Servicebrief: definitie, kenmerken en voorbeelden

de kenmerken van een officiële brief

De kenmerken van een officiële brief verschillen sterk van andere soorten letters waarin er verschillende componenten zijn die niet in andere letters voorkomen.

Misschien vinden sommigen van ons dat officiële brieven vreemd klinken of komen we ze zelden tegen. Maar eigenlijk hebben we op school nog nooit officiële brieven gekregen. De officiële brief is een uitnodiging voor ouders om schoolevenementen bij te wonen, zoals het ontvangen van rapportkaarten en andere evenementen.

Kortom, een officiële brief is een algemene brief zoals elke andere brief. Het is alleen dat officiële brieven speciale kenmerken en formaten hebben. Voor meer details, laten we meer zien over officiële brieven.

Definitie van servicebrief

Een officiële brief is een officiële brief van een bureau die bedoeld is voor officiële doeleinden.

Officiële brieven bevatten meestal de belangen van een instelling die officieel en algemeen van aard zijn. Gewoonlijk worden officiële brieven gericht aan personen of instanties om te voorzien in officiële behoeften van particuliere instanties of instellingen.

Want officiële brieven worden door de ene instelling naar de andere gestuurd, of naar iemand met een belangrijke functie. Officiële brieven moeten de standaard- en officiële taal gebruiken.

Service Letter-functie

Over het algemeen worden officiële brieven gebruikt voor officiële doeleinden van een bureau. Maar functioneel hebben officiële brieven de volgende functies:

  • Dient als naslagwerk voor werk, zoals instructiebrieven, toestemmingsbrieven en besluitvormingsbrieven.
  • Gebruikt als memo of herinnering.
  • Als bewijs van de ontwikkeling van een bureau of instelling.
  • Als bewijs, vooral een akkoordverklaring.

Kenmerken van een officiële brief

Zoals we hebben gezien, verschillen de kenmerken van officiële letters sterk van andere soorten letters. In de officiële brief staan ​​verschillende dingen, zoals de volgende:

  1. Er is een briefhoofd en de naam van het bureau of de instelling.
  2. Er is een letternummer en bijlage.
  3. Er zijn openingsgroeten en sluitingsgroeten.
  4. Gebruik officiële taal.
  5. Op de brief staat een stempel van een bureau of instelling.
Lees ook: Papoea traditionele huisnamen: complete afbeeldingen en uitleg

Service Letter Structuur

kenmerken van officiële brieven

Voordat we verder gaan met de voorbeeldservicebrief, moeten we weten wat de onderdelen van een officiële brief zijn.

In principe bestaat een officiële brief uit verschillende onderdelen, de onderdelen zijn:

Schoolhoofd

Dit gedeelte staat bovenaan de brief. Meestal toont het briefhoofd de identiteit van de briefmaker.

Het voorbeeld is:

SMA Bakti Mulya Jakarta

Jl. Jend. Sutoyo nr. 8 Jakarta

Nee. Tel. (021) 60507256

Plaats en datum van brief

Als officiële brief moet een officiële brief een geldige fabricagedatum hebben. Dit is zodat de officiële brief kan worden gebruikt als bewijs of als recapitulatie. Gewoonlijk staat de datum van de brief op een officiële brief rechts bovenaan het begin van de brief.

Voorbeeld:

Kudus, 20 april 2019

Nummer, bijlage en onderwerpbrief

In een officiële brief zullen het nummer, de bijlage en het onderwerp van de brief zeker worden geschreven. Dit gedeelte bevindt zich meestal direct onder het briefhoofd. Het voorbeeld is:

No: 159 / SMA Bakti Mulya Jakarta / 2019

Bijlagen: -

Onderwerp: Uitnodiging

Adres of doelverklaring

Een brief die naar een persoon of instantie wordt gestuurd, moet natuurlijk een duidelijk bestemmingsadres hebben. Dit is zodat de brief niet bij de verkeerde ontvanger terechtkomt. Voorbeelden van postadressen zijn:

Geachte. Ouders / voogden van studenten

Klasse XI, XII, XII SMA Bakti Mulya

Jakarta

Groeten

Elk type brief moet een openingsgroet bevatten, evenals een officiële brief. De groeten in de officiële brief kunnen zijn:

Vrede zij met jullie, en Allah genade en zegeningen.

Oprecht,

Inhoud van de brief

Elke officiële brief heeft een bepaalde inhoud en doeleinden. Het deel dat dit uitlegt, is opgenomen in de hoofdtekst van de brief. Voorbeelden van lichaamsdelen zijn:

Lees ook: Wat betekent 'Wish You All the Best'? Korte en duidelijke uitleg

Om de landelijke onderwijsdag voor de leerlingen van SMA Bakti Mulya Jakarta te herdenken, zullen wij als partijen uit het schoolonderwijs een interschoolse quizwedstrijd houden.

Het evenement vindt plaats op:

Dag / datum: donderdag 14 mei 2019

Tijd: 08.00 uur tot 11.00 uur WIB

Plaats: Jakarta

Evenement: quizwedstrijd

Sluitend

Na het uitdrukken van de inhoud van de brief, zou het beter zijn als de brief ook eindigt met een slotbrief. Gewoonlijk begint de slotbrief met de woorden dus, genoeg, bedankt enz.

Het voorbeeld is:

Zo brengen wij deze brief over, bedankt voor al uw aandacht en medewerking.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Naam van de afzender

Hoewel aan het begin van de brief de identiteit werd vermeld van het bureau dat de brief verstuurde. De officiële brief moet ook de naam van de afzender van de brief bevatten. Meestal staat de naam van de afzender onder aan de brief. Het voorbeeld is:

Schoolhoofd,

Doni Sudarmaji, MPd

Voorbeeld servicebrief

Het volgende is een voorbeeld van een officiële brief, zodat u een beter begrip van een officiële brief kunt krijgen.

Office Service Brief

Kenmerken van kantoordienstbrieven

Voorbeeldcommissie-dienstbrief

Kenmerken van dienstbrieven van commissies

Sessie Implementatie Service Letter

officiële brief voor proefimplementatie

Voorbeeld Education Service Letter

opleiding

Dus een bespreking van de kenmerken van een officiële brief en voorbeelden. Hopelijk kan dit nuttig voor je zijn.