Poëzie is - Definitie, elementen, typen en voorbeelden

poëzie is

Poëzie is het literaire werk van een persoon om boodschappen over te brengen door middel van geschreven dictie en patronen.

Poëzie behoort tot de kunstvorm van literaire werken. Verschillende uitdrukkingen kunnen worden uitgedrukt door middel van poëzie.

Ook het lezen van poëziemanuscripten lijkt melodramatisch. Het is alsof een dichter is ondergedompeld in het manuscript van zijn poëzie.

Laten we de volgende recensie bekijken om meer over poëzie te begrijpen.

Poëzie begrijpen is

poëzie is

Poëzie komt taalkundig van het oude Griekse poieo / poio, wat 'ik maak' betekent. De definitie van poëzie in het algemeen is het literaire werk van een persoon bij het overbrengen van boodschappen door middel van geschreven dictie en patronen.

Volgens de World Dictionary of Languages ​​(KBBI) zelf is de betekenis van poëzie als volgt:

 • Een verscheidenheid aan literatuur waarvan de taal is gebonden aan ritme, dimensie, rijm en rangschikking van lijnen en strofen
 • Composities in taal waarvan de vormen zorgvuldig zijn geselecteerd en gerangschikt om het bewustzijn van ervaringen van mensen aan te scherpen en speciale reacties op te roepen door middel van structurerende geluiden, ritmes en speciale betekenissen
 • Rijm

Een dichter wordt vaak een dichter genoemd. Meestal gebruiken dichters een verscheidenheid aan taalverwerking om semantische betekenissen in een gedicht te creëren.

Het is deze nadruk in termen van de schoonheid van taal die poëzie en proza ​​onderscheidt. Poëzie heeft over het algemeen een korte en compacte woordstructuur, terwijl proza ​​meer als een verhaallijn stroomt.

Poëzie-elementen

poëzie is

In poëzie zijn er elementen waaruit het bestaat. Het element Poëzie bestaat uit een innerlijke structuur en een fysieke structuur.

1. Fysieke structuur van poëzie

In de vorm van poëzie-elementen die direct met het oog te zien en te observeren zijn. Deze structuur bestaat uit dictie, beeld / beeld, stijlfiguur, concrete woorden, typografie en rijm.

 • Dictie  is de woordkeuze van een dichter om het effect te krijgen dat hij wil. De keuze van dictie in poëzie is erg van invloed op de betekenis die de dichter wil overbrengen.
 • Typografie  Is een vorm van poëzie-indeling, zoals lijnindeling, rechts, links, boven, onderrand van het papier, het gebruikte lettertype. Dit element beïnvloedt de betekenis van de inhoud van het gedicht zelf.
 • Majas  is het gebruik van taal door iets met een speciale connotatie te beschrijven, zodat de betekenis van een woord vele betekenissen kan hebben.
 • Concreet woord  is een woordarrangement waarmee een afbeelding kan ontstaan. Concrete woorden zoals schemeringjuwelen beschrijven een strand of een plaats die overeenkomt met de komst van de schemering.
 • Imaji of beeld  is het geven van een beeld aan de luisteraars / lezers zodat het is alsof ze de dingen in de poëzie kunnen zien, horen, voelen of ervaren. Imaging kent 6 soorten, waaronder visuele beelden, horen, ruiken, voelen, aanraken en bewegen.
 • Rhyme of Rhythm  Is de gelijkenis van geluid in de levering van poëzie van het begin tot het einde van het gedicht.

  Verschillende vormen van rijm zijn: (1)  Onomatopee : een imitatie van een geluid, bijvoorbeeld een grap die iets kapot laat zien. (2)  Interne vormen van klankpatronen , namelijk alliteratie, assonantie, eindvergelijkingen, beginvergelijkingen, intermitterende rijmpjes, snavelrijmpjes, volledige rijmpjes, herhalingen, enzovoort. (3)  Woordherhaling , namelijk het bepalen van het hoog-laag, lang-kort, luid-laag van een geluid.

