Risico: definitie van verschillende experts, soorten en manieren van risicobeheer

risico is

Risico is iets dat niet van al het menselijke leven kan worden gescheiden, van wakker worden tot het openen van onze ogen tot slapende mensen lopen altijd risico.

Van persoonlijke risico's naar risico's op het werk. Risico wordt in het kort gedefinieerd als alles wat boven verwachting gebeurt.

Risico's kunnen altijd en overal optreden, risico's kunnen niet worden vermeden maar risico's kunnen worden geminimaliseerd. Hier is dus een volledig begrip van risico's en manieren om met risico's om te gaan.

Definitie van risico volgens verschillende bronnen

 • Volgens de KBBI

  Risico is elke mogelijkheid van een gebeurtenis die het bedrijf kan schaden.

 • Prof.Dr.Ir. Soemarno, MS ,

  Risico is een aandoening die ontstaat door onzekerheid met alle mogelijke ongunstige gevolgen.

 • Volgens Griffin

  Risico is de onzekerheid over toekomstige gebeurtenissen met een gewenste of ongewenste uitkomst.

 • Hanafi (2006: 1)

  De definitie van risico is het gevaar, resultaat of gevolg dat kan optreden als gevolg van een lopend proces of gebeurtenis die zal komen.

Uit bovenstaande opvatting kan worden geconcludeerd dat risico een onzekere toestand is waarin er elementen zijn die schadelijk kunnen zijn als gevolg van een reeks processen die worden uitgevoerd of die zich in de toekomst zullen voordoen.

Om de kans op het optreden van een risico te verkleinen, gaan we dieper in op de soorten risico's.

Soorten risico's

Risico is een onzeker iets, om het optreden van risico's te minimaliseren, zijn hier enkele soorten risico's waaraan u moet voldoen:

1. Puur risico

Dit type risico wordt ook wel puur risico genoemd. Het principe van dit soort risico, als het zich voordoet, is de mogelijkheid dat het zich voordoet verlies.

Lees ook: Aanbevolen beste tarwemeelmerken

Als dit risico zich ondertussen niet voordoet, is het resultaat winst.

Concrete voorbeelden van dit risico zijn zaken die onvoorspelbaar kunnen zijn, zoals ongevallen, overvallen, branden en overstromingen.

2. Speculatief risico

Wat wordt bedoeld met speculatief risico is een risicoconditie die niet alleen kan leiden tot verliezen, maar ook tot winsten.

Een concreet voorbeeld van speculatief risico zijn de resultaten die u behaalt als u een loterij krijgt, gokt, zelfs de resultaten van uw beursactiviteiten.

3. Bijzonder risico

Dit risico komt voort uit een individuele activiteit en de impact geldt ook lokaal, alleen in een klein gebied.

Zoals een verkeersongeval. Dit risico wordt uiteraard ervaren door de individuele berijder die een ongeval krijgt, en wellicht ook enkele partijen in de omgeving zoals meerdere andere betrokken bestuurders.

4. Fundamentele risico's

Dit type risico is inbegrepen in het risico dat afkomstig is van de natuurlijke omgeving met een grotere impact en een groter dekkingsgebied in vergelijking met de specifieke risico's hierboven.

Een concreet voorbeeld kan een natuurramp zijn, zoals een tsunami, aardverschuiving, aardbeving, orkaan, enzovoort.

Risicomanagement

Het risico doet zich niet zonder bron voor. Bronnen van risico zijn onder meer:

 • Politiek
 • Milieu
 • Marketing
 • Planning
 • Economie
 • Financiën
 • Natuurlijk
 • Technisch
 • zelfs mensen.

Dus om op deze risico's te anticiperen, is het volgende een methode voor risicobeheer:

1. Risico-identificatie

De eenvoudigste risico-identificatie in een bedrijf is identificatie van zakelijke concurrenten tot identificatie van de beschikbaarheid van grondstoffen.

2. Risicobeoordeling

Deze fase kan worden gedaan door een beoordeling te geven die varieert van hoog, gemiddeld en laag risico.

Na het maken van de lijst moet het bedrijf anticiperen op alle risicovolle zaken die een grote impact hebben op de duurzaamheid van het bedrijf.

Lees ook: 30+ Graduation and Graduation Day Gefeliciteerd

3. Plan tegenmaatregelen

Dit tegenmaatregelenplan is bedoeld om de onderneming voor te bereiden op toekomstige risico's zoals voorspeld.

Over het algemeen kan deze fase worden gedaan door het bedrijf, de gezondheid van de werknemers en anderen te verzekeren.

4. Monitoring en evaluatie

De laatste stap die u moet doen, is elk plan dat is voorbereid, controleren en evalueren.

Het doel is om erachter te komen welke plannen effectief werken en welke niet.