Niet-gouvernementele organisaties (NGO's) COMPLEET: definitie, functie, kenmerken en voorbeelden

niet-gouvernementele organisatie

Een niet-gouvernementele organisatie (NGO) is een instelling of organisatie waarvan de leden bestaan ​​uit leden van de gemeenschap die op vrijwillige basis of op eigen initiatief zijn opgericht om bepaalde activiteiten uit te voeren en zich richten op de doelen van de gemeenschap zelf.

We weten dat ngo's organisaties zijn buiten de regering of de bureaucratie, wier taak het is om de uitvoering van de overheid bij sociale activiteiten te ondersteunen en tegelijkertijd toezicht te houden op het functioneren van de regering, zodat er geen misbruik van autoriteit is.

Voorbeelden van niet-gouvernementele organisaties zoals YLKI (World Consumers Foundation), Greenpeace, YLBHI, WALHI, Kontras en nog veel meer.

Functie van niet-gouvernementele organisatie

Dus, wat is de functie van ngo's?

Als gemeenschapsinstelling zijn ngo's onderdeel geworden van de gemeenschap die de volgende functies vervult.

 1. NGO's Als forum om tegemoet te komen aan de ambities van de gemeenschap op het gebied van ontwikkeling, vooral die delen die de overheid vaak niet ziet.
 2. NGO's houden en onderhouden de sfeer van de gemeenschap om bevorderlijk te blijven.
 3. NGO's als aanmoediging bij het ontwikkelen van de samenleving op het gebied van ontwikkeling.
 4. Als supervisor, uitvoerder en motivator van duurzame ontwikkelingsresultaten.
 5. Word een medium om de aspiraties van mensen te kanaliseren.
 6. Als een organisatie die helpt bij het succes van de ontwikkeling van naties en staten.
 7. NGO's vergroten het potentieel van hun leden.
niet-gouvernementele organisatie

Rechtsgrondslag van niet-gouvernementele organisaties

Niet-gouvernementele organisaties kunnen worden opgericht op basis van de volgende twee rechtsgrondslagen:

 1. Organisatie van de mis, de voorschriften zijn vervat in de artikelen 1663-1664 van het burgerlijk wetboek (KUHPerdata), evenals in wet nr. 8 van 1985 betreffende de gemeenschapsorganisatie of de ormaswet.
 2. Juridische entiteiten, die zijn opgenomen in Staatsblad 1870 nr. 64 en wet nr. 16 van 2001 inzake stichtingen, die zijn gewijzigd bij wet nr. 28 van 2004 of de stichtingswet.
Lees ook: Krachtformules en voorbeelden van het berekenen van elektrisch vermogen (+ antwoorden)

Kenmerken van een niet-gouvernementele organisatie

Elke instelling heeft dus verschillende kenmerken zodat ze gemakkelijk te herkennen is, ook niet-gouvernementele organisaties. Om te weten wat een ngo is, zijn hier de kenmerken van een ngo die u moet kennen.

 1. NGO's zijn organisaties buiten de overheid, de bureaucratie en de staat.
 2. Alle activiteiten die door ngo's worden uitgevoerd, zijn niet bedoeld om bepaalde voordelen te behalen.
 3. Alle activiteiten en activiteiten die door NGO's worden uitgevoerd, zijn alleen bedoeld ten behoeve van de gemeenschap en hebben voor geen van de leden daarin belang.
 4. Heeft een wettelijke basis zoals vermeld in wet nr. 16 van 2001 met betrekking tot de stichting.

Voorbeelden van niet-gouvernementele organisaties

Er zijn voorbeelden van niet-gouvernementele organisaties in de wereld, zoals:

 • YLBHI

YLBHI staat voor de World Legal Aid Foundation die tot taak heeft juridische bijstand te verlenen aan gemeenschappen in nood.

 • Elsam

Elsam staat voor Institute for Community Studies and Advocacy. Elsam wil belangenbehartiging en studiehulp bieden aan gemeenschappen in nood.

 • PBHI

De World Legal Aid and Human Rights Association of vaak afgekort als PBHI is een niet-gouvernementele organisatie die tot taak heeft juridische bijstand te verlenen aan mensen die geweld hebben meegemaakt of het slachtoffer zijn geworden van bepaalde misdrijven.

 • Contrast

Kontras staat voor Commissie voor Vermiste Personen en Slachtoffers van Geweld met een nobele missie om slachtoffers van gewelddaden bij te staan ​​en voor mensen die zijn verdwenen.

Dus een volledige uitleg van niet-gouvernementele organisaties. zou handig kunnen zijn!