Celmembranen: definitie, functie, structuur en eigenschappen

celmembraan is

Het celmembraan is een membraan dat de cel scheidt van de buitenomgeving. Dit membraan dient ter bescherming van de celkern en meer in dit artikel.

De cel is een verzameling van de eenvoudigste levende materie en is de kleinste eenheid van alle levende wezens.

In cellen zijn er verschillende samenstellende elementen, waaronder het celmembraan. Op basis van zijn structuur is het celmembraan het buitenste element van de celstructuur zelf.

Het volgende is een verdere bespreking van het celmembraan inclusief zijn definitie, functie, structuur en eigenschappen.

Celmembranen zijn ...

celmembraan is

iCell-membraan is een universeel kenmerk dat door alle celtypen wordt gedeeld in de vorm van een interfacelaag die bekend staat als het plasmamembraan, die de cel scheidt van de omgeving buiten de cel.

Het celmembraan beschermt de celkern en het overlevingssysteem dat in het cytoplasma werkt, evenals andere functies, zoals hieronder.

Celmembraanfuncties

de functie van het celmembraan is

Er zijn verschillende algemene functies van het celmembraan. Het volgende beschrijft de functie van het celmembraan.

1. Ondersteunende celstructuur

De belangrijkste functie van het celmembraan is als de buitenste ondersteuning van de celstructuur. Het bestaan ​​van het celmembraan verhindert dat de vorm van de cel verandert. Bovendien dient de functie van het ondersteunen van het celmembraan om te voorkomen dat de inhoud of delen van de cel de cel verlaten.

2. De plaats waar het cytoskelet is bevestigd

Het cytoskelet is het skelet van een cel. Daarom dient het bestaan ​​van het celmembraan als bevestiging voor het cytoskelet.

Lees ook: Presentaties zijn - Doel, voordelen en typen [VOLLEDIG]

3. Celbeschermer

Omdat het als een celbeschermer fungeert, selecteert het celmembraan elke verbinding die de cel kan binnenkomen en verlaten. Het celmembraan laat verbindingen in en uit cellen zoals zuurstof en water.

4. Mobiele communicatie

In het celmembraan bevinden zich eiwitreceptoren die verschillende verbindingen in het lichaam binden.

Deze receptoren geven signalen aan cellen om deze verbindingen in het celorgaan binnen te dringen. Dit komt overeen met het productieproces van bepaalde eiwitverbindingen.

5. Speel een rol bij celontwikkeling

Het celmembraan functioneert ook om de celontwikkeling te reguleren door de processen van endocytose en exocytose. Het endocytoseproces omvat verbindingen voor celgroei tot cellen. Terwijl het exocytoseproces overtollige of niet langer gebruikte verbindingen uit de cel vrijkomt.

Structuur

celmembraan structuur is

Het celmembraan bestaat uit de volgende componenten:

1. De fosfolipide dubbellaag

In het celmembraan bevindt zich een hydrofiele polaire kop met glycerofosfolifer-bindingscapaciteit bestaande uit fosfaat, glycerol en aanvullende groepen zoals choline, serine met twee hydrofobe vetzuurketens die een esterbinding vormen.

De aard en naamgeving van fosfolipiden komen overeen met de soorten extra groepen die ze hebben. Zijn als volgt.

 • fosfocoline (pc)
 • fosfoethanolamine (pe)
 • fosfoserine (ps)
 • fosfoinositol (pi)

2. Membraan-integrale eiwitten

Er zijn domeinen die zich uitstrekken buiten de cel en in het cytoplasma. Intregraal eiwit in het celmembraan heeft een functie om grotere stoffen binnen te dringen.

3. Transmembraaneiwitten

Dit eiwit bevindt zich en is geïntegreerd in de lipidelaag en dringt door in de twee lipidenlagen (transmembraan). De eigenschappen van dit eiwit zijn amfipatisch, er zijn eiwit-helixsequenties, hydrofoob, penetreren de lipidelaag en hydrofiele aminozuurstrengen. Sommige van deze eiwitten zijn glycoproteïnen, namelijk suikergroepen in het buitenste gedeelte van de cel.

Lees ook: Delen van de oren samen met afbeeldingen en uitleg van hun functies

4. Membraanraamwerk

Over het algemeen wordt het membraanskelet ook wel het cytoskelet genoemd. Het membraanraamwerk kent drie soorten, namelijk:

 • microtubuli
 • microfilament
 • tussenliggende filamenten

Celmembraaneigenschappen

Er zijn verschillende eigenschappen die door het celmembraan worden gedragen.

Qua eigenschappen hebben celmembranen dynamische en asymmetrische eigenschappen.

 1. Heeft dynamische eigenschappen omdat er structuren zijn zoals water. Hierdoor kunnen lipide- en eiwitmoleculen bewegen.
 2. Het is asymmetrisch omdat de proteïne- en lipidesamenstelling aan de buitenkant niet dezelfde is als de proteïne- en lipidesamenstelling aan de binnenkant van de cel.

Ondertussen is op basis van het vermogen de aard van het celmembraan onderverdeeld in 3 typen:

 1. Ondoordringbaar

  Namelijk de aard van het celmembraan waardoor geen stoffen van buiten de cel de cel kunnen binnendringen.

 2. Doorlatend

  Het is een eigenschap waarbij alle stoffen door het celmembraan kunnen gaan om de cel binnen te komen. Meestal wordt deze eigenschap bezeten door beschadigde of bijna dode celmembranen, zodat de cellen niet kunnen overleven.

 3. Semipermeabel

  Een aandoening waarbij alleen bepaalde stoffen die cellen nodig hebben de cel kunnen binnendringen. Gewoonlijk zijn normale celmembranen semi-permeabel.


Een beoordeling van het celmembraan omvat dus zijn definitie, functie, structuur en eigenschappen. Zou handig kunnen zijn.