Kunst is: definitie, functie, type en voorbeelden

kunst is

Kunst is een mensenwerk dat is gemaakt op basis van ideeën, zodat het esthetische waarde heeft en de gevoelens van anderen kan beïnvloeden.

In het dagelijks leven komen we natuurlijk vaak verschillende soorten kunst tegen waarbij kunst nauw verwant is aan het leven in de samenleving.

Alles dat schoonheid toevoegt of nuttig kan zijn, kan het rijk van de kunst binnengaan.

Veel kunstvoorbeelden zoals beeldende kunst, muziek, theaterkunst, literaire kunsten en nog veel meer.

Inzicht in Art

kunst is

Het woord kunst is etymologisch afgeleid van het Sanskriet, wat aanbidding of offerande betekent, omdat oude mensen het woord kunst gebruikten in religieuze ceremonies of zogenaamde kunst.

In het algemeen is het begrip kunst een uitdrukking van menselijke expressie die elementen van schoonheid bevat en ook via de media tot uitdrukking komt, of het nu echt is of in de vorm van toon, beweging, vorm en vers.

Inzicht in kunst volgens experts

Zo hebben enkele wereldberoemde kunstfiguren ruzie gemaakt over het begrip kunst

 • Aristoteles

  Volgens Aristoteles is kunst een vorm van expressie die echt is en in feite imiteert kunst het concept van de natuur.

 • Thomas Munro

  Kunst is een door mensen gemaakt hulpmiddel dat psychologische effecten kan hebben op anderen die het zien.

 • Hilary Bel e

  Kunst is een term die in alle werken wordt gebruikt, zodat het het hart beroert en wil weten wie het heeft gemaakt.

 • Plato

  Kunst is het resultaat van imitatie van de natuur met al zijn inhoud of natuurlijke imitator ars.

 • Alexander Baum Garto

  Kunst is een schoonheid waarvan het doel is om de kijker een gelukkig gevoel te geven.

Algemene kunstfuncties

Er zijn twee algemene functies van kunst, namelijk de functie van kunst voor individuen en de functie van kunst voor de samenleving.

1. Kunstfunctie voor individuen

Er zijn twee elementen die bij mensen bestaan, namelijk het fysieke element en het psychische element. Deze elementen zullen fysiek en psychologisch of emotioneel voldoen aan de behoeften van de kunst.

 • Kunst als middel om fysieke behoeften te vervullen
Lees ook: Theaterkunsten: definitie, geschiedenis, kenmerken, typen en voorbeelden

De artiesten spannen zich in om verschillende kunsten te creëren, zodat ze kunnen voldoen aan de behoeften van fysica en comfort voor het publiek.

 • Kunst als middel om emotionele behoeften te vervullen

Emoties zijn gevoelens die bij mensen voorkomen, zoals blij, verdrietig, boos, haat en anderen.

Met kunst kan iedereen zijn innerlijke gevoelens uiten door een werk te produceren. Als iemand bijvoorbeeld een artistieke ziel heeft, zal hij die uitdrukken door middel van muziek, schilderen enzovoort.

2. Kunst voor sociale functie

Mensen zijn sociale wezens, dus ze hebben behoefte aan interactie met andere mensen en zijn erg afhankelijk van anderen. Kunst heeft verschillende functies als medium om in sociale behoeften te voorzien.

 • Kunst als medium van religie

Kunst wordt gebruikt als een middel om religieuze of religieuze boodschappen aan mensen over te brengen. In het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij huwelijksceremonies, overlijdensceremonies, kleding of kleding, kalligrafie en nog veel meer.

 • Kunst als educatief medium

Er zijn drie categorieën kunst in de onderwijswereld, namelijk formeel onderwijs, bijvoorbeeld op school, niet-formeel onderwijs zoals activiteiten in de gemeenschap en informeel onderwijs, namelijk in de gezinsomgeving.

 • Kunst als informatiedrager

Door middel van informatiemedia kunnen kunstwerken gemakkelijker worden begrepen door de bredere gemeenschap. Gebruikers van posters worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie over de gevaren van drugs, overheidsprogramma's en andere over te brengen

 • Kunst als entertainmentmedium

Kunst kan andere mensen vermaken en kan worden gebruikt als middel om verveling los te laten of verdriet te verminderen.

Als je bijvoorbeeld een schildershow bezoekt, kun je je gelukkig en vermaakt voelen bij het zien van een schilderij.

Soorten kunst en voorbeelden

Over het algemeen is kunst onderverdeeld in 5 soorten, namelijk

1. Schone kunsten

kunst is

Beeldende kunst is kunst die de waarde van schoonheid probeert te tonen in de vorm van werken die kunnen worden gezien, aangeraakt, gevoeld en genoten. Een voorbeeld van beeldende kunst is schilderen, beeldhouwen en nog veel meer.

Lees ook: Globalisering - definitie, aspecten, gevolgen en volledige uitleg

2. Dans

The Art of Dance: Definition of Experts, History, Elements and Techniques

Dans is een kunsttak die synoniem staat aan lichaamsbewegingen als bron van schoonheid. De dansbeweging wordt een medium om boodschappen over te brengen via choreografen.

In de danskunst bestaat het meestal uit verschillende soorten dans, zoals enkele, paar-, groeps- of kolossale dans.

3. Muziek Art

MUZIKALE KUNSTEN zijn: definitie, functie, elementen, soorten muziekkunst

Muziekkunst is een kunstwerk dat ritme, tempo, melodie, harmonie en zang gebruikt die een rol spelen als middel om de boodschap van een artiest aan het publiek over te brengen.

Er zijn twee soorten muziek, namelijk vocale muziek en instrumentale muziek. Het verschil is dat vocale muziek alleen afhankelijk is van bijvoorbeeld de menselijke stem, zoals beatbox en acapella.

Ondertussen is instrumentale muziek een soort muziek die wordt gespeeld met behulp van een muziekinstrument.

4. Theater / dramakunsten

Theaterkunst is een soort kunst die een optreden op het podium uitvoert.

Inzicht in theaterkunst in het algemeen, beschrijft een levensgebeurtenis die wordt weergegeven in een scène en menselijk gedrag door middel van beweging, dans en zang en wordt aangevuld met dialogen van de spelers. Theaterkunst wordt vaak acteren genoemd.

5. Literaire kunsten

Literaire kunst is een soort kunst die taal als medium gebruikt, zowel mondeling als schriftelijk, om vreugde te creëren voor degenen die ervan genieten.

Er zijn twee soorten literaire kunsten, namelijk poëzie en proza.

 • Poëzie is een kunst die de neiging heeft om de beschrijving te vereenvoudigen door de essentie van het probleem dat moet worden uitgedrukt, vast te leggen.
 • Proza is een literaire kunst die omstandigheden, verlangens of verbeeldingskracht in detail probeert te beschrijven.

Dit is een uitleg van de betekenis van kunst, zijn functies en typen. Zou handig kunnen zijn!