2. Innerlijke structuur van poëzie

De innerlijke structuur van poëzie is een element van poëzieontwikkeling in de vorm van betekenis die niet zichtbaar is voor het oog. Voorbeelden zijn thema, toon, sfeer, gevoelens en boodschap / doel.

 • Thema / Betekenis is dit element in de vorm van een impliciete betekenis die de schrijver wil overbrengen aan lezers / luisteraars.
 • Toon is de houding van een dichter ten opzichte van zijn publiek , die gerelateerd is aan betekenis en smaak. Uit de toon die wordt gehoord, kan het publiek concluderen dat de houding van de auteur dicterend, neerbuigend, neerkijkend of andere attitudes is.
 • Mandaat is de boodschap die de schrijver aan zijn publiek wil overbrengen .
 • Gevoelens zijn iets de achtergrond van de dichter, bijvoorbeeld religie, opleiding, sociale klasse, geslacht, sociale ervaring, enz.

Soorten en voorbeelden van poëzie

1. Oude poëzie

Oude poëzie is poëzie geproduceerd vóór de 20e eeuw. Dit type is ook onderverdeeld in verschillende typen, waaronder poëzie, talibun, verwante rijmpjes (seloka), bliksemrijmpjes (karmina), gurindam, syair, mantra etc.

een. Pantun

Pantun is een gedicht dat bestaat uit vier regels met het eindrijm van ab-ab. Pantun kan worden onderscheiden naar type, zoals grappige rijmpjes, rijmpjes voor kinderen, enzovoort.

Mijn grootmoeder is een expert in het maken van kruiden

Hij maakte een drankje volgens een geheim recept

Verveel je niet tijdens het studeren

Zodat het leven tot op hoge leeftijd bruikbaar blijft

b. Mantra

Spreuken zijn uitspraken waarvan wordt aangenomen dat ze magische krachten brengen . Meestal gebruikt bij bepaalde evenementen, bijvoorbeeld een spreuk die wordt gebruikt om regen te weigeren of vice versa.

Bismillahirrahmanirrohim

Gepolijst poly

IJzeren wond

IJzer afweren

Probeer het ijzeren wrak

Je was ongehoorzaam aan God

Probeer het vlees te vernietigen

Je was ongehoorzaam aan God

Gesloten op slot

Gedateerd ongebruikt

Dankzij het gebed “la haula walaa quwwata

Illa billahil 'aliyyil azhiim

c. Karmina

Karmina is een proza ​​dat korter is dan rijmpjes. Het is zo kort dat het ook wel pantun kilat wordt genoemd.

Winterkoninkje vliegt naar de wolken

Schoonheid is genereus

d. Seloka

Seloka is een verwant rijm van klassiek Maleis dat een gezegde bevat.

Gestoken door een bij wordt sterk

Mensen zijn sterk door sport

Om een ​​nuttig mens te zijn

Veel dankbaarheid voor wat is

e. Gurindam

Gurindam is een gedicht dat bestaat uit twee strofen, die elk uit twee regels van hetzelfde rijm bestaan. Bevat meestal advies en mandaat.

Als de menigte zegt

Dat is een teken dat hij liegt

f. Poëzie

Syair is een gedicht dat bestaat uit vier regels met een vergelijkbaar eindgeluid. Syair vertelt meestal een verhaal en bevat de boodschap die de dichter wil overbrengen.

Lees ook: Wat is de Tri Dharma van het hoger onderwijs? Geluiden en implementatie

Als het leven gewoon leven is

Een aap kan ook

Als werk gewoon werk is

Buffels kunnen het ook

g. Talibun

Talibun is een rijm dat uit meer dan vier regels bestaat en het rijm abc-abc heeft.

Trek een gezicht met een gezicht aan

Mensen in de buurt raken geïrriteerd

Tot iedereen wegkeken

Vraag oprecht om kennis

Zodat u er later geen spijt van krijgt

Klaar om de uitdagingen van de wereld aan te gaan

2. Nieuwe poëzie

Nieuwe poëzie is poëzie die vrijer is dan oude poëzie, zowel in het aantal regels, lettergrepen als rijmpjes. Enkele van de nieuwe soorten poëzie zijn als volgt.

een. Ballades

Ballades zijn eenvoudige gedichten die een ontroerend volksverhaal vertellen. Soms gepresenteerd in de vorm van een dialoog of gezongen.

