De Pancasila-ideologie (definitie, betekenis en functies) is VOLLEDIG

Pancasila-waarden

De Pancasila-ideologie is de ideologie die wordt gebruikt door de Unitaire Wereldrepubliek. Dit betekent dat alle waarden in Pancasila moeten worden toegepast in het dagelijkse leven van de mensen van de wereld.

Zodat we de ideologie van de Indonesische staat begrijpen. In dit artikel bespreken we ideologie vanuit de betekenis, functie en waarden in de Pancasila-ideologie.

Definitie van ideologie

Ideologie is een combinatie van de Griekse ‘ideos’ en ‘logos’, wat doelen, idealen, standpunten, gedachten en kennis betekent. Ideologie is een reeks ideeën of overtuigingen die iemands perspectief bepalen op het bereiken van doelen op basis van kennis.

Uit de bovenstaande uitleg kunnen we opmaken dat " de Pancasila-ideologie een verzameling waarden en normen is die de basis vormen voor overtuigingen en denkwijzen om doelen te bereiken op basis van de vijf voorschriften in Pancasila".

Zodat een land met een Pancasila-ideologie ook een staatsstichting heeft op basis van Pancasila. De basis van de staat wordt een bevel om het bestuur van de staat te reguleren en wordt ook een richtlijn voor het staatsleven.

de ideologie van Pancasila

De betekenis van de Pancasila-ideologie

Nadat we de betekenis van ideologie hebben begrepen, moeten we weten dat Pancasila als de nationale ideologie van de wereldnatie ook de volgende betekenissen heeft:

 • De waarden in Pancasila zijn de ambities die bereikt moeten worden als richtlijnen voor het leven in het staatsbestuur.
 • Pancasila wordt onderling overeengekomen en gebruikt als een stevig vastgehouden principe en een middel om de wereldnatie te verenigen.

De twee bovenstaande betekenissen geven aan dat Pancasila van fundamenteel belang is in het staatsleven in de wereld.

Als een regio in de wereld een beleid heeft zonder op Pancasila gebaseerd te zijn, is de regel automatisch niet van toepassing.

Lees ook: Anekdotische tekst begrijpen (VOLLEDIG): veel functies, elementen en voorbeelden

De ideologische waarden van Pansasila

Pancasila heeft vijf principes die de waarden hebben van Goddelijkheid, Menselijkheid, Eenheid, Democratie en Gerechtigheid . Deze waarden vormen de basis voor het leven als natie en staat. Deze waarden zijn objectieve en subjectieve waarden.

Objectief

Pancasila-waarden hebben betekenisvolle objectieve eigenschappen:

 • De formulering van de Pancasila-principes heeft de diepste betekenis.
 • Pancasila vervat in de preambule van de grondwet van 1945 als basisprincipe
 • De waarden van Pancasila zullen door de eeuwen heen van de wereld blijven bestaan

Subjectief

Pancasila-waarden zijn subjectief, wat betekent dat het bestaan ​​van Pancasila-waarden afhangt van de wereldnatie zelf. Dit is zo omdat:

 • Pancasila-waarden komen voort uit de wereldnatie.
 • Er zijn spirituele waarden in Pancasila.
 • Word het wereldbeeld van het leven.
 • Pancasila-waarden ontstaan ​​en groeien en ontwikkelen zich vanuit de cultuur van de wereldnatie.

De functie van de Pancasila-ideologie

De waarden in Pancasila worden gebruikt als de nationale ideologie van de wereldnatie. Het kan dus niet worden ontkend dat Pancasila, dat wordt gebruikt als staatsideologie, een rol of functie heeft, namelijk:

 1. Het middel om de naties van de wereld te verenigen.
 2. Leid en leid de Nation of the World om doelen te bereiken.
 3. Geef motivatie om de identiteit van de wereldnatie te behouden en te bevorderen.
 4. Toon de weg en houd toezicht in een poging om de idealen in Pancasila te realiseren.
 5. Om een ​​richtlijn te worden voor het leven van de wereldmensen om de integriteit van het land te behouden.
 6. Ontwikkel de geest van nationalisme en patriottisme.