Pantun: typen, typen en voorbeelden

rijm is

Pantun is een oud gedicht dat zeer bekend is en vaak wordt gebruikt om een ​​evenement te verlevendigen.

Een voorbeeld dat we vaak zien, is rijm als twee kampioenen lenong spelen. Bovendien hebben rijmpjes ook verschillende soorten en betekenissen. Voor meer informatie zullen we rijmpjes bespreken, uitgaande van de betekenis, typen en voorbeelden van rijmpjes, zodat u ze beter kunt begrijpen.

Definitie

"Pantun is een soort oude poëzie die vier strofen heeft, bestaande uit sampiran en inhoud."

Volgens zijn oorsprong komt pantun van het woord patimbing wat in Minangkabau gids betekent. Pantun wordt in elk specifiek gebied ook vaak parikan, paparik of umpasa genoemd.

Bovendien bestaat de pantun uit vier regels die hetzelfde couplet hebben en sampiran en inhoud bevatten, zoals in het volgende voorbeeld:

Ga naar de papaja-koopmarkt

Papajazaden worden gegeten

Als je blij wilt zijn

Inspanning en gebed zijn de sleutel

In het bovenstaande vers zijn de eerste en tweede strofen sampiran en de derde en vierde strofen zijn de inhoud van het over te brengen rijm.

Bovendien heeft het bovenstaande rijm aaaa rijm waarbij aan het einde van de lettergreep in elke strofe altijd hetzelfde is. Vaak hebben rijmpjes ook andere rijmpjes, namelijk abab, die vaak worden aangetroffen. En over het algemeen heeft de pantun een strofe die bestaat uit 8-12 lettergrepen.

rijm is

Kenmerken van Pantun

Zoals we hebben gezien, hebben rijmpjes andere kenmerken dan poëzie in het algemeen. Deze kenmerken zijn:

  • Bestaat uit vier lijnen
  • Elke regel heeft 8-12 lettergrepen
  • De eerste twee regels bevatten sampiran en de laatste twee regels zijn inhoud
  • Heeft rijm abab of aaaa
Lees ook: Voltooi Sin Cos Tan trigonometrische tabel (alle hoeken) + hoe deze te begrijpen [2020]

Soorten poëzie

In feite zijn rijmpjes eenvoudige oude gedichten. Rijmpjes hebben echter verschillende typen op basis van de inhoud en het doel van de pantun. De soorten rijmpjes zijn onder meer:

1. Grappige poëzie

Zoals de naam al aangeeft, is poëzie een soort rijm met een geestige inhoud of een interessante grap. Het doel van dit gedicht is om luisteraars of lezers te vermaken.

Voorbeeld

Ga avocado-tuinieren plukken

Avocado staand gegeten

Juffrouw kwam dichterbij

Een grote stem deed me rennen

2. Liefdesgedicht

Dit type rijm wordt vaak gebruikt om iemands hart aan anderen te uiten. Meestal zijn romantische rijmpjes populair bij tieners die zich dronken voelen. Voorbeelden van liefdesrijmpjes zijn:

Voer het evenement in met batik

Hoor de gitaar zingen

Kom naar mij mooie vrouw

Ogen stomverbaasd hart beefde

3. Traditionele poëzie

Kortom, traditionele pantun is een pantun die cultuur of gebruiken in de samenleving bevat. Een voorbeeld van een traditionele pantun is:

Zoete honing zo zoet als suiker

Gegeten honing smaakt goed

Duizend eilanden, duizend culturen

Dus de trots van de wereld

4. Pantun-gezegde

Spreekwoord is een gezegde dat meestal als advies wordt gebruikt. Het bezorgen van spreekwoorden wordt echter ook vaak afgewisseld met rijmpjes. Een van de voorbeelden is:

Het wordt 's nachts donkerder

Zonder koude deken

Het water golfde niet diep

Stilstaand water drijft weg

5. Religieuze gedichten

Advies in religie wordt ook vaak figuurlijk rijmpjes gemaakt, zodat je je niet verveelt als je ze hoort. Een populair voorbeeld is:

Een boom met weelderige bladeren

Dikke bloemen en fruit

Ondanks dat ik duizend jaar leef

Als u niet bidt, wat heeft het voor zin

6. Pantun-puzzel

Zoals de naam suggereert, is dit type raadselrijm een ​​rijm dat een vraag stelt zodat de luisteraar of lezer het antwoord raadt. Voorbeelden van rijmpjes zijn:

Geen zak maar gevuld

Het heeft een kenmerkende geur en is niet visachtig

Raad eens wat dit is?

De staart is verbrand, de kop is uitgeput