Kingdom Plantae (Plants): kenmerken, typen en voorbeelden

koninkrijk plantae

Kingdom Plantae (classificatie van planten) zijn meercellige eukaryote organismen met chlorofyl en een celwand. De groene kleur in planten is afkomstig van chlorofyl.

Dit chlorofyl fungeert voor het fotosyntheseproces zodat planten hun eigen voedsel kunnen maken of autotrofen worden genoemd. Het volgende is een meer gedetailleerde uitleg.

Kingdom Plantae bestaat sinds 1,2 miljard jaar geleden, tijdens de Ordovicium-periode tot de Siluur-periode, met bewijs van de aanwezigheid van een alg die in een land groeit.

Bij het naderen van de Devoon-periode, ongeveer 360 miljoen jaar geleden, waren er verschillende soorten plantensoorten qua vorm en grootte. Toen waren er in het Trias, ongeveer 200 miljoen jaar geleden na het Devoon, al soorten bloeiende planten.

Kenmerken van Kingdom Plantae (planten)

Kingdom Plantae heeft bijzondere kenmerken die het onderscheiden van andere Kingdoms, namelijk als volgt:

 • De celwand is samengesteld uit cellulose.
 • Heeft chlorofyl waarvan de functie is voor fotosynthese.
 • Omdat het chlorofyl heeft, zijn de plantae van het koninkrijk autotroof (kunnen hun eigen voedsel maken) met behulp van zonlicht.
 • Eukaryoten
 • Meercellig van aard
 • Reproduceer aseksueel (scheuten, grafts, stekken, enz.) En seksueel (meeldraden en stampers).
 • Kan voedselreserves opslaan in de vorm van zetmeel (zetmeel)
 • Kan tijdens zijn levenscyclus erfelijke rotatie ervaren.

Classificatie van Kingdom Plantae (planten)

Kingdom Plantae heeft zijn eigen classificatie. Deze classificatie helpt ons om onderscheid te maken tussen de ene soort en de andere in de Kingdom Plantae.

Kingdom Plantae heeft zijn eigen classificatie in de soorten plantensoorten, dit kan helpen bij het onderscheiden van de ene soort en de andere. Het volgende is de classificatie van koninkrijk plantae:

1. Plant mos (Bryophyta)

Mossen zijn een groep kleine planten die op vochtige plaatsen groeien, geen echte wortels, stengels, bladeren en transportvaten  (xyleem  en  floëem) hebben. 

Mosplanten zijn overgangsplanten tussen planten met eelt  (thalofyten)  en cormofyten  (cormofyten),  en ervaren tijdens hun leven afwisselende generaties.

Kenmerken van mosplanten (Bryophyta)

 • Het is een talofytplant, een plant die niet kan worden onderscheiden tussen echte wortels, stengels en bladeren.
 • Kormophyte is een plant die te onderscheiden is in wortels, stengels en bladeren
 • Het is een overgangsplant tussen bertallus en komus omdat deze plant nog in de vorm van talus (vellen, namelijk levermossen) is, maar er zijn er ook die al een lichaamsstructuur hebben die lijkt op echte wortels, stengels en bladeren (bladmos).
 • Pionierplanten (pioniervegetatie), die moet groeien op een plaats voordat andere planten kunnen groeien
 • Deze mosplant is macroscopisch 1-2 cm, en sommige bereiken 40 cm.
 • Deze lichaamsvorm van de plant kent twee generaties, namelijk de Gametophyte-generatie en de Sporophyte-generatie.
 • Groeien om op vochtige plaatsen te leven
 • Beschermd tegen zonlicht
 • Kan het meercellige fotosyntheseproces (autotroof) uitvoeren
 • De resultaten van het fotosyntheseproces worden verdeeld door defusie, capillair vermogen en cytoplasmatische stroming
 • Geen transportvaten hebben (Xyleem en floëem)
 • Water dat via Imbibisi in het moslichaam komt
 • Heeft een celwand bestaande uit cellulose
 • Het ervaren van primaire groei, die alleen langwerpig is en niet kan worden vergroot of verbreed
 • Opgroeien door te leven in kolonies of groepen

Soorten mosplanten (Bryophyta)

Mossen zijn talusplanten, die op vochtige plaatsen leven en autotroof zijn. Deze mosplant is onderverdeeld in 3, namelijk levermossen, hoornkruid en bladkruid.

