Sholehah-vrouwen: aard en kenmerken in de islam

vrome vrouw

Vrome vrouwen hebben de aard van gehoorzaam en toegewijd aan Allah SWT en begrijpen religie, bedekken hun geslachtsdelen en houden hun sluiers, zijn goed in dankbaar zijn, hebben altijd istigfar en zijn gehoorzaam aan hun echtgenoten.

Vrome vrouwen, beter dan de wereld en alles erin. In een moslim hadith staat dat: “De wereld is juwelen. En zo goed als sieraden is een vrome vrouw.

Inderdaad, de gelijkenis die Allah SWT aan elke vrome vrouw geeft, is zo mooi. Evenzo zijn de sieraden van de wereld beter dan de rest van de wereld.

Het is echt verachtelijk als de glorie van vrouwen wordt gezien in termen van inkomen, opleiding, status en positie. Daarnaast belooft Allah SWT de hemel aan elke vrome vrouw.

Aard en kenmerken van Sholehah-vrouwen

Vrome vrouwen zijn schepsels van Allah SWT die zeer bevoorrecht zijn, het is duidelijk dat veel hoofdstukken van de Koran veel kenmerken van vrouwen vermelden.

De islam plaatst vrouwen als de meest nobele wezens die moeten worden bewaakt, en plaatst vrouwen ook in een eervolle positie.

vrome vrouw

Allah SWT schiep vrouwen en hun schoonheid, van top tot teen. Schoonheid wordt niet alleen beoordeeld vanuit het fysieke, maar ook vanuit het hart en de geest. Net als sieraden moet het worden onderhouden en verzorgd.

De aard van vrouwen wordt weerspiegeld in hun houding en acties, namelijk:

1. Vrouwen die gehoorzaam en toegewijd zijn aan Allah SWT en die religie begrijpen.

De belangrijkste voorziening is het begrijpen van religieuze leringen, het kunnen lezen en reciteren van verzen van de Al-Koran, wat de basis kan zijn om een ​​huishouden te realiseren met een solide basis, om een ​​generatie moslims voor te bereiden die door hem worden gezegend.

Lees ook: Ayat Kursi: Arabisch schrift, de betekenis en deugden

Een vrome vrouw zal altijd geloven en geloven dat Allah Subhaanahu wata'ala haar Rabb is, en Mohammed sallAllahu 'alayhi wasallam is haar profeet, en de islam is de gids voor haar leven.

De impact van dit alles is duidelijk zichtbaar in zijn woorden, daden en praktijken. Hij zal wegblijven van alles wat de toorn van Allah veroorzaakt, zijn pijnlijke kwellingen vrezen en niet afwijken van Zijn regels.

2. Vrouwen die hun geslachtsdelen bedekken en hun hoofddoek houden.

Vrome vrouwen houden hun hijab altijd met plezier. Zodat ze niet tevoorschijn komt behalve in een nette sluier, bescherming zoekend bij Allah en Hem dank voor de eer die wordt gegeven door het bestaan ​​van deze sluierwet.

Waar Allah Subhaanahu wata'ala heiligheid voor hem wil met de sluier. Allah zegt:

Dit betekent: "O profeet, zeg tegen je vrouwen, dochters en echtgenotes van gelovigen:" Laat ze hun sluier over hun hele lichaam uitstrekken ". dat is zodat ze gemakkelijker te herkennen zijn, daarom worden ze niet gestoord. en Allah is Vergevensgezind, Meest Genadevol. " (Surah Al Ahzab: 59).

3. Vrouwen die er goed in zijn dankbaar te zijn

Vrouwen die niet vaak klagen en in staat zijn om te genieten en lessen te trekken uit elk leven dat bestaat.

Rasulullah SAW legde uit dat de meeste bewoners van de hel vrouwen zijn die kufr zijn, een daarvan zijn vrouwen die kufuri zijn met hun echtgenoten en die kufur zijn in de vriendelijkheid van hun echtgenoot.

Als een vrouw echtgenote is geworden, is het passend dankbaar te zijn en de geschenken te aanvaarden die haar man geeft, en in staat te zijn de vriendelijkheid van haar man te aanvaarden en deze niet te vergeten.

4. Een vrouw die altijd op istigfar is

Een vrome vrouw wordt in haar hart geplant met vrees voor Allah, wanneer ze een fout begaat of handelingen verricht die door Allah verboden en gehaat zijn.

Zodat vrome vrouwen altijd voor zichzelf zorgen door altijd istighfar te doen en vergeving te vragen van Allah SWT. Zijn lippen, die altijd nat zijn, chanten de namen van Allah, doen dhikr en doen istigfar.

Lees ook: Gebed Hajat (volledig) - Intentie, lezing, procedures en tijd

5. Een vrouw die gehoorzaam is aan haar man

Vrome vrouwen zijn verplicht hun man te gehoorzamen en te gehoorzamen. Een vrome vrouw blijft altijd gehoorzaam aan haar echtgenoot, seiya een keer, houdt van hem, nodigt hem uit tot vriendelijkheid, adviseert hem, handhaaft zijn welzijn, verheft zijn stem en woorden niet tot hem en doet zijn hart geen pijn.

Allah zegt in Al Quran Surah An Nisa vers 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Betekenis:

"Shlehah vrouwen zijn gehoorzaam en zorgen voor zichzelf als hun echtgenoten er niet zijn, omdat Allah voor hen heeft gezorgd." (An-Nisa: 34).

De bovenstaande recensie bespreekt de aard en kenmerken van vrome vrouwen, zodat we, door de kenmerken van vrome vrouwen te kennen, ze kunnen imiteren en oefenen.

En maak er altijd een motivatie van, om een ​​moslimvrouw te worden die zichzelf verbetert en altijd een beter mens wordt. Aamiin.