Ballads of geliefde mensen

Werkt: WS Rendra

We inhaleren om de beurt het zuur

Hoesten en zwakte

Boos en het laatste

Liefde maakt ons blijvend

met een beetje hoop

We schuifelden verder

Denkvermoeidheid zal verdwijnen

aan het einde van de heldere tunnel

Maar liefde neemt ons niet

elkaar begrijpen

Soms hebben we geluk

Maar we moeten nadenken

Zullen we bij het altaar komen?

Door ongedeerd te rennen

Waarom leert liefde ons niet

Om te stoppen met doen alsof?

We smelten en verpletteren

Schaafsel van zonneschijn

Terwijl we het vergeten zijn

het voelt alsof het leven meebeweegt

Vergeet de kleine dingen

dat was vroeger onvergeeflijk

Waarom verbergen we elkaar?

Waarom boos worden op de situatie?

Waarom weglopen als er iets is

opzwellen als je alleen gelaten wordt?

Wij geloven in liefde

De zweren en niet eenvoudig

We zaten in de val

In ballades van dierbaren

b. Hymne (Gita Puja)

Een hymne is een soort aanbiddingslied opgedragen aan God, of Dewa, of iets dat als belangrijk en heilig wordt beschouwd.

Nooit weggaan

Werken: Candra Malik

Ik roep alleen je naam.

Cinta en Rindu huiverden.

Jij bent de ziel zelf,

je bent voor mij een geestelijk lichaam.

Alles wat ik heb opgegeven,

manifesteren als stilte.

Van jou heb ik geleerd over eenzaamheid,

van jou leer ik alleen te zijn.

Pijn en geluk zijn nu,

voelt hetzelfde van binnen.

Het leven gaat over nu

over komen, over thuiskomen.

U hebt het fundament geplant.

Laat dit zijn wat ik stevig vasthoud.

Je gaat nooit weg

altijd aanwezig in een heilige vorm.

Voor mij is niets plotseling

en voor mij is hij het meest instant.

Reizen is zorgzaam,

en je bent ervaring

c. Ode

Ode is een lyrisch gedicht vol lof voor degenen die eraan hebben bijgedragen met een geweldige toon en een serieus thema. Over het algemeen is ode gericht op oude mensen, helden en geweldige mensen.

Huidige generatie

Werkt: Asmara Hadi

Huidige generatie

Bovenop een fantasieberg

Sta me op, en vanaf daar

Neerkijkend naar de plek om te worstelen

De huidige generatie in een lange tijd

Nieuwe pracht creëren

Pantoen Beauty World

Dat wordt een aandenken

In de tijden van de wereld

d. Epigram

Epigrammen zijn gedichten die leringen en levensbegeleiding bevatten. Epigram betekent elementen van onderwijs, advies, leidend tot de waarheid die als gids voor het leven kan worden gebruikt.

In mijn gebeden

Op een dag

op de mat

Ragaku wildgroei mijn ziel zweefde

Mijn stem klonk steeds stiller

Dzikir die rechtop staan

Een gevoel van onrust dat zijn grenzen kent

Maar ik kreeg het druk in de preoccupatie

Liefde die nooit af zal zijn

met de zin AMIN

e. Romantiek

Romantiek is een verhalende poëzie die overvloeiende gevoelens van liefde bevat. Romaanse poëzie zorgt voor een romantisch effect.

Mevrouw

Werken: Malik Abdul

Twee duiven hand in hand liefdevol

Zwaaiend met haar vleugels vol liefde

Ik was stomverbaasd toen ik ernaar keek

Het trof me maar heel even

ik mis iemand

Hij is de zwijgende, denk ik

Ja, ik heb veel verlangen naar één naam achtergelaten

Rindu die me naar de rand van rusteloosheid leidde

Degene met wie ik samen zal zijn

f. Elegie

Elegi is een gedicht of lied dat klaagzang en een uitdrukking van verdriet bevat, vooral in geval van overlijden.