 1. Hepaticopsida (levermossen)
 • Het heeft een vorm als een talus en lobben als een hart bij mensen
 • Dit type mos is een tweehuismos (deoceus)
 • Reproduceer ongeslachtelijk door middel van fragmentatie, bij de vorming van gemmacups (knoppen) en sporen
 • Gemmacup is een typische structuur in een gametofyt in de vorm van een kom met daarin een verzameling klein mos.
 • Gemma kan door water worden losgelaten en verspreid en vervolgens uitgroeien tot nieuw mos.
 • Seksuele voortplanting met bevruchting tussen het spema en de eicel
 • Dit type mos heeft de vorm van een zygote.

Bijvoorbeeld: Marchantia polymorpha

2. Anthocerotopsida (hoornkruid)

 • Hornworts worden ook wel Anthoceropsida genoemd.
 • Heeft de vorm van een dierenhoorn
 • Is een tweekamermos  (Deoceus)
 • Reproduceer aseksueel door middel van fragmentatie
 • Seksueel voortplanten door het bevruchtingsproces tussen sperma en eicel
 • De vorm van een zygote
 • De gametofyt lijkt op levermossen, terwijl het verschil in de sporofyt zit.
 • De hoornkruidsporofyt heeft een langwerpige capsule die als een hoorn uit de gametofyt groeit.
Lees ook: Assimilatie [volledig]: definitie, termen en volledige voorbeelden

Voorbeeld:Anthoceros laevis (hoornkruid).

3. Bryopsida (mos)

koninkrijk plantae
 • Bryopsida is een echt mos omdat zijn lichaamsvorm lijkt op een kleine plant met wortels (rhizoïden), stengels en bladeren.
 • De vorm van een kleine plant
 • Haar leven in groepen vormde een dikke uitgestrektheid als fluweel.

Voorbeeld:Polytrihcum en Spagnum

Voordelen van mosplanten (Bryophyta)

 • Sphagnum-soorten kunnen worden gebruikt als huid- en oogbehandeling.
 • In mosplanten die in regenwouden leven, kan het worden gebruikt als erosiebarrière omdat het water kan opnemen
 • Kan worden gebruikt voor ornament of ruimtelijke decoratie
 • Marchantia die in mossen wordt aangetroffen, functioneert als een medicijn voor leveraandoeningen

2. Nagelplanten (Pterydophyta)

Een varen is een plant met echte wortels, stengels en bladeren, die zich voortplant met behulp van sporen (kormofytsporen), xyleem- en floëemtransportvaten heeft en chlorofyl heeft. Nagelplanten ondergaan ook een proces van erfelijke rotatie.

Kenmerken van nagelplanten (Pterydophyta)

 • Heeft te onderscheiden wortels, stengels en bladeren
 • Heeft sporen die sporen produceren, vooral onder de bladeren
 • Heeft jonge bladeren die opgerold groeien

Soorten nagelplanten (Pterydophyta)

Nagelplanten hebben vier soorten, namelijk als volgt:

 1. Oude nagels (Psilopsida)
koninkrijk plantae
 • De soort in deze Paku Paku-plant is bijna uitgestorven, dat is de resterende 10-13 soorten
 • Dit type varen kan maar één soort sporen (homosporen) produceren
 • De gametofyt heeft geen chlorofyl
 • voedingsstoffen verkregen uit de symbiotische relatie met schimmels

Voorbeeld: Rynia en Psilotum

2. Draadnagels (Lycopsida)

 • Er zijn ongeveer 1000 soorten nageldraadplantensoorten
 • Kan twee soorten sporen produceren (heterosporen)
 • In Sporangium is er een conische strobilus
 • De gametofyt heeft geen chlorofyl
 • Heeft unisex- en biseksuele gametofyt

Bijvoorbeeld:  Selaginela en Lycopodium

3. paardennagel (Spenopsida)

 • Het aantal van deze soorten is ongeveer 15 soorten
 • Habitat in vochtige subtropische gebieden
 • Heeft de vorm van een stam die op een paardenstaart lijkt door de vorm van een paardachtige stam
 • Heeft een Sporangium in de vorm van een strobilus
 • Kan slechts één type sporen produceren (homosporen)
 • De gametofyt heeft chlorofyt
 • Gametophyte biseksueel

