Verklaring van onbepaalde integraal en trigonometrische integraal

onbepaalde integraal

Onbepaalde integraal of ook bekend als anti-derivaat is een vorm van integratieoperatie die een nieuwe functie produceert

Integraal speelt een zeer belangrijke rol in de wiskunde. De theorie kan het gebied onder de curve van een functie bepalen.

Integraal is handig voor de somlimiet die continu is boven een continue functie. Integral is anti-derivaat. Als f dan een continue functie is, wordt het integrale resultaat van de functie f aangeduid met F.

Intergral-typen op basis van bepaalde functionele grenzen zijn niet zeker. Het volgende is een bespreking van de soorten integralen met onbepaalde limieten.

Onbepaalde integraal

Een onbepaalde integraal of ook wel bekend als anti-derivaat of anti-diverentieel is een vorm van integratieoperatie die een nieuwe functie produceert. 

Beschouw de volgende vergelijking.

met C een constante. De onbepaalde integrale formule is als volgt

onbepaalde integraal

of gelijk aan

met

  • a (x) ^ n = vergelijkingsfunctie
  • a = Constant
  • x = variabele
  • n = Kracht van de vergelijkingsfunctie
  • C = constant

Het resultaat van deze onbepaalde integraal is een functie die een nieuwe functie is die geen bepaalde of definitieve waarde heeft omdat er nog variabelen in de nieuwe functie zijn.


Overweeg het onderstaande voorbeeldprobleem om het concept van onbepaalde integraal beter te begrijpen.

Op basis van dit voorbeeld kan een integrale operatie worden geformuleerd, namelijk

onbepaalde integraal

Trigonometrische integraal

De integraal van een functie is niet noodzakelijk een constante, lineaire of polynoom. Bij deze intergal-oplossing gaat het vaak om trigonometrische elementen.

In de trigonomische functie is de definitie van integralen die in de volgende tabel is gerangschikt ook van toepassing.

onbepaalde integraal

U kunt de vergelijkingen in de bovenstaande tabel gebruiken om het integrale probleem met trigonometrie op te lossen.

Om trigonometrische integralen beter te begrijpen, kunt u de volgende voorbeelden begrijpen

onbepaalde integraal

Dat was de verklaring van onbepaalde integralen in gewone en speciale trigonometrische functies. Hopelijk kan het goed worden bestudeerd.

Lees ook: De fatsoensnormen: definitie, doel, sancties en voorbeelden [VOLLEDIG]

Om het concept van deze integraal beter te begrijpen, kunt u oefenen met oefenvragen. Als u iets wilt vragen, schrijf het dan op in de opmerkingenkolom.