Organisatiestructuur en levensniveaus

het organisatieniveau van het leven

Het niveau van de organisatie van het leven bestaat uit het moleculaire niveau van cellen, weefsels, organen, orgaansystemen, organismen of individuen, populaties, gemeenschappen, ecosystemen, biomen en zie de volledige discussie in dit artikel.

De structuur en niveaus van organismen in het leven bestaan ​​uit verschillende niveaus, variërend van de eenvoudigste tot de meest complexe niveaus.

Waar elk niveau zijn eigen uniekheid heeft. Dit niveau begint vanaf het niveau van moleculen, cellen, weefsels, organen, orgaansystemen, organismen of individuen, populaties, gemeenschappen, ecosystemen, biomen en de biosfeer.

het organisatieniveau van het leven

Hier is een beschrijving om alle niveaus van de organisatie van het leven beter te begrijpen.

1. De organisatie van het leven op moleculair niveau

Moleculen zijn de deeltjes waaruit organismen bestaan ​​die zijn opgebouwd uit atomen.

Over het algemeen bevat het lichaam van organismen moleculen die zijn samengesteld uit koolstofatomen (C), waterstof (H), zuurstof (O) en stikstof (N).

De organisatie van het leven op moleculair niveau bestudeert verschillende macromoleculen zoals koolhydraten, eiwitten, lipiden en nucleïnezuren zoals DNA en RNA.

2. Organisatie van het leven op celniveau

De cel is de kleinste structurele en functionele eenheid van levende wezens. elk levend lichaam is samengesteld uit cellen.

Er zijn levende wezens die zijn samengesteld uit één cel (eencellig), en er zijn levende wezens die zijn samengesteld uit vele cellen (meercellig).

In cellen zijn er verschillende organellen die specifieke functies hebben, zoals mitochondriën als plaats voor cellulaire ademhaling, ribosomen als plaats voor eiwitsynthese en als kern om alle celactiviteiten te reguleren.

Lees ook: 24+ voordelen van Coal for Life (VOLLEDIG)

3. Levensorganisatie op netwerkniveau

Een netwerk is een verzameling cellen met dezelfde vorm en functie. In levende wezens zijn er verschillende soorten weefsels, zoals weefsel bij dieren verdeeld in epitheelweefsel, bindweefsel (dicht bindweefsel, los bindweefsel, bot, bloed en lymfe), spierweefsel en zenuwweefsel.

Terwijl het weefsel in planten wordt gedifferentieerd in epidermaal weefsel, parenchymweefsel, steunweefsel (schlenrenkim en collenchym) en transportweefsel (xyleem en floëem).

4. Levensorganisatie op orgelniveau

Orgel is een verzameling van verschillende weefsels. Het lichaam van een levend wezen is samengesteld uit verschillende organen.

Bijvoorbeeld het hartorgaan dat bloed pompt, het hersenorgaan dat functioneert voor informatieverwerking, het nierorgaan dat bloed filtert, enzovoort.

5. Organisatorisch leven van orgaansystemen

De verschillende organen in het lichaam van een levend wezen zullen samenkomen om een ​​systeem te vormen dat een orgaansysteem wordt genoemd.

Dit orgaansysteem zal gerelateerde functies en taken uitvoeren.

Bijvoorbeeld het systeem in menselijke organen, het spijsverteringssysteem bestaat uit de mond, tong, tanden, slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm en anus.

6. Organisatie van het individuele leven

Verschillende orgaansystemen werken samen en vormen het lichaam van het organisme. Organismen of individuen zijn enkele levende wezens.

Bijvoorbeeld een eekhoorn, een mier, een kokospalm en anderen.

7. Levensorganisatie op bevolkingsniveau

Populatie is een verzameling individuen van één soort die in een bepaald gebied met elkaar omgaan en leven.

Bijvoorbeeld een groep mieren op een boomstam, een kudde herten in het gras.

8. Levensorganisatie op gemeenschapsniveau

Een gemeenschap is een verzameling van populaties van verschillende soorten die in een bepaald gebied in dezelfde tijd met elkaar in wisselwerking staan ​​en leven.

Lees ook: Systematiek van de grondwet van 1945 (volledig) voor en na wijzigingen

Bijvoorbeeld verschillende soorten vispopulaties die in zee leven.

9. Levensorganisatie op ecosysteemniveau

De hele gemeenschap en de fysieke of abiotische omgeving die met elkaar in wisselwerking staan, wordt een ecosysteem genoemd. In het ecosysteem is de organisatie van het leven erg complex.

Tussen populaties is er een symbiotische relatie en de energie- en materiecyclus. Deze energiecyclus vindt plaats via een eetgebeurtenis die een voedselketen vormt.

Er is zelfs een bredere en complexere energiecyclus in een voedselweb.

10. Levensorganisatie op bioomniveau

Een bioom is een grote landoppervlakte-eenheid op aarde die wordt gekenmerkt door de dominante plantensoort in het gebied.

Bijvoorbeeld woestijnbiomen, taiga-biomen, tropische regenwoudbiomen en toendra-biomen.

In een bioom zijn er verschillende soorten individuen of populaties. In biomen van tropisch regenwoud die worden gedomineerd door tropische planten, is er bijvoorbeeld een grote individuele diversiteit.

11. Organisatie van het leven op biosfeerniveau

Het hele bioom of alle organismen op aarde, samen met de plaats van leven die de atmosfeer, hydrosfeer en litisfeer omvat, wordt de biosfeer genoemd.

Dat is de beoordeling met betrekking tot het niveau van organisatie van het leven. Zou handig kunnen zijn!