Bijvoorbeeld:  Equisetum

4. Echte nagels (Pteriopsida)

koninkrijk plantae
 • De soort in deze echte varen zijn ongeveer 12.000 soorten
 • Heeft echte wortels, stengels en bladeren
 • Op de jonge bladeren groeien gerold (circinnatus)

Bijvoorbeeld: klaver (Marsilea crenata), suplir (Adiantum cuneatum)

Voordelen van nagelplanten

 • Dient als sierplant
 • Kunnen groenten zijn
 • Als groenbemester voor rijstplanten
 • Selaginella Planada kan functioneren als wondmedicijn

3. Zaadplanten (Spermatophyta)

Het woord zaadplanten ( Spermatophyta ) komt uit de Griekse taal, namelijk sperma betekent zaden, phyton betekent planten die op het land leven, echte wortels, stengels en bladeren hebben, tracheofyten, autotrofen, transportvaten (xyleem en floëem) , chlorofyl en zaden kunnen produceren. .

Kenmerken van zaadplanten (Spermatophyta)

 • Heeft een zaadorgaan dat afkomstig is van een strobilus of bloem
 • Wanneer de zaden gesloten zijn, worden ze angiospermen genoemd en wanneer ze open zijn, worden ze gymnospermen genoemd.
 • Autotroof en omvat eukaryote cellen
 • Is een organisme met veel cellen (meercellig)
 • Heb Xylem- en Phloem-dragerbestanden
 • Bevat plastiden die chlorofyl A en B bevatten

Soorten zaadplanten (Spermatophyta)

Zaadplanten kennen 2 soorten, namelijk als volgt:

1. Open zaadplanten (gymnospernae) .
koninkrijk plantae

Gymnospernae is een plant waarvan de zaden niet bedekt zijn met eitjes of open zaden worden genoemd.

De kenmerken van open zaadplanten zijn:

 • Over het algemeen zijn struiken of bomen niet in de vorm van kruiden. De stengels en wortels zijn van cambium zodat ze groter kunnen worden
 • Heeft een kraanvormige wortel
 • Heeft smalle, dikke en stijve bladeren
 • In het blad zijn botten niet erg divers
 • Heeft geen echte interesse
 • In het kegelvormige kweekinstrument wordt een strobilus of coniferen genoemd.
 • Heeft eitjes gerangschikt in een strobilus
 • In afzonderlijke geslachtsorganen wordt stuifmeel aangetroffen in mannelijke strobilus en eieren zijn aanwezig in vrouwelijke strobilus.
 • Heeft eitjes worden niet beschermd door fruitbladeren

Voorbeeld: Planten Melinjo, Maïs en Kokosnoot.

Plant met open zaden is onderverdeeld in 4 klassen, namelijk als volgt:

Lees ook: De formule voor het volume van blokken en de oppervlakte van de blokken + Voorbeeldopgave

1. Cycadinae

Deze plant heeft onvertakte stengels, samengestelde bladeren, gerangschikt als een luifel aan de bovenkant van de boom en een plant met twee kamers, wat betekent dat het alleen mannelijke of vrouwelijke strobilus heeft.

Bijvoorbeeld: Zamia furfuracea, Cycas revoluta en Cycas rumphii (hadj-varen)

2. Ginkgoinae 

Dit type plant komt oorspronkelijk uit het vasteland van China. Deze boom kan 30 meter hoog worden, de bladeren zijn waaiervormig en vallen gemakkelijk af.

Het stuifmeel en de eitjes zijn afkomstig van verschillende individuen. Er is maar één lid van deze groep, namelijk Ginkgo biloba.

3. Coniferinae Coniferales 

Coniferinae Coniferales  is een plant die kegels draagt, omdat de mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen de vorm hebben van een kegelvormige strobilus.

Deze plant is een groep die de eigenschap heeft van evergreen (evergreen).

Bijvoorbeeld: Agathis alba (hars), Pinus merkusii (den), Cupressus sp., Araucaria sp., Sequoia sp., Juniperus sp. en Taxus sp.

4. Gnetinae 

Dit type plant maakt deel uit van de groep in de vorm van struiken, lianen (klimplanten) en bomen.