Pine Rijen

Werkt: Chairil Anwar

Cemara verspreidt zich ver

Het voelt alsof de dag in de nacht verandert

Er zijn verschillende takken op het raam is zwak

Getroffen door de opgekropte wind

Ik ben degene die het kan verdragen

Hoe lang is het geen kind meer?

Maar in het verleden was er een ingrediënt

Dat is niet meer de basis van de berekening

Leven is gewoon een nederlaag uitstellen

Meer vervreemd van de lage schoolliefde

En weet je, er blijft iets onuitgesproken

Voordat we het eindelijk opgeven

g. Satire

Satire is een gedicht dat een taalstijl gebruikt die satire bevat, of kritiek die wordt overgebracht in de vorm van ironie, sarcasme of parodie.

Rijke wereld

De wereld van een rijk land

Stapels schulden

Olie goud te koop

Maar gelukkig weet ik niet waar.

De bergen zijn uitgeput

Het zand is te koop

Vissen in zee worden uitgelekt

Maar voor buitenlanders.

h. Distikon

Distikon is een gedicht dat elk uit twee regels (twee strengen) bestaat.

Dwergen

Werkt: Joko Pinurbo

De woorden zijn de dwergen die middernacht verschijnen

en hij is geen heilige heremiet die immuun is voor verleiding.

De dwerg zwermde over zijn lichaam bedekt met bloed,

terwijl de pen die hij tekende niet wilde breken.

ik. Overspel

Terzina is poëzie, die elk uit drie regels (drie strengen) bestaat.

ik wil

Werkt: Sapardi Djoko Damono

Ik wil van je houden met eenvoudige:

met woorden die niet gezegd konden worden

hout aan het vuur dat as maakt

Ik wil van je houden met eenvoudige:

met een signaal dat niet kon worden overgebracht

wolken voor de regen die hem niets maakten

j. Kwartair

Kwartair is een gedicht waarvan elke strofe uit vier regels (vier strengen) bestaat.

Juni regen

Werkt: Sapardi Djoko Damono

niets is standvastiger

van de regen in juni

hield zijn verlangende plekken geheim

aan de bloeiende boom

Lees ook: 20+ soorten unieke en gemakkelijk te maken kartonnen ambachten

niets wijzer

van de regen in juni

hij wist de sporen van zijn voeten uit

die aarzelde op dat pad

niets is wijzer

van de regen in juni

onuitgesproken gelaten

geabsorbeerd door de wortels van de bloemboom

k. Quint

Quint is een gedicht dat elk uit vijf regels (vijf strengen) bestaat.

Reizende fotograaf

Werkt: Joko Pinurbo

Er is maar één doel: foto's maken

een dichter waarvan hij wist dat hij die nooit leuk vond

de foto is gemaakt. Hij herinnerde zich dat hij opschepte

een waarzegster: “Je tweeling wil

eindigt in het gezicht van een dichter. "

Dus met trillende handen,

hij slaagde erin het gezicht van de stille dichter te stelen

met de drukte. Hij is tijdelijk gelukkig

de dichter was stomverbaasd: "Dit is mijn gezicht,

je gezicht of ons gezicht? "

Niet lang daarna de reizende pottenbakker

dood gaan. Zijn lichaam was tijdelijk uitgestrekt

in een kamer met muren

vol foto's van zijn werk.

Er is een foto van een dichter. Maar er is geen foto van hem.

Familieleden zijn in de war. Ze hebben het niet gevonden

haar portret voor weergave bij haar kist.

"Ja, gebruik maar deze foto", zei een man

van hen terwijl ze foto's van dichters maakten.

'Zie je, erg vergelijkbaar, bijna vergelijkbaar. Ha ha ha…. "

l. Sekste t

Sekstet, namelijk poëzie, die elk uit zes regels (zes strengen) bestaan.

Vasten

Werkt: Joko Pinurbo

Ik was de broek ooit aan het wassen

Ik draag kleren om mijn eigen nek te stikken.

Saa waste de woorden

met het zweet dat ik elke dag red.

