Vormen van bedreigingen voor de NKRI en hoe om te gaan met bedreigingen

bedreiging voor nkri

Bedreigingen voor Nkri zijn onder meer corruptie, samenzwering en nepotisme (KKN), drugs, de vervanging van de ideologie van het land en nog veel meer in dit artikel.

De dreiging is altijd een plaag geweest voor elk land, inclusief de wereldnatie. De dreiging van de Republiek Indonesië wordt uitgevoerd door een groep mensen die een land chaotisch willen maken met hun verschillende belangen, zodat het zeer gevaarlijk wordt voor de soevereiniteit, territoriale integriteit en nationale veiligheid van het land.

Verschillende pogingen om de Republiek Indonesië te bedreigen, zoals het vervangen van de staatsideologie, het omverwerpen van nationale figuren en zelfs het creëren van chaos in de wereldoorlog. Daarom moet de dreiging voor de Republiek Indonesië onmiddellijk worden aangepakt en uitgeroeid door de regering, zodat het een gevoel van veiligheid en vrede voor elke burger kan creëren.

De vormen van deze dreiging zijn divers, zoals:

1. Corruptie, samenzwering en nepotisme (KKN)

bedreiging voor nkri

Het probleem van KKN is een grote bedreiging geworden die zich al heel lang in de wereld voordoet. Zelfs sinds het New Order-tijdperk bestaat deze praktijk.

In het verleden was de verwijdering van president Soeharto te wijten aan de praktijk van KKN, waardoor de kinderen van president Soeharto berecht werden voor deze KKN-zaak.

2. Medicijnen

bedreiging voor nkri

De volgende gevaarlijke bedreiging voor de Republiek Indonesië zijn drugs.

Drugshandel zal toekomstige generaties schade berokkenen door de invloed van verslavende middelen waardoor gebruikers verslaafd raken en die zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid en zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.

Daarom executeert de regering de drugshandelaren die de generatie van het land proberen te vernietigen.

3. Vervanging van nationale ideologie

bedreiging voor nkri

We weten dat de mensen van de wereld uit vele stammen bestaan ​​en ook verschillende religieuze overtuigingen omarmen. Als we kijken naar de gevallen van terrorisme die zich hebben voorgedaan, proberen ze de Pancasila-ideologie te vervangen door een andere ideologie die zeker niet geschikt is in de wereld.

Lees ook: Reactiesnelheid: definitie, formules en factoren [VOLLEDIG]

De dreiging van een veranderende ideologie voor de Republiek Indonesië zou tot een burgeroorlog kunnen leiden. We kunnen dit voorbeeld zien, zoals in Syrië, Irak en verschillende landen in het Midden-Oosten waar ideologische veranderingen vaak leiden tot burgeroorlogen, het is natuurlijk zeer schadelijk voor het land omdat velen zijn omgekomen, de economie van het land is ingestort en nog veel meer gevolgen.

4. SARA-kwesties (etniciteit, religie, ras en intergroep)

De kwestie van SARA is een grote bedreiging die de integriteit van de Republiek Indonesië kan verdelen. Bijvoorbeeld het conflict over de SARA-kwestie dat plaatsvond in Semarang, Malang en Surabaya, dat leidde tot grootschalige demonstraties en brandstichting in Jayapura en omliggende gebieden.

Niet alleen dat, de demonstratiegroepen werden geïnfiltreerd door groepen met belangen, zodat Papua het recht zou hebben om over hun lot te beslissen via een referendum.

Het doel van deze groep is om Papoea te regeren en president te worden als Papoea gescheiden is van de wereld.

Bedreigingen van de Republiek Indonesië vanuit het buitenland

De dreiging van de Republiek Indonesië komt niet alleen van binnenuit, maar kan ook van buiten komen. Wat betreft diverse dreigingen vanuit het buitenland waar de overheid rekening mee moet houden, zoals:

1. Culturele diversiteit

Wereld heeft een verscheidenheid aan culturen die afkomstig zijn uit hun respectieve regio's. U kunt er zeker van zijn dat elke regio zijn eigen cultuur en lokale wijsheid heeft. Daarom heeft elke burger het recht om de lokale cultuur van het gebied te beschermen en te behouden.

De dreiging die ontstaat is dat andere landen proberen de lokale cultuur van de wereld te erkennen, zoals de Reog Ponorogo Dance die door Maleisië wordt erkend als de cultuur van zijn land. Natuurlijk roept het serieuze problemen op, vooral de Reog Ponorogo-dans die door UNESCO is erkend als cultureel erfgoed uit de hele wereld.

2. Defensie- en veiligheidsdreigingen

Er moet worden geanticipeerd op defensie- en veiligheidsdreigingen vanuit de lucht, over zee en over land.

Lees ook: Het hoofdidee / hoofdidee is ... (Definitie, typen en kenmerken) COMPLEET

Een voorbeeld dat vaak wordt aangetroffen, zijn buitenlandse vliegtuigen die door de luchtzone van het wereldgebied vliegen, TNI-leden die deze buitenlandse vliegtuigen achtervolgen omdat ze de grenzen van de nationale soevereiniteit van de wereld hebben geschonden.

Het handhaven van de soevereiniteit van het wereldland is erg belangrijk omdat we nooit de gevaren kennen van bedreigingen vanuit andere landen, dus we moeten ze voorkomen.

3. Provocatie uit andere landen

Een voorbeeld van provocatie uit andere landen is de illegale visserij door Vietnamese vaartuigen in het Wereldzee-gebied. De Indonesische marine wil beveiligen wanneer buitenlanders het zeegebied van de wereld binnenkomen, maar plotseling stort een Vietnamese visserswachtboot neer op een TNI-schip dat het proces van het veroveren van het buitenlandse schip probeert te blokkeren.

Dit is natuurlijk een van de provocaties uit andere landen die een bedreiging kunnen vormen voor de Republiek Indonesië, omdat het conflicten tussen landen zou kunnen veroorzaken als gevolg van deze provocerende acties.

4. Dreiging met verspreiding van buitenlandse cultuur

Niet alle vreemde culturen hebben een positieve invloed op de samenleving, vooral niet voor adolescenten. Samen met technologische vooruitgang wordt de verspreiding van vreemde cultuur gratis en zonder filters.

Imitatie van de manier waarop wereldtieners zich kleden als buitenlandse tieners is bijvoorbeeld een ongezonde factor omdat het niet de cultuur van de wereld zelf weerspiegelt.

Bovendien zijn afwijkende seksuele relaties en drugs een van de factoren bij het verspreiden van vreemde culturen die de mentaliteit van de toekomstige generaties van het land kunnen schaden.

Dit is een verklaring voor de vormen van dreiging tegen de Republiek Indonesië. Zou handig kunnen zijn!