De bladvorm is ovaal / ovaal en de bladeren zitten naar de vorm van geveerde bladnerven gericht. In het xyleem zijn er luchtpijp en floëem die geen begeleidende cellen hebben. Strobilus heeft geen conische vorm, maar kan worden gezegd als "bloem".

Bijvoorbeeld: Gnetum gnemon (melinjo).

2. Gesloten zaadplanten (Angiospermen)

koninkrijk plantae

Gesloten zaadplanten zijn planten waarvan de zaden zich in de eierstokken bevinden.

De kenmerken van gesloten zaadplanten (Angiospermen)

 • Heeft de vorm van bomen, struiken, struiken, wijnstokken of kruiden / kruiden
 • De bladeren zijn plat en breed met geveerde, vinger-, gebogen of evenwijdige bladbeenderen
 • Heb een stuk zaden (Monocot) en twee of meer stukjes zaden ( Dikotil )
 • Heeft echte bloemen met bloemensieraden in de vorm van bloemblaadjes en bloemkronen en op de voortplantingsgereedschappen in de vorm van stampers en meeldraden
 • Zorg voor een zaadje dat wordt beschermd door de vrucht van de toekomst

Voorbeeld: mango, durian, sinaasappel en anderen.

Op basis van het aantal zaden worden gesloten zaadplanten onderverdeeld in twee klassen, namelijk:

 1. Dikotil
 • Heeft twee bladinstellingen (tweezaadlobbigen)
 • over het algemeen is de vorm van de stam vertakt
 • bladbeenderen in de vorm van vingers of geveerd
 • Heeft een cambium zodat de wortels en stengels groter worden, het bindweefsel van de xyleem- en floëemvaten bij de wortels en stengels is in een cirkel gerangschikt
 • Heeft een penwortelsysteem
 • Bij Flowers zijn er secties in veelvouden van 4 of 5, die regelmatig van vorm zijn met opvallende bloemen

Voorbeelden van tweezaadlobbige planten zijn als volgt :

 • De sap-sapfamilie (Euhorbiaceae), bijvoorbeeld: cassave, castor, rubber en croton
 • De peulvruchtenstam (Leguminosae), bijvoorbeeld: in verlegen dochterplanten, petai, flamboyant, pauwbloem, sojabonen, pinda's en ga zo maar door.
 • De auberginestam (Solanaceae), bijvoorbeeld: de aardappel, aubergine, tomaat, chili, amethist, enzovoort.
 • De citrus-jerukan (Rutaceae) stam bijvoorbeeld: in zoete sinaasappel, grapefruitplanten
 • De katoen-kapasan stam (Malvaceae), bijvoorbeeld: de hibiscusplant, katoen
 • De guavestam (Mirtaceae), bijvoorbeeld: in kruidnagel, guave, waterguave, guave, jamblang, enzovoort.
 • Samengestelde tarieven (Compositae), bijvoorbeeld: zonnebloem, dahlia, chrysanthemum bloemen
 • Eenzaadlobbige
 • Heeft één bladinstelling (zaadlob)
 • De stam is niet vertakt of licht vertakt, de stengelsegmenten zijn duidelijk
 • De bladeren hebben meestal de vorm van een enkel blad
 • Heb parallelle of gebogen bladbeenderen
 • Geen cambium, het xyleem- en floëemweefsel in de wortels en stengels zijn verspreid
 • Heeft een vezelig wortelstelsel
 • De bloem heeft veelvouden van 3 delen, onregelmatige vorm, onopvallende kleur

Voorbeelden van eenzaadlobbige planten zijn als volgt:

 • De grasfamilie (Graminae), bijvoorbeeld: in rijst, maïs, bamboe, gras, suikerriet, tarwe enzovoort.
 • De arecanoot (Palmae), bijvoorbeeld: in kokosnoot, rotan, oliepalm, palm, salak enzovoort.
 • De gemberfamilie (Zingiberaceae), bijvoorbeeld: kurkuma, gember, laos
 • Bijvoorbeeld de ananas-nanasan stam (Bromeliaceae): de nanass plant
 • De orchidee-orchideeënstam (Orcidaceae) bijvoorbeeld: de maanorchidee, de tijgerorchidee, de orchidee die groeit in het Irian Jaya-woud en ga zo maar door.

Dus een uitleg van Kingdom Plantae  samen met de betekenis, kenmerken, classificatie, voordelen en voorbeelden. Zou handig kunnen zijn!