Vanuit een afgelegen en stille badkamer

Ik feliciteer u met het uitvoeren van Poetry Worship.

m. Septima

Septima is een gedicht dat elk uit zeven regels (zeven strengen) bestaat.

Baby in de koelkast

Werkt: Joko Pinurbo

Baby's in de koelkast kunnen

luister naar de eb en vloed van de wind,

de stomheid van de nacht, en de verdorde knoppen

bloemen in de tuin.

En iedereen die haar hoorde huilen

zei: 'Ik ben je moeder. ik wil

huiver en verstijf bij jou. "

"Baby, heb je goed geslapen?"

'Heel gezond, moeder. ik vlieg

naar de lucht, naar de sterren, naar de horizon,

tot het moment van creatie met de wind

en wolken en regen en herinneringen. "

"Ik ga mee. Haal me. Baby.

Ik wil met je vliegen en vliegen. "

n. Stanza

Stanza is een gedicht dat elk uit acht regels (acht strengen) bestaat.

Lied van verdriet

Werkt: WS Rendra

Hij kwam zonder te kloppen en omhelsde me toen

wat betreft hij die sluw is genaamd verdriet.

Hij was een oranje maan hel hemel mijn borst

wat betreft degene die vervloekt is, wordt verdriet genoemd.

Ze was een kist met sandelhout en paarse zijden bloemen

wat betreft hij die schattig is genaamd verdriet.

Het was maar een grapje na een lange kus

wat betreft het arme geld dat verdriet wordt genoemd.

p. Sonnet

Sonnet is een gedicht dat bestaat uit 14 regels die in tweeën zijn verdeeld, waarbij de eerste twee strofen elk 4 regels zijn en de tweede twee strofen elk drie regels zijn. Sonnet is het bekendste gedicht omdat het moeilijk te creëren lijkt. Dit is echter een uitdaging geworden voor de dichters.

Vroeg in de morgen

Werken: M. Yamin

Teja en Cerawat zijn nog steeds briljant,

Het verminderen van de grote ster;

Vervaagd uit het licht

Ontstaat herhaaldelijk zinken.

De dageraad in het oosten nadert,

Edelstenen naar de wereld brengen;

Stralend glorieus,

Diverse kleuren, kriskras.

Rustig aan en kleed je aan

De zon komt op met de zon;

Verlicht de aarde met schoonheid.

Alle pandan geurende bloemen,

Open bloem, goede compositie;

Doorweekt met dauw, de plek op de tak.

3. Hedendaagse poëzie

Hedendaagse poëzie is een soort poëzie die de conventionele banden probeert te doorbreken. Inhoudelijk probeert dit gedicht zich altijd aan te passen aan de tijd en legt het niet langer de nadruk op ritme, taalstijl en andere aspecten die vervat zijn in oude en nieuwe poëzie.

Hier zijn enkele verduidelijkingen uit hedendaagse poëzie:

een. Mantra Poëzie

Mantra-poëzie is poëzie die de kenmerken van een mantra aanneemt.

Shang Hai

ping bovenop pong

pong op de ping

ping ping zegt pong

pong pong zegt ping

wil je pongen? zegt ping

wil je pong zeggen

wil je pingen? zeg pong

wil je ping zeggen

ja pong ja ping

ja ping ya pong

nee ya pong nee ya ping

ja nee ping ja nee pong

de pijn van Uw afstand is scherp

b. Mbeling's poëzie

Mbeling-poëzie is poëzie die geen algemene regels en bepalingen in poëzie volgt.

Koelte

koelte

midden in de stad

zeker airconditioning

koelte

midden in het dorp

briesje

degene

gooi geld

uit noodzaak

degene

gratis is gezond

c. Concrete poëzie

Concrete poëzie is poëzie die voorrang geeft aan grafische vormen (gezichten en andere vormen) en waarbij taal niet volledig als medium wordt gebruikt.

Liefde

Liefde liefde

Cin ta Cin ta

Cin ta Cin ta

Cin YOU ta

Cin ta Cin ta Cin ta

Cin ta

Cin ta

Cin ta

Cin ta

Cin ta

Liefde


Dus een recensie van poëzie, hopelijk is dit nuttig.