Verzameling van wiskundige formules voor klasse 6 SD

Wiskundige formules van het 6de leerjaar

De volgende verzameling wiskundige formules voor graad 6 SD bestaat uit:

 • Een verzameling volumeformules voor het bouwen van ruimte, formule voor schaal
 • Berekening van het vlakke gebied
 • Integer-bewerkingen
 • Formules voor het tellen van gemengde nummers
 • De formule voor FPB en KPK is twee cijfers
 • Gegevens verwerken en presenteren
 • Coördinatensysteem, volume en tijdformules
 • Breuken optellen en aftrekken en de vierkantswortel van kubieke getallen bepalen.

Wiskundige formules voor klas 6 Bereken het volume van het bouwen van een kamer

Noem Build Space Volumeformules
Buis V = phi r² xt
Prima rechtopstaande driehoek V = Oppervlakte van basis x Hoogte

Klasse 6 Wiskundige Formules Verzameling Berekeningsschaal

Formules schalen = Afstand op afbeelding (kaart) / werkelijke afstand
Afstandsformules in Fig = Werkelijke afstand x schaal
Werkelijke afstandsformules = Afstand op afbeelding (kaart) / schaal

Verzameling van formules om de oppervlakte van een flat te berekenen

Tweedimensionaal cijfer Gebiedsformule
Bouw een plat vierkant L = zijde x zijde = s²
Bouw een platte driehoek L = ½ basis x hoogte
Bouw een platte cirkel L = phi x r²
Trapeziumvormige constructie L = ½ t × (a + b)
Bouw Flat Kite - Kite L = ½ xd 1 xd 2
Bouw een plat parallellogram L = basis x hoogte
Sta op Flat Rhombus L = ½ xd 1 xd 2
Bouw een platte rechthoek L = Lengte x Breedte

Verzameling van Class 6 SD Integer Operation Formulas

 • Commutatieve eigenschappen van optellen, algemene formules: a + b = b + a

Bijvoorbeeld: 2 + 4 = 4 + 2 = 6 of 5 + 10 = 10 + 5 = 15

 • Commutatieve aard van vermenigvuldiging, algemene formules: axb = bxa

Bijvoorbeeld: 3 x