naar menselijke daden in het graf. Beiden komen met grimmige en angstaanjagende gezichten naar degenen die sterven terwijl ze zonde en een ongered hart dragen. Aan de andere kant waren de gezichten die ze toonden erg mooi en rustgevend voor degenen die stierven aan Husnul Khatimah.

Angel Raqib (رَقِيبٌ)

De engel Raqib heeft de hoofdtaak om tijdens zijn leven menselijke goede daden vast te leggen.

Onthoud dus dat alle acties in ons leven door engelen zullen worden vastgelegd en later wraak zullen nemen. Doe dus, waar mogelijk, altijd goed in je leven. Zodat je ook een goede beloning krijgt van Allah SWT.

Angel 'Atid (عَتِيدٌ)

In tegenstelling tot de engel raqib. De engel atid heeft de plicht om menselijke slechte daden vast te leggen.

De twee engelen Raqib Atid begeleiden mensen altijd, waar ze ook zijn en waar ze ook heen gaan. Het aantal engelen is evenredig met het aantal mensen door de eeuwen heen.

Angel Malik (مالك)

engelen naam en plichten

Malik-engelen dienen als poortwachters naar de hel. De hel is een plek voor mensen die altijd slechte dingen in hun leven doen en niet in Allah SWT geloven.

In deze hel is er een engel die de deur bewaakt, namelijk de engelachtige engel. Dit staat zoals vermeld in Surat At-Tahrim vers 6, wat betekent:

"O jullie die geloven, bescherm jezelf en je gezin tegen de vuren van de hel waarvan de brandstof menselijk en steen is, de hoeders van de engelen zijn hard en hard, die Allah niet ongehoorzaam zijn tegen wat Hij hen gebiedt en altijd doen wat Hij gebiedt. . "

Angel Ridhwan (رضوان)

Engelen Ridwan dienden als poortwachters van de hemel. Het uiterlijk is erg mooi en aangenaam voor de bewoners van de hemel.

Ridwan is de naam van de engel die de poorten van de hemel bewaakt, hoewel er geen informatie is in de Al-Quran en Sahih Hadith over de duidelijkheid van zijn naam.

Soms wordt zijn naam Rizvan uitgesproken door Perzisch, Urdu, Pashto, Tadzjieks, Punjabi, Kashmiri en andere talen die door het Perzisch zijn beïnvloed.

Er zijn ook namen en plichten van de engelen van Allah die niet verplicht zijn om bekend te zijn. De volgende zijn onder hen

Engelnamen die u niet hoeft te kennen

 1. Angel Zabaniah, 19 engelen van marteling in de hel die zo wreed en hard zijn.
 2. Angel Hamalat Al 'Arsy, 4 engelen die de Troon van Allah SWT dragen vandaag en op de Dag van de Wederopstanding zullen worden toegevoegd aan 8.
 3. Angels Harut en Marut, de 2 engelen mens gemaakt en getest door Allah SWT.
 4. Angel Dar'dail, die de leiding heeft over het zoeken naar mensen die bidden, zich bekeren en anderen tijdens de maand Ramadan.
 5. De engel Kiraman Katibin, die diende als een nobele notulist van djinn en mensen.
 6. De engel Mu'aqqibat, die de leiding heeft over de zorg voor mensen vanaf de dood tot het moment dat is besloten wie komt en gaat.
 7. Angel Arham, die verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen over fortuin, dood, geluk en anderen na 4 maanden zwangerschap.
 8. Angel Jundallah, die als oorlogsengel diende die de profeet in de oorlog hielp.
 9. Angel Ad-Dam'u, een engel die altijd huilt als hij menselijke fouten ziet.
 10. Angel An-Nuqmah, een engel die altijd zaken doet met het vuurelement en op een troon zit in de vorm van een vlam. Hij heeft een geel koperen gezicht.
 11. Angel Ahlul Adli, een engel die een grote omvang heeft die groter is dan de grootte van de aarde en 70 duizend hoofden bevat.
 12. Engel met het lichaam van vuur en sneeuw, een engel die een groot formaat heeft met een lichaam van 1/2 vuur en 1/2 sneeuw en wordt omringd door een leger van engelen die nooit ophouden met zingen.
 13. Rain Management Angel, verantwoordelijk voor het verzorgen van de regen volgens de wil van Allah SWT.
 14. Guardian of the Sun, 9 engelen die de zon met sneeuw laten overladen.
 15. De engel van genade, die diende als de verspreider van zegeningen, genade, verzoeken om vergeving en de drager van de geesten van verschillende vrome mensen, kwam hij samen met de engel des doods en de engel des onheil.
 16. Engel van Azab, die als geestdrager diende voor sommige ongelovigen, boosdoeners, huichelaars. Hij kwam samen met de engel van barmhartigheid en de engel des doods.
 17. De Angel of Difference, Haq en Bathil, die verantwoordelijk is voor het onderscheiden van goede en verkeerde handelingen bij mensen.
 18. De engel van geruststelling, wiens taak het is om het standpunt van een gelovige te bevestigen.
 19. Guardian Angel 7 Heaven Doors, die verantwoordelijk is voor het beschermen van de 7 sky doors. Ze zijn gemaakt door Allah SWT voordat de hemelen en de aarde bestonden.
 20. Heaven's Expert Greeting Angel, die als begroeter fungeerde voor enkele hemelse experts.
 21. De verzoekende engel om vergeving Voor gelovigen, vroegen verschillende engelen rond Arsy vergeving voor de gelovigen.
 22. De engel smeekte om vergeving voor mensen op aarde, verschillende engelen die baden, prezen Allah SWT en vroegen vergeving voor de mensen op aarde.
 23. De engel die de engel des doods vergezelt, deze engelen zijn 70.000 in aantal, ze komen en bidden dat de engel des doods het leven van sommige gelovigen zal nemen.
Lees ook: 4 hadiths die kennis eisen voor moslims (+ betekenis)

Dat zijn de tien engelen die we moeten kennen en zonder aarzelen oprecht moeten geloven.

Hopelijk zouden wij als mensen, door in het bestaan ​​van engelen en hun plichten te geloven, in staat moeten zijn ons goed te gedragen en goede daden te verrichten en weg te blijven van al Zijn verboden.