Douane: definitie, functie en beleid

inklaring is

Douane-accijns is een heffing van de overheid op geëxporteerde en geïmporteerde goederen en goederen met vooraf bepaalde kenmerken .

Over het algemeen hebben alle goederen die door het publiek worden verhandeld een speciaal belastingcriterium. Velen weten dit echter niet en beschouwen de prijs van dit artikel als puur van de producent.

Een bekend voorbeeld dat veel in omloop is, zijn sigaretten, op sigarettenverpakkingen zit een lint dat de hoeveelheid valuta aangeeft. Dit is wat de belasting of accijnzen van de sigaret wordt genoemd. Laten we voor meer details over de douane dieper kijken.

Douanerechten zijn

In feite is douane een term die afkomstig is van douane en accijnzen. Duty betekent een handeling van heffingen van de overheid op goederen die worden uitgevoerd of geïmporteerd. Ondertussen is de betekenis van accijns heffingen op goederen die bepaalde kenmerken hebben zoals bepaald door de wet.

In het algemeen kan de douane dus worden geïnterpreteerd als heffingen van de overheid op geëxporteerde en geïmporteerde goederen en goederen met bepaalde kenmerken die bij wet zijn geregeld.

Douanefunctie

De douane wordt natuurlijk bepaald door de overheid met duidelijke functies en voordelen. Ondertussen zijn de functies van het bepalen van het douanebeleid:

 1. Verhoog de industriële groei van het land.
 2. Stroomlijning van import- en exportlogistiek door middel van bestaande procedures om een ​​gunstig ondernemings- en investeringsklimaat te creëren.
 3. Begeleiden van export- en importactiviteiten.
 4. Het beperken van, toezicht houden op en controleren van de productie, consumptie en distributie van goederen met eigenschappen die de gezondheid, het milieu, de openbare orde en veiligheid in gevaar kunnen brengen.
 5. Ondersteuning van de nationale ontwikkeling door het optimaliseren van de overheidsinkomsten in de vorm van in- en uitgangsrechten en accijnzen
Lees ook: Huwelijkskaarten zijn: uitleg, verschillen en voordelen

Douanebeleid

douane

In de landen van de wereld heeft het directoraat-generaal Douane en Accijnzen een reeks voorschriften en beleidsmaatregelen opgesteld om zijn taken en functies uit te voeren. Dit beleid is vastgelegd in de Minister van Financiën, Reglement nr. 203 / PMK.03 / 2017 betreffende bepalingen voor de export en import van goederen vervoerd door passagiers en bemanning van transportmiddelen.

Zoals voor verschillende andere polissen die in de wet worden vermeld op het gebied van export en import en accijnzen.

Exportsector

 1. Wet nummer 17 van 2006 betreffende wijzigingen van wet nummer 16 van 1995 betreffende de douane.
 2. Regeringsverordening nummer 55 van de Wereldrepubliek uit 2008 betreffende het opleggen van uitvoerrechten op uitgevoerde goederen
 3. Minister van Financiën Reglement nummer 145 / PMK.04 / 2007 jo. PMK Nr. 148 / PMK.04 / 2011 jo. PMK Nr. 145 / PMK.04 / 2014 betreffende douanebepalingen in de exportsector.
 4. Minister van Financiën Reglement nr. 214 / PMK.04 / 2008 jo. PMK Nr. 146 / PMK.04 / 2014 jo. PMK Nr. 86 / PMK.04 / 2016 betreffende de inning van exportheffingen.
 5. Regeling van de minister van Financiën nr. 224 / PMK.04 / 2015 betreffende toezicht op de in- of uitvoer van verboden en / of aan beperkingen onderworpen goederen.
 6. Minister van Financiën Verordening nr. 13 / PMK.010 / 2017 betreffende het bepalen van exportgoederen die onderhevig zijn aan exportrechten en exportrechten.
 7. Regeling van de directeur-generaal van douane en accijnzen nummer PER-32 / BC / 2014 jo. PER-29 / BC / 2016 betreffende douaneregeling in de exportsector.
 8. Regeling van de directeur-generaal van douane en accijnzen nummer P-41 / BC / 2008 jo. P-07 / BC / 2009 jo. PER-18 / BC / 2012 jo. PER-34 / BC / 2016 betreffende uitvoer douaneaangifte.

Accijnssector

 1. Wet van de Republiek der Wereld nr. 11 van 1995 betreffende accijnzen, die is gewijzigd bij wet van de Republiek der Wereld nr. 39 van 2007 betreffende de wijziging.
 2. Minister van Financiën Verordening (PMK) nr. 62 / PMK.011 / 2010 betreffende accijnstarieven voor ethylalcohol, dranken met ethylalcohol en concentraten met ethylalcohol;
 3. Regeling van de minister van Financiën nummer 181 / PMK.011 / 2009 betreffende accijnstarieven voor tabaksproducten;
 4. Verordening nr. 99 / PMK.011 / 2010 van de minister van Financiën betreffende wijzigingen van de verordening van de minister van Financiën nr. 181 / PMK.011 / 2009 betreffende de accijnstarieven voor tabaksproducten;
 5. Regeling van de directeur-generaal Douane en Accijnzen: P-43 / BC / 2009 betreffende procedures voor het bepalen van het accijnstarief op tabaksproducten;
 6. Regeling van de directeur-generaal van douane en accijnzen: P - 22 / BC / 2010 betreffende procedures voor de accijnzen van ethylalcohol, dranken die ethylalcohol bevatten en concentraten die ethylalcohol bevatten.
Lees ook: 10 voorbeelden van minimalistische huisontwerpen en afbeeldingen met 3 kamers

Dus de discussie over douane zowel in termen van begrip, functies en beleid, hopelijk kan dit nuttig voor u zijn.