Een verzameling formules voor het gebied en de omtrek van de vorm

platte vorm formule

De formule voor de vorm van een trapezium = 1/2 at, de parallellogramformule is de basis x hoogte, en het volgende is een verzameling formules voor het gebied en de omtrek van de vorm.

Een platte vorm is identiek aan een vorm die tweedimensionaal is en wordt begrensd door rechte of gebogen lijnen.

Veel voorbeelden van vormen om ons heen, zoals rechthoeken, vierkanten, parallellogrammen, driehoeken, trapezium en andere.

Een platte vorm is per definitie een vorm die een plat vlak heeft of slechts twee afmetingen heeft, namelijk lengte en breedte. Houd er ook rekening mee dat platte vormen geen hoogte en dikte hebben.

Elke vorm heeft verschillende eigenschappen en vormen, dus de formules voor het berekenen van het gebied en de omtrek verschillen van elkaar.

Overweeg de volgende uitleg voor meer details over de formules voor oppervlakte en omtrek voor verschillende vormen.

1. Formules voor Construct Square

Een vierkant is een vorm gevormd uit vier zijden die dezelfde lengte hebben.

Daarnaast weten we ook dat een vierkant een vorm is met gelijke zijden en dezelfde hoeken.

Formule voor gebiedsvierkant

L = SxS

De formule voor de omtrek van een vierkant

K = S + S + S + S = 4S

Informatie:

L = Gebied

K = omtrek

S = zijkant

2. Rechthoekige formules

Een rechthoek is een vorm met tegenoverliggende zijden van dezelfde lengte en vier rechte hoeken. Een rechthoek bestaat uit een lengte en een breedte.

Rechthoekige formules

Gebied = pxl

Omtrek van de rechthoek

Omtrek = 2 x (w + l)

Informatie:

L = Gebied

K = omtrek

p = lengte

l = breedte

3. Trapezoïde formule

Een trapezium is een tweedimensionale vorm die bestaat uit vier zijden, waarvan er 2 evenwijdig aan elkaar zijn maar niet even lang.

Lees ook: Klasse 6 Wiskunde Vragen (+ Discussie) SD UASBN - Voltooid

Een trapezium heeft eigenschappen zoals het hebben van twee evenwijdige zijden die niet dezelfde lengte hebben, 4 hoekpunten hebben, 1 rotatiesymmetrie hebben en maar 1 stompe hoek hebben.

Trapezoïde gebiedsformule

Oppervlakte = ½ x aantal zijden x hoogte

De formule voor de omtrek van een trapezium

Omtrek = AB + BC + CD + DA

4. Parallellogram formule

Een parallellogram is een rechthoekige vorm met een paar gelijke en evenwijdige zijden.

Formule voor parallellogramgebied

Oppervlakte = basis x hoogte

Formule voor parallellogramomtrek

Omtrek = 2x (a + b)

5. Formules voor platte driehoeken

Een driehoek is een tweedimensionale vorm die bestaat uit 3 zijden in een rechte lijn en met drie hoeken.

Gebiedsformule voor driehoek

Gebied = ½ xaxt

De formule voor de omtrek van een driehoek

Omtrek = a + b + c

6. Vliegerformules

Een vlieger is een rechthoekige vorm waarbij een van de diagonalen loodrecht op de as van de andere diagonalen snijdt.

platte vorm formule

Kite Area-formule

Gebied = ½ x d1 x d2

Vliegeromtrek formule

Omtrek = 2x (AB + AD)

7. Ruitvormige formule

Een ruit is een rechthoekige vorm met gelijke zijden en de twee diagonalen die loodrecht op elkaar staan.

Rhombic Area-formule

Gebied = ½ x d1 x d2

De formule Rhombic Circumference

Omtrek = 4s

8. Cirkelformules

Een cirkel is een vorm die is gevormd uit een verzameling punten die zich op dezelfde afstand van het middelpunt bevinden.

De afstand tussen het middelpunt en het buitenste punt van de cirkel wordt de straal van de cirkel genoemd, terwijl de afstand tussen het uitgangspunt dat het middelpunt passeert de diameter van de cirkel wordt genoemd.

platte vorm formule

Formule voor cirkelgebied

Oppervlakte = π x r² 

Omtrek formule

Omtrek = π xd  

Dit is een uitleg van de set formules voor het gebied en de omtrek van een platte vorm. Dank je