De wereld is inderdaad een land met duizend rampen, en dit is de manier om ze te boven te komen

De wereld is inderdaad een land met duizend rampen. In 2017 registreerde BNPB minstens 2.862 rampen die zich in de wereld hebben voorgedaan.

Dit is eigenlijk niet verrassend, aangezien de geografische omstandigheden van de wereld een grote invloed hebben op de rampen die zich voordoen. Gelegen op de kruising van de aardplaten en gepasseerd door een rij actieve vulkanen of wat algemeen bekend staat als de ring van vuur.

Dan het tropische klimaat met twee afwisselende seizoenen, waardoor veranderingen in weer, temperatuur en wind in Indonesië normaal zijn. Overstromingen en aardverschuivingen kunnen ook worden gezien als het resultaat van een combinatie van klimaatproblemen en de verschillende topografische omstandigheden in de wereld.

Gezien deze toestand moeten we nadenken en ons bewust zijn van de mogelijke rampen die er zijn.

In feite zijn rampen een combinatie van gevaren uit de natuur en onvoorbereidheid om ze onder ogen te zien. De relatie tussen de twee kan als volgt worden vereenvoudigd in de vorm van een tijdnotatie:

Ramp = Gevaar x Onvoorbereidheid

Dit betekent ... als het gevaar van de natuur komt, maar we zijn er klaar voor om het onder ogen te zien, dan zal dat gevaar niet langer een ramp voor ons zijn.

Hier is een belangrijk punt waar we op moeten letten, dat verband houdt met paraatheid.

Laten we leren van een land met de beste voorbereiding op rampen ter wereld, namelijk Japan.

Afbeeldingsresultaten voor Japan Fuji

Japan is een land dat gevoelig is voor aardbevingen. Elk jaar wordt Japan getroffen door meer dan 1.500 aardbevingen, en sommige daarvan hebben het potentieel voor een tsunami.

Ze erkennen dat, en in plaats van zichzelf te vervloeken en de natuur de schuld te geven, bereiden ze zich voor op het gevaar.

De ergste aardbeving die Japan in de 20e eeuw heeft meegemaakt, vond plaats op 17 januari 1995. Een aardbeving van 6,9 op de schaal van Richter deed de stad Kobe schudden en eiste 6.434 levens.

Lees ook: Waarom zorgen muggenbeten voor jeuk en hobbelig? Aardbevingen in Japan

Zich bewust van de enorme schade die door de ramp was aangericht, trof Japan regelingen. De generatie na de aardbeving in Kobe in 1995 werd getraind om met aardbevingsrampen om te gaan.

Dus toen het waarschuwingsalarm voor aardbevingen afging, begrepen mensen wat ze moesten doen: een schuilplaats zoeken onder een tafel om zich te beschermen tegen puin van bouwmaterialen.

Onderzoekers in Japan werden ook ingezet om het patroon van aardbevingsgebeurtenissen te bestuderen, om het mechanisme te bepalen, zodat de afhandelingsinspanningen nauwkeuriger konden worden uitgevoerd.

Het resultaat?

Voor een vergelijkbare aardbeving is het zeker dat het aantal slachtoffers in Japan veel minder is dan het aantal slachtoffers in de wereld.

En dat wordt bereikt door een cultuur van rampenbewustzijn, door middel van rampenparaatheid.

We hebben gewoon geen controle over de gevaren van de natuur. We kunnen ons echter voorbereiden en het risico op de resulterende ramp verkleinen.

Om de kans op een calamiteit te verkleinen, zijn er een reeks continue processen nodig die continu moeten worden uitgevoerd.

Dit proces omvat drie belangrijke componenten volgens de rampenbeheersingsperiode, namelijk: vóór een ramp, tijdens een ramp en na een ramp.

Pre-ramp

Voorbereiding in de pre-rampfase wordt uitgevoerd door preventie en mitigatie.

Preventie waarnaar hier wordt verwezen, is een poging om de kans dat een gevaar ontstaat, te elimineren of te verkleinen. Bijvoorbeeld de aanleg van dammen, bioporiën, het planten van vaste planten op heuvels en andere met als doel overstromingen te voorkomen.

Mitigatie is een reeks inspanningen die worden geleverd om de negatieve effecten van een dreiging te verminderen. Bijvoorbeeld door dorpsgronden te herschikken zodat bij overstromingen de resulterende verliezen niet te groot zijn.

Tijden van rampspoed

Wat de tijd van een ramp betreft, zijn er twee dingen nodig: reactie op noodsituaties en paraatheid.

Zowel de burger als de overheid moeten hierbij hand in hand werken. Burgers nemen noodmaatregelen door zichzelf te beschermen en uit de buurt van rampen te blijven. Evenzo de overheid, die burgers helpt en faciliteert bij deze activiteiten.

Lees ook: wat veroorzaakt een vliegtuigcrash eigenlijk?

Na een ramp

Nadat zich een ramp heeft voorgedaan, moet bij rampenbeheersing herstel en wederopbouw worden gedaan. Over het algemeen vertegenwoordigen ze verbeteringen op korte termijn en verbeteringen op lange termijn.

Herstellingen op korte termijn zijn herstellingen met als doel het herstellen van infrastructuur die tijdelijk door de slachtoffers werd gebruikt.

Wat betreft de verbetering op de lange termijn, het gaat om veel meer dingen en er moet veel aandacht aan worden besteed, in de vorm van een betere infrastructuurontwikkeling, zodat in de toekomst de verliezen als gevolg van rampen tot een minimum kunnen worden beperkt.

Dit zijn de stappen die genomen moeten worden met de synergie tussen burgers en de regering om de duizenden rampen die zich in Indonesië hebben voorgedaan te boven te komen.

Hopelijk zal de wereld in de toekomst beter in staat zijn om rampen te overleven.

Referentie:

  • BNPB World Disaster Information Data (DIBI)
  • Rampenbeheersysteem - BNPB
  • Wereld, het land van duizenden rampen - Tirto.id
  • Hoe Japan zich verhoudt tot de aardbeving en tsunami - Tirto.id