Toelichting op de taken en bevoegdheden van de DPD (Regional Representative Council)

DPD-taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de DPD bij het indienen van een wetsvoorstel bij de DPR met betrekking tot regionale autonomie, het bespreken met de president en de DPR over het voorgestelde wetsvoorstel, en volledig in dit artikel

De Regional Representative Council of afgekort als DPD is een van de hoge staatsinstellingen in het constitutionele systeem van de wereld, die een gelijke positie heeft als andere staatsinstellingen. Hoewel het nog steeds als een nieuwe instelling wordt beschouwd, heeft deze instelling een sterke erfenis omdat het rechtstreeks door het volk wordt gekozen via verkiezingen.

De DPD werd opgericht in november 2001 door de derde wijziging van de grondwet van 1945. Nu wordt de samenstelling van de DPD-leden zelf gekozen uit provinciale vertegenwoordigers over de hele wereld via een algemeen verkiezingsmechanisme dat om de vijf jaar wordt gehouden. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de DPD? Zie de volgende uitleg voor meer details.

Taken en bevoegdheden van de DPD

DPD-taken en bevoegdheden

De taken en organen van de DPD zijn geregeld in wet nr. 27 van 2009, die bevat:

 1. De DPD kan een wetsontwerp indienen bij de DPR met betrekking tot regionale autonomie, de vorming en uitbreiding van regio's, centrale en regionale betrekkingen, het beheer van natuurlijke en economische hulpbronnen en het financiële evenwicht van het regionale centrum.
 2. DPD heeft met de president en DPR gesproken over het voorgestelde wetsvoorstel
 3. DPD heeft met de president en DPR gesproken over het wetsvoorstel van de president of DPR
 4. Verantwoordelijk voor het verstrekken van advies aan de DVR met betrekking tot het wetsontwerp inzake de staatsbegroting en het wetsvoorstel inzake belastingen, religie en onderwijs.
 5. Toezicht houden op wetten inzake regionale autonomie, uitbreiding, samenvoeging van regio's, centrale en regionale betrekkingen, beheer van natuurlijke hulpbronnen en economische hulpbronnen, belastingen, APBN, onderwijs en religie
 6. De DPD legt de resultaten van het toezicht op wetten inzake regionale autonomie, uitbreiding, samenvoeging van regio's, centrale en regionale betrekkingen, beheer van natuurlijke en economische hulpbronnen, belastingen, APBN, onderwijs en religie ter overweging voor aan de DVR.
 7. Verantwoordelijk voor het ontvangen van de resultaten van financiële audits van de staat van de BPK als materiaal voor overweging door de DPR met betrekking tot de RUU APBN die moet worden opgesteld.
 8. Houd rekening met de DPR bij de verkiezing van BPK-leden
 9. De DPD neemt deel aan het formuleren van nationale programma's met betrekking tot regionale autonomie, centrale en regionale betrekkingen, de vorming en uitbreiding en integratie van regio's, het beheer van natuurlijke en economische hulpbronnen en neemt deel aan het evenwicht tussen centrale en regionale financiën.
Lees ook: 10 volledig nauwkeurige Engelse vertalers- of vertalersites

In verband met de plichten en bevoegdheden van deze DPD, wordt het in detail geregeld in de Wet van de Republiek der Wereld nummer 27 van 2009 betreffende de MPR, DPR, DPD en DPRD.

Schimmels, taken en bevoegdheden van de DPD

Op basis van artikel 22 van de Grondwet van 1945 en de regels van de DPD van de Republic of the World is de DPD een instelling die de functie heeft van wetgeving, overweging en toezicht. Zie de volgende uitleg voor meer details.

Wetgeving Functie

Heeft taken en bevoegdheden, namelijk:

 1. Het indienen van een wetsvoorstel
 2. Bespreking van het wetsontwerp

Omvat verschillende gebieden, waaronder regionale autonomie, centrale en regionale betrekkingen, vorming, uitbreiding en integratie van regio's, beheer van natuurlijke hulpbronnen en andere economische hulpbronnen, evenwicht tussen centrale en regionale financiën.

Functie van overweging

De DPD heeft de plicht en autoriteit om de DVR in evenwicht te brengen

Toezichtsfunctie

Heeft taken en bevoegdheden, namelijk:

 1. Houd toezicht op de implementatie van wetten en leg de resultaten van het toezicht voor aan de DPR als materiaal voor overweging voor verdere actie.
 2. Het ontvangen van de resultaten van het controleren van de staatsfinanciën van de BPK

Heeft betrekking op verschillende gebieden, waaronder regionale autonomie, centrale en regionale betrekkingen, vorming, uitbreiding en fusie van regio's, beheer van natuurlijke hulpbronnen en andere economische hulpbronnen, evenwicht tussen centrale en regionale financiën, uitvoering van de staatsbegroting, belastingen, onderwijs en religie.

Elk DPD-lid uit elke provincie heeft hetzelfde nummer en het aantal DPD-leden is niet meer dan een derde van het aantal DPR-leden. Minstens DPD-leden houden minstens één keer per jaar hoorzittingen.

Dit is een toelichting op de taken en bevoegdheden van de Regional Representative Council (DPD). Zou handig kunnen zijn!