Functies van het menselijke kuitbeen (VOLLEDIGE uitleg)

De functie van de kuitbeenderen is om de benen te beschermen, de knieën te bevestigen, het lichaamsgewicht te ondersteunen en kracht te geven aan de spieren tijdens het bewegen. Ken jij? ons lichaam bestaat uit bovenste ledematen en onderste ledematen die ons helpen te bewegen. Zoals we weten, is een voorbeeld van het bovenste lidmaat de hand, terwijl het onderste lidmaat het been is.

Waarom verschijnen er creatieve ideeën als je in de badkamer bent?

Als je moeilijk op zoek bent naar ideeën, maar moeilijk te vinden bent, moet je douchen. In de badkamer verschijnen vaak briljante ideeën. Uit sommige psychologische onderzoeken blijkt dat 72% van de mensen de beste creatieve ideeën in de badkamer krijgt. Wat had dit kunnen veroorzaken? Volgens Leo Widrich zullen de hersenen in principe creatieve ideeën genereren in de volgende omstandigheden: De hersenen scheiden veel van het hormoon dopamine af.De t

Homogeen is - de betekenis en volledige uitleg (CHEMIE)

Homogeen is een mengsel dat een uniforme samenstelling heeft en niet te onderscheiden is. De term homogeen komt vaak voor in mengsels. Meestal worden homogene woorden gevonden in scheikunde en natuurkunde lessen. In KBBI is homogeniteit dezelfde soort, type, karakter, aard, enz. Bovendien wordt homogeniteit ook gedefinieerd als een mengsel met een uniforme samenstelling en uiterlijk.

CRISPR-cas9, geavanceerde technologie voor genetische manipulatie

Eind november 2018 was de wereld geschokt door de beweringen van een Chinese wetenschapper, He Jianku. Hij verklaarde dat de eerste door genen bewerkte baby met CRISPR-cas9 was geboren. Afgezien van de ethische code in de medische wereld met betrekking tot experimenten met genbewerking bij mensen, is dit experiment zeker een nieuw tijdperk voor wetenschappers om verder onderzoek te doen.

Kwantumnummers: vormen, atoombaan en voorbeelden

Een kwantumgetal is een getal dat een speciale betekenis of parameter heeft om een ​​toestand van een kwantumsysteem te beschrijven. In het begin hebben we misschien enkele eenvoudige atoomtheorieën bestudeerd, zoals de theorie van John Dalton. Technologische ontwikkelingen leidden echter tot nieuwe theorieën over het atoom. Eerd

Functies van de handpalm: structuur en functie

De functie van de palmbotten is om de vorm van de hand te geven, een bewegingsinstrument te vormen, de verbinding tussen de vingerbotten en de polsbeenderen, en meer in dit artikel. De hand is opgebouwd uit 4 delen, namelijk de vingers, handpalmen, handruggen en polsen. De handpalm is een deel van de hand dat een belangrijke functie heeft voor het vastgrijpen, balanceren, vasthouden en oppakken van voorwerpen.

Socio-culturele verandering - volledige definitie en voorbeelden

Socio-culturele verandering is een verandering in de volgorde van het gemeenschapsleven, die zowel sociale als culturele verandering omvat. Een voorbeeld van sociaal-culturele verandering is het gebruik van digitale media in het sociale leven. Bent u in de war over de definitie en het voorbeeld van sociaal-culturele verandering?

Golfvoortplantingsformule en hoe deze te berekenen

De formule voor snelle golfvoortplanting is v = λ xf of v = λ / T. Heeft u ooit iets in stilstaand water laten vallen? Verdwaald het touw? Weet je dat je golven hebt gecreëerd? Golven zijn trillingen die zich voortplanten. Wanneer je water of touw de eerste trillingen geeft, dan verspreiden de trillingen zich. De