4 competenties die een leraar moet hebben

competentie van de leraar

Lerarencompetenties waarover moet worden beschikt, zijn competenties die in de Permendikbud zijn vastgelegd, namelijk pedagogische competentie, persoonlijkheidscompetentie, sociale competentie en professionele competentie.

Leraren zijn de belangrijkste onderwijsas die bepalend is voor de voortgang van een land in de toekomst. 

Volgens wet nr. 14 van 2005 heeft de docent als hoofdtaak onderwijzen, lesgeven, begeleiden, aanwijzingen geven, training geven, beoordelingen geven.

Ondertussen hebben leraren ook de plicht om evaluaties uit te voeren aan studenten die hun onderwijs van jongs af aan volgen via formele overheidskanalen in de vorm van basisscholen tot middelbare scholen.

Bij het uitvoeren van zijn taken moet een leraar beschikken over de competenties die zijn vermeld in de verordening van de minister van Nationale Opvoeding van de Republiek van de Wereld nr. 16 van 2007 betreffende academische kwalificaties en competentie van leraren.

Het volgende is een beschrijving van de competenties die docenten moeten hebben:

1. Pedagogische competentie

Pedagogische competenties omvatten het begrip van de leerkracht van studenten, ontwerp en implementatie van leren, evaluatie van leerresultaten en ontwikkeling van studenten om hun verschillende mogelijkheden te realiseren.

In detail wordt elke deelcompetentie als volgt vertaald in essentiële indicatoren;

 • Het diepgaand begrijpen van studenten heeft essentiële indicatoren : studenten begrijpen door de principes van cognitieve ontwikkeling te gebruiken, studenten begrijpen door persoonlijkheidsprincipes te gebruiken en de initiële onderwijsvoorzieningen van studenten te identificeren.
 • Het ontwerpen van leren, inclusief het begrijpen van de basis van onderwijs om te leren, heeft essentiële indicatoren: het begrijpen van de basis van het onderwijs, het toepassen van leer- en leertheorie, het bepalen van leerstrategieën op basis van leerlingkenmerken, te behalen competenties en lesmateriaal, en het samenstellen van leerontwerpen op basis van de gekozen strategie.
 • Het implementeren van leren heeft essentiële indicatoren: het bepalen van de leeromgeving en het implementeren van bevorderlijk leren.
 • Het ontwerpen en implementeren van leerevaluaties heeft essentiële indicatoren: het ontwerpen en implementeren van een evaluatie (beoordeling) van leerprocessen en resultaten op een doorlopende basis met verschillende methoden, het analyseren van de resultaten van procesevaluaties en leerresultaten om het niveau van leercompletiteit te bepalen (mastery learning) , en het gebruiken van de resultaten van leerbeoordelingen voor verbetering de kwaliteit van het leerprogramma in het algemeen.
 • Het ontwikkelen van studenten om hun verschillende potentieel te actualiseren, heeft essentiële indicatoren: studenten faciliteren bij de ontwikkeling van verschillende academische potenties en studenten faciliteren om verschillende niet-academische potenties te ontwikkelen.
Lees ook: Apathie is - Definitie, kenmerken, oorzaken en gevolgen

2. Persoonlijkheidscompetenties

Persoonlijkheidscompetentie is een persoonlijke vaardigheid die een solide, stabiele, volwassen, wijze en gezaghebbende persoonlijkheid weerspiegelt, een rolmodel is voor studenten en een nobel karakter heeft.

In detail kunnen deze deelcompetenties als volgt worden omschreven:

 • Een stabiele en stabiele persoonlijkheid heeft essentiële indicatoren: handelen in overeenstemming met wettelijke normen, handelen in overeenstemming met sociale normen, er trots op zijn leraar te zijn en consequent handelen volgens normen.
 • Volwassen persoonlijkheid heeft essentiële indicatoren: onafhankelijkheid tonen in het optreden als opvoeders en een arbeidsethos hebben als leraar.
 • Een wijze persoonlijkheid heeft essentiële indicatoren: acties tonen die zijn gebaseerd op het nut van leerlingen, scholen en de samenleving en openheid tonen in denken en handelen.
 • Een gezaghebbende persoonlijkheid heeft een essentiële indicator: gedrag hebben dat een positief effect heeft op studenten en gerespecteerd gedrag hebben.
 • Nobele moraal en kunnen rolmodellen zijn, hebben essentiële indicatoren: handelen in overeenstemming met religieuze normen (geloof en vroomheid, eerlijk, oprecht, behulpzaam zijn), en gedrag vertonen dat wordt nagebootst door studenten.

3) Sociale competentie

Sociale competentie is het vermogen van de leraar om effectief te communiceren en om te gaan met studenten, mededocenten, onderwijzend personeel, ouders / verzorgers van studenten en de omliggende gemeenschap.

Deze competentie heeft subcompetenties met de volgende essentiële indicatoren:

 • Effectief kunnen communiceren met en omgaan met studenten heeft een essentiële indicator: effectief communiceren met studenten.
 • In staat om effectief te communiceren en zich te mengen met collega-opvoeders en onderwijspersoneel.
 • In staat om effectief met ouders / verzorgers van studenten en de omliggende gemeenschap om te gaan.

4. Professionele competentie

Vakbekwaamheid is de beheersing van leermateriaal op een brede en diepe manier, waaronder beheersing van leerstofmateriaal op scholen en wetenschappelijke substanties die het materiaal dekken, evenals beheersing van wetenschappelijke structuur en methodologie.

Lees ook: Voorbeelden van korte lezingen over geliefde moeder [LAATSTE]

Elk van deze subcompetenties heeft de volgende essentiële indicatoren:

 • Het beheersen van wetenschappelijke substanties die verband houden met het vakgebied heeft essentiële indicatoren: het lesmateriaal in het schoolcurriculum begrijpen, de structuur, concepten en wetenschappelijke methoden die in de schaduw staan ​​van of coherent zijn met lesmateriaal begrijpen, de conceptuele relatie tussen verwante onderwerpen begrijpen en wetenschappelijke concepten toepassen in het dagelijkse leven.
 • Het beheersen van wetenschappelijke structuren en methoden heeft essentiële indicatoren: het beheersen van onderzoeksstappen en kritische studies om kennis / materiaal op het gebied van studie te verdiepen.