Waterverontreiniging: soorten, effecten op het milieu en oplossingen

watervervuiling

Waterverontreiniging is een aandoening waarbij een afname van de waterkwaliteit wordt veroorzaakt door schadelijke stoffen zoals chemicaliën of micro-organismen.

In sommige gevallen van ernstige waterverontreiniging kan deze toestand ertoe leiden dat water giftig en gevaarlijk is voor mens en milieu.

Deze vervuiling kan optreden in watergebieden zoals rivieren, meren, zeeën, watervoerende lagen of andere watergebieden.

Bufferwater is vervuild door het belangrijkste kenmerk van water dat materialen gemakkelijk op te lossen zijn. Het zorgt er ook voor dat schadelijke chemicaliën in het water oplossen en vervuiling veroorzaken.

Van water kan worden gezegd dat het vervuild is door te kijken naar indicatoren zoals:

 • Fysische parameters,

  Parameters met betrekking tot de waargenomen fysieke omstandigheden van het water zijn onder meer kleur, geur, temperatuur, smaak en troebelheid

 • Chemische parameters,

  Parameters met betrekking tot de chemische omstandigheden in deze wateren. Deze parameters omvatten de pH, organische stof en de hoeveelheid zware metalen in water.

 • Bacteriologische parameters ,

  Deze parameters kunnen het aantal coliforme, puristische en pathogene bacteriën in het water omvatten.

Soorten waterverontreiniging

Waterverontreiniging volgens de website ilmugeografi.com kan worden ingedeeld in 4 soorten vervuiling. Dit zijn de soorten:

1. Verontreiniging van micro-organismen

Verontreiniging door micro-organismen wordt veroorzaakt door micro-organismen in watergebieden.

Micro-organismen zoals fytoplankton of zoöplankton kunnen vervuiling veroorzaken als er te veel van zijn om de waterkwaliteit te verminderen.

Vervuiling kan worden gekenmerkt door de kleur van troebel water, vanwege een gebrek aan zuurstof erin.

2. Anorganische verontreiniging van voedingsstoffen voor planten

De oorzaak van anorganische vervuiling van plantenvoedingsstoffen hangt nauw samen met het gebruik van anorganische meststoffen en pesticiden op planten.

watervervuiling

Chemicaliën zoals fosfaat of stikstof kunnen water vervuilen en verontreinigen. Dit brengt natuurlijk het voortbestaan ​​van levende wezens rond deze wateren in gevaar, inclusief mensen.

Lees ook: 15+ natuurlijke kleurstoffen die veilig zijn voor voedsel (volledige lijst)

3. Verontreiniging door anorganische chemicaliën

Net als anorganische vervuiling van voedingsstoffen voor planten, wordt deze vervuiling ook veroorzaakt door het gebruik van anorganische chemicaliën die door mensen worden gebruikt.

watervervuiling

Deze vervuiling wordt meestal veroorzaakt door het gebruik van zout, zuur en metalen giftige stoffen zoals lood, cadmium, kwik in hoge concentraties.

4. Verontreiniging door organische chemicaliën

Deze vervuiling wordt veroorzaakt door organische chemicaliën die vaak dagelijks door mensen worden gebruikt, zoals plastic, olie, schoonmaakvloeistoffen, wasmiddelen enzovoort.

watervervuiling

Bij het gebruik op kleine schaal is de impact van het gebruik van deze materialen misschien niet direct voelbaar, maar na verloop van tijd kan het effect schade toebrengen aan het ecosysteem rond de beek.

Een daarvan is de dood van dieren of planten door schade aan de waterkwaliteit.

De impact ervan op het leven

Vervuiling in watergebieden kan veel problemen in het menselijk leven veroorzaken. Dit komt door waterverontreiniging.

 • Waterverontreiniging kan aardverschuivingen, erosie en overstromingen veroorzaken.
 • Verstoring van de milieubalans
 • Het optreden van schade aan aquatische ecosystemen, wat een impact heeft op de dood van aquatische biota
 • Het ontstaan ​​van ziekten in gebieden met vervuild water
 • Verminderde toevoer van schone waterbronnen

Vervuiling voorkomen

We kunnen waterverontreiniging voorkomen door de volgende dingen te doen

 1. Gooi geen huishoudelijke producten zoals schoonmaakmiddelen, schoonheidsproducten, medicijnen, autovloeistoffen, verf en gazonverzorgingsproducten in het riool.
 2. Vermijd en verminder het gebruik van pesticiden op planten
 3. Verminder het verbruik van kunststoffen en materialen voor eenmalig gebruik, gebruik materialen die milieuvriendelijker zijn

Dus de bespreking van artikelen over waterverontreiniging, laten we doorgaan met zorg te dragen voor en zorg voor ons milieu. Zou handig kunnen zijn.

Referentie:

 • Watervervuiling: alles wat u moet weten
 • Waterverontreiniging: een inleiding
 • Soorten vervuiling en de uitleg ervan