Overtuigende spraaktekst: definitie, kenmerken en voorbeelden

overtuigende spraaktekst

Overtuigende spraaktekst is een toespraak die wordt gebruikt om een ​​publiek of luisteraar te overtuigen om het te geloven, zodat ze iets over een bepaald onderwerp willen doen.

Spraak is een van de activiteiten die vaak worden aangetroffen in taallessen. Toespraken worden gehouden door een onderwerp over een belangrijk ding of evenement te brengen en moeten met het grote publiek worden besproken.

Er zijn verschillende soorten spraak. Een daarvan is overtuigende spraak. Overtuigende spraak wordt een toespraak die uitnodigingen bevat of de luisteraars overtuigt om iets te doen in overeenstemming met het onderwerp.

Definitie van een overtuigende toespraak

Overtuigende toespraak is een toespraak die wordt gebruikt om een ​​publiek of luisteraars te overtuigen om het te geloven, zodat ze iets over een bepaald onderwerp willen doen.

Overtuiging maakt deel uit van de expositie. Expositie wordt gebruikt om de luisteraar of lezer te overtuigen door een argument te presenteren vanuit één gezichtspunt dat wordt geverifieerd.

Daarom moet de inhoud van de overtuigende spraaktekst die wordt afgeleverd gebaseerd zijn op logische, logische, logische en verantwoordelijke argumenten.

Overtuigende spraak heeft dezelfde kenmerken als de definitie, namelijk luisteraars uitnodigen, beïnvloeden en aansporen om dingen te doen die gunstig worden geacht voor hun gemeenschappelijke belangen.

Kenmerken of kenmerken van overtuigende spraakteksten

De volgende zijn 3 (drie) kenmerken of kenmerken van overtuigende spraak:

 1. Gebruik constructieve zinnen
 2. In de aard van een bestelling, uitnodiging of aanbeveling met betrekking tot iets dat moet worden gedaan
 3. Voeg probleemonderwerpen toe die zullen worden besproken en uitgelegd

Overtuigende spraakstructuur

Na het kennen van bovenstaande kenmerken heeft overtuigende spraak natuurlijk ook een vormgevende structuur, want overtuigende spraak is opgenomen in de uiteenzettingstekst.

Daarom beginnen deze teksten over het algemeen met een inleiding die een standpuntbepaling geeft die de mening of het standpunt van de auteur weergeeft. Het volgende is een uitleg van elke structuur.

1. Positieverklaring

Is de mening of het standpunt dat de schrijver gebruikt om een ​​probleem te bespreken?

Wat is bijvoorbeeld het standpunt van de spraakacteur over een onderwerp? Is het een slachtoffer, een expert of gewoon iemand die om het probleem geeft?

Om een ​​sterk positioneel statement te maken, kunnen we hieronder enkele punten in twijfel trekken.

 • Wie wordt er overtuigd?
 • Wat wordt er overtuigd? (veranderende opvattingen? attitudes? gedrag?)
 • Welke soorten argumenten zullen hun aandacht trekken? (ethiek zal veel meer invloed hebben op bepaalde mensen in de samenleving, terwijl academici logischer en realistischer zouden moeten zijn).
 • Heeft de verklaring het standpunt duidelijk vermeld?

2. De argumentatiefase

De aangevoerde argumenten moeten logisch worden uitgelegd en worden bewezen door redenen, voorbeelden, deskundig bewijs en sterke statistische gegevens of informatie.

3. Positieverklaring versterken

Betekenis In deze sectie wordt de locatie van het argument gemarkeerd. De conclusie van een standpunt op basis van de aangevoerde argumenten versterkt de positie. De fasen omvatten:

 • Versterk de positieverklaring en benadruk de belangrijkste gedachten met het gebruik van stem, hoge en lage tonen, uitdrukkingen, lichaamstaal en gebaren die passen bij het argument.
 • Argumenten worden logisch ontwikkeld en ondersteund door bewijs, niet alleen op basis van emotie en intuïtie.
 • Tabellen, afbeeldingen, diagrammen of foto's van bewijs uit de brongegevens kunnen worden gebruikt om een ​​robuustere verklaring te produceren
Lees ook: 7 eiwitfuncties voor het lichaam [volledige uitleg]

Stappen voor het samenstellen van een overtuigende toespraak

Bij het samenstellen van een overtuigende spraaktekst zijn er andere regels omdat het schrijven van een overtuigende toespraak een zorgvuldige voorbereiding en een goede beheersing van de stof vereist, waaronder:

 • Leer onderwerpen

  Ken en bestudeer de te presenteren onderwerpen. Bestudeer zoveel mogelijk de dingen die met het onderwerp te maken hebben.

  Neem de tijd om een ​​boek te lezen over het te presenteren onderwerp. Maak een lijst van belangrijke gegevens en bronnen die kunnen worden gebruikt om argumenten te versterken.

 • Begrijp het doel

  Zorg ervoor dat de te behalen doelen begrijpelijk zijn en in overeenstemming met de urgentie van het onderwerp.

 • Begrijp het publiek

  Leer naar wie het publiek zal luisteren, elk publiek heeft zijn eigen behoeften.

Voorbeelden van overtuigende spraak

Voor meer details in Het componeren van een overtuigende toespraak, volgen hier enkele voorbeelden van overtuigende toespraak waarvoor u inspiratie kunt opdoen:

Voorbeeld 1: overtuigende toespraak over drugs

Opening

Drugs zijn een gecompliceerd probleem in de wereld en zelfs in de wereld. Het bestaan ​​ervan baart veel partijen zorgen.

