Venn-diagram (volledige uitleg en voorbeelden van gebruik)

Een venn-diagram is een afbeelding die wordt gebruikt om de relatie weer te geven tussen sets binnen een groep objecten die iets gemeen hebben.

Meestal worden Venn-diagrammen gebruikt om sets te beschrijven die elkaar kruisen, onafhankelijk van elkaar zijn enzovoort. Dit type diagram wordt gebruikt voor de presentatie van wetenschappelijke en technische gegevens die nuttig zijn op het gebied van wiskunde, statistiek en computertoepassingen.

Het Venn-diagram traceren, waarin er een set of set is die als eerste moet worden begrepen.

De set

Een set is een duidelijk gedefinieerde verzameling objecten.

De kleding die u vandaag draagt, is bijvoorbeeld een set met hoeden, overhemden, jassen, broeken enzovoort

U kunt als volgt een set tussen haakjes schrijven

{hoeden, kleding, jassen, broeken,…}

U kunt ook sets in cijfers schrijven, zoals

  • De verzameling van alle getallen: {0,1,2,3…}
  • Set priemgetallen: {2,3,5,7,11,13,…}

Simpel is het niet?

Het Venn-diagram dat de set bevat, is schematisch weergegeven, zodat het gemakkelijk te begrijpen is. Hoe u een diagram tekent zoals hieronder weergegeven.

Venn diagram

Hoe een venn-diagram te tekenen

  1. De set universums in het Venn-diagram wordt weergegeven als een rechthoek.
  2. Elke set die wordt beschreven, wordt beschreven als een gesloten cirkel of curve.
  3. Elk lid van de set wordt weergegeven in punten of punten.

Het venn-diagram heeft verschillende vormen, voor meer details, zie de volgende uitleg,

Venn-diagram vorm

Diverse vormen van venn-diagrammen

1. De sets kruisen elkaar

Dit venn-diagram wordt geïllustreerd waar twee sets elkaar kruisen omdat ze overeenkomsten vertonen. Als er bijvoorbeeld een set A en B is, snijden ze elkaar allebei als ze hetzelfde hebben, dit betekent dat leden die set A binnenkomen ook worden opgenomen in set B.

Lees ook: Vormen van bedreigingen tegen de Republiek Indonesië en hoe om te gaan met bedreigingen

Set A snijdt set B kan worden geschreven als A∩B.

2. De sets sluiten elkaar uit

Sets A en B kunnen onafhankelijk van elkaar worden genoemd als de leden van set A niet dezelfde zijn als de leden van set B. Deze onafhankelijke set kan worden geschreven als A // B.

3. Subsets

Van set A kan worden gezegd dat het deel uitmaakt van set B als alle leden van set A lid zijn van set B.

4. De set van hetzelfde

Dit venn-diagram stelt dat als sets A en B bestaan ​​uit leden van dezelfde set, we kunnen concluderen dat elk lid B een lid is van A. Voorbeeld A = {2,3,4} en B = {4,3,2} zijn dezelfde set, dan kunnen we het A = B schrijven.

5. Equivalente sets

Sets A en B zouden equivalent zijn als het aantal leden van de twee sets hetzelfde is. Set A is equivalent aan set B die kan worden geschreven als n (A) = n (B).

In een venn-diagram zijn er vier relaties tussen sets, inclusief segmenten, combinaties, set-complement en set-verschillen.

  • Plak

Slice sets A en B (A∩B) zijn sets waarvan de leden in set A en set B zitten.

Stel bijvoorbeeld A = {0,1,2,3,4,5} in en stel B = {3,4,5,6,7} in. merk op dat er in beide sets twee leden zijn die hetzelfde zijn, namelijk 3,4 en 5. Nu, uit deze overeenkomst kan worden gezegd dat de coupes van sets A en B worden geschreven als (A (B) = {3,4,5}.

  • Gecombineerd

De combinatie van sets A en B (geschreven als A ∪ B) is een set waarvan de leden set A of leden van set B of leden van beide zijn. De combinatie van verzamelingen A en B wordt aangegeven met A ∪ B = x ∈ A of x ∈ B

Bijvoorbeeld sets A = {1,3,5,7,9,11} en B = {2,3,5,7,11,13}. Als set A en set B worden gecombineerd, wordt een nieuwe set gevormd waarvan de leden kunnen worden geschreven als A ∪ B = {1,2,3,5,7,9,11,13}.

  • Aanvulling

Het complement van set A (geschreven als Ac) is een set waarvan de leden lid zijn van de set-universe, maar geen leden van set A.

Bijvoorbeeld S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} en A = {1, 3, 5, 7, 9}. We kunnen opmerken dat alle leden van S die geen lid zijn van A een nieuwe set vormen, namelijk {0,2,4,6,8}. Dan is het complement van set A Ac = {0,2,4,6,8}.

Lees ook: 10+ afscheidsgedichten voor de basisschool, middelbare school en middelbare school

Dat is het materiaal over het Venn-diagram, ik hoop dat u het goed zult begrijpen.


Referentie : Wat is Venn-diagram - LucidChart