Inzicht in en kenmerken van open ideologie en voorbeelden

open ideologische kenmerken

De kenmerken van een open ideologie weerspiegelen de culturele rijkdom van de samenleving, hebben een dynamisch karakter, houden de pluraliteit hoog en staan ​​volledig in dit artikel.

Ideologie is een verzameling ideeën of basisideeën, overtuigingen en overtuigingen die dynamisch zijn. De ideologie van de wereldstaat is verdeeld in twee, namelijk een gesloten ideologie en een open ideologie.

Hier zullen we open ideologie bespreken. Pancasila als een open ideologie begeleidt de wereldgemeenschap bij het verwezenlijken van de idealen van de natie. Dus, wat zijn de kenmerken van een open ideologie? Laten we eens kijken!

1. weerspiegelt de culturele rijkdom van de gemeenschap

Zoals we weten heeft elk land verschillen tussen zijn burgers, ook de wereldnatie die uit diversiteit bestaat. Door de diversiteit van de samenleving zijn verschillende culturen ontstaan.

Ondertussen is cultuur een ontwikkeling en verwerking die algemene ideeën over diversiteit oproept. Open ideologie rechtvaardigt een reeks overtuigingen, waarden en normen die in de samenleving van toepassing zijn.

Bijvoorbeeld: Wereld heeft verschillende soorten cultuur, zoals wayang, saman-dans, kecak-dans, enz.

2. Te voorschijn komen uit de gemeenschap

De ideologie die we vandaag kennen, bestaat feitelijk in de samenleving, in groepen en onder de mensen zelf. Ideologie houdt rechtstreeks verband met sociale structuur, economisch productie-systeem en politieke structuur.

Open ideologie is een weerspiegeling van alle culturen die in de samenleving leven. Daarom wordt deze ideologie het idee genoemd van een nobele samenleving waaruit een staatsideologie voortkwam die tegenwoordig wordt gebruikt.

Bijvoorbeeld: sinds de oudheid hebben de mensen van de wereld beslissingen genomen door middel van overleg, zodat de wereld een democratisch regeringssysteem heeft geïmplementeerd waarin de besluitvorming is gebaseerd op de overwegingen van de wereldmensen.

3. Heeft een dynamisch karakter

Dynamisch wordt vaak gedefinieerd als een verandering of ontwikkeling van een proces. De ontwikkeling van het bestaande tijdperk creëert een nieuwe definitie van dynamiek waarbij alles in de loop van de tijd zal veranderen.

Lees ook: Elements of Fine Art (VOLLEDIG): basisprincipes, afbeeldingen en uitleg

Open ideologie wordt een middel dat kan inspelen op de dynamische kenmerken van de samenleving bij veel voorkomende ontwikkelingen.

Zo worden artikelen in de wet vaak herzien op basis van de tijd en de samenleving daarin.

4. Heb vrijheid van meningsuiting en actie

Vrijheid komt veel voor in een democratisch land. Vrijheid is het recht om op welke manier dan ook informatie en ideeën van allerlei aard te zoeken, te ontvangen, door te geven.

Vrijheid van meningsuiting en zelfexpressie is een recht dat iedereen toekomt. Vrijheid van meningsuiting en meningsuiting geldt voor allerlei soorten ideeën, ook voor ideeën die zeer beledigend kunnen zijn.

De kenmerken van een open ideologie zijn om iedereen de mogelijkheid te bieden om te spreken en te handelen. Vrijheid van meningsuiting in een open ideologie moet echter gepaard gaan met een gevoel van volledige verantwoordelijkheid binnen de grenzen van de heersende normen.

In organisaties is het bijvoorbeeld nodig om de mening van elk lid te hebben vanwege de behoefte aan brede inzichten om beslissingen te nemen.

5. Handhaving van meervoud

Pluralisme is een geloof in verschillen. Pluralisme wordt vaak aangetroffen in diverse en multiculturele toleranties. Pluralisme is controversieel omdat bijna alle samenlevingen een spanning ervaren tussen diversiteit en homogeniteit.