Ook de toestand van de slachtoffers die in de zwarte afgrond waren gevallen, was zeer zorgwekkend. Drugs hebben veel jonge zielen beschadigd die eigenlijk nog een lange weg te gaan hebben.

Inhoud

Standpuntbepaling

Een stevige actie door hem volledig te negeren is de enige manier om dit te vermijden.

Omdat we maar een beetje dicht bij dit object zijn, zullen we in een zwart gat vallen dat ons fysiek en psychologisch zal martelen.

Argument Stage

Hoe kon ik niet, als ik eenmaal drugs heb geprobeerd, dan zal dit spul ons elke dag, elk uur, zelfs elke seconde blijven achtervolgen! Drugs zijn verslavende middelen, wat betekent dat ons lichaam ernaar zal blijven vragen als het geproefd heeft.

Het is niet dat ons lichaam ze echt wil, maar drugs manipuleren ons lichaam om erom te vragen. Onze lichamen zullen voor de gek gehouden worden om door te gaan met het binnendringen van deze gevaarlijke drugs, ook al vernietigen de stoffen die erin zitten ons lichaam.

Daar stopt het niet, drugs zullen ons ook psychologisch aanvallen. Dit betekent dat ons hart onrustig zal blijven als we het niet hebben geproefd. Onze hoofden zullen worden bedekt door de duisternis die het met zich meebrengt. Tot we zelfs maar kunnen schreeuwen en zelfs de mensen van wie we houden pijn kunnen doen.

Als we het hebben over de mensen van wie we houden, het zijn niet alleen wij die het slachtoffer worden. Maar de mensen die het dichtst bij ons staan ​​en die geven om ons leven.

Stel je voor hoe je ouders het vonden toen ze zagen dat je door deze gevaarlijke stof werd opgesloten. Ze zullen ons niet kunnen zien lijden. Ze zullen ook een leven lang veel van het maatschappelijke stigma krijgen!

Positieverklaring versterken

Het lijkt voldoende dat de 3.000.000 mensen in de wereld in beslag zijn genomen door hun fanatieke genoegens. Ja, je hebt het goed gehoord, 3.000.000 mensen die nog steeds groeien, zijn in dit haram zwarte gat gevallen op basis van gegevens die zijn verzameld door het National Narcotics Agency of het National Narcotics Agency in 2019.

Sluitend

Daarom verklaar ik stellig, benader dit haram ding alsjeblieft niet! Het is niet alleen een kwestie van wet en zelfs de wet is slechts een tussenpersoon. Drugs moeten worden vermeden omdat deze dingen echt destructief zijn en uw leven zullen vernietigen! bedankt.

Lees ook: Planeten in het zonnestelsel en de volgorde van de planeten

Voorbeeld 2: een korte toespraak over morele opvoeding

Bismillahirrohmaanirrohiim

Vrede zij met jullie, en Allah genade en zegeningen

Geachte dames en heren,

Laten we op deze dag Allah SWT danken voor de genade en zegeningen die Hij heeft gegeven, zodat we elkaar op deze plek kunnen ontmoeten. Het spraakmateriaal dat ik ga leveren heeft als thema het belang van morele opvoeding.

Dames en heren,

De laatste tijd zien we vaak slecht gedrag van alle elementen van onze samenleving, of het nu gaat om de middenklasse, de hogere middenklasse, tot onze ambtenaren.

Het slechte gedrag dat ze doen, omvat diefstal, verkrachting, moord, fraude, misbruik van verdovende middelen en corruptie. Al dit slechte gedrag heeft het land grote schade berokkend, zowel morele als materiële verliezen.

Dit slechte gedrag wordt veroorzaakt door de zwakke moraal die in onze samenleving bestaat. Het is dus niet verwonderlijk als dit overhaaste gedrag nog steeds op grote schaal wordt beoefend en moeilijk te doen is.

Een van de manieren of inspanningen om dit te minimaliseren, is door morele opvoeding te geven. Moreel onderwijs zelf is onderwijs gebaseerd op de morele ontwikkeling van studenten, zodat studenten naast een intelligent brein ook een goede moraal hebben.

Dames en heren,

De manier waarop we morele opvoeding op onze kinderen kunnen toepassen, is door van ons een goed moreel rolmodel te maken in het bijzijn van onze kinderen.

Bovendien moeten onze kinderen van jongs af aan morele waarden bijgebracht worden. Het onderwijsproces moet zo interessant mogelijk worden uitgevoerd en het kind bij het leerproces betrekken, zodat het leren van morele waarden niet in één richting gaat en de kinderen zich betrokken voelen, en een veel beter begrip hebben van de morele waarden die moeten worden nageleefd.

Misschien is het proces van morele opvoeding dat wordt uitgevoerd niet kort en gemakkelijk. De verkregen resultaten zijn echter het lange en moeilijke proces van morele opvoeding meer dan waard.

Laten we daarvoor vanaf nu morele opvoeding toepassen op onze kinderen, zowel in de gezinsomgeving, de samenleving als in verschillende onderwijsinstellingen.

Op die manier zullen onze kinderen later een generatie worden die slim is en een goede moraal heeft, zodat het slechte gedrag dat de laatste tijd vaak voorkomt, niet wordt uitgeoefend door toekomstige generaties.

Misschien is dat alles wat ik kan zeggen in deze korte toespraak. Met alle nederigheid bied ik mijn excuses aan als er fouten en tekortkomingen zijn in de toespraak die ik houd. Mogen zijn barmhartigheid en zegeningen altijd bij ons zijn. Amen O 'Heer van de Werelden.

Wassalamualaikum wr. Wb.