Zolang de pluraliteit echter nog steeds binnen de juiste limieten valt, zal het grote voordelen opleveren voor de vooruitgang van een natie, inclusief de wereld met een verscheidenheid aan naties en culturen.

Open ideologie kan pluraliteit hooghouden, in dit geval verschillen accepteren en omarmen en alle gevoelens van intolerantie jegens verschillende mensen om hen heen loslaten.

We moeten ons bijvoorbeeld realiseren dat de wereld uit veel religies bestaat en tolerantie onder religieuze gelovigen handhaven.

6. Resultaten van deliberatieve consensus

Overweging wordt met een goede overweging geïdentificeerd. Overleg is erg belangrijk om te formuleren wat een algemeen idee is bij het beslissen over een ideologie. Overleg in een open ideologie betekent het naar voren brengen van collectieve beslissingen.

Bij de ratificatie van de Omnibuswet moet bijvoorbeeld aandacht zijn voor gemeenschappelijke belangen.

7. Een overheidssysteem hebben dat openstaat voor zijn mensen

De echte betekenis van open ideologie is een overheidssysteem dat openstaat voor de ideeën van de mensen.

Geef burgers in dat geval het recht om toegang te krijgen tot overheidsdocumenten en -processen om effectief openbaar toezicht mogelijk te maken.

Lees ook: De formule voor de omtrek van een cirkel (VOLLEDIG) + Voorbeeld van de omtrek van een cirkel

Het concept van open overheid wordt vaak geassocieerd met de notie van overheidstransparantie en verantwoording. Een open ideologie presenteert een open systeem van de overheid waar burgers rechtstreeks betrokken kunnen worden bij het nemen van overheidsbeslissingen of -beleid.

Bijvoorbeeld de toespraak van de president over de economische toestand van de staat in het eerste tot het vierde kwartaal, zodat duidelijk is waar de staatsbegroting ligt.

8. Handhaving van de mensenrechten

Mensenrechten of wat gewoonlijk mensenrechten worden genoemd, hebben de volle aandacht van de wereld. In de wereld zijn mensenrechten een wet die moet worden nageleefd. In de artikelen van de grondwet van 1945 zijn verschillende herzieningen aangebracht in de artikelen van de mensenrechten in overeenstemming met de ontwikkeling van de wereldgemeenschap.

We weten dat Pancasila het principe van een open ideologie hanteert en zowel individuele rechten als de rechten van burgers erkent en beschermt, zowel op economisch als op politiek gebied.

Er zijn bijvoorbeeld verschillende wijzigingen aangebracht in de artikelen over mensenrechten door de ontwikkeling van de wereldgemeenschap aan te passen.

9. Moet de levensfilosofie weerspiegelen die eigendom is van de gemeenschap

De levensfilosofie wordt gedefinieerd als een perspectief. Evenzo zal onze kijk op het staatsleven worden bepaald door onze kijk op het leven of inzicht.

Zoals we weten, komt open ideologie uit de samenleving, zodat ze de levensfilosofie van de samenleving moet weerspiegelen.

De open ideologie moet bijvoorbeeld worden aangepast aan Pancasila, wat in overeenstemming is met de levensfilosofie van de natie.

10. Beschikken over een adequaat juridisch systeem

We weten dat de wet bindend is. Er moet echter worden benadrukt dat geen enkele burger immuun is voor de wet, wat betekent dat iedereen dezelfde behandeling kan krijgen voor de wet zelf.

De toepassing van wetten in de wereld moet bijvoorbeeld voldoen aan de toepasselijke regels, ongeacht de sociale status.

Na het lezen van de kenmerken van open ideologie hierboven, weten we natuurlijk al dat het onze taak als wereldburgers is om een ​​open ideologie te creëren in overeenstemming met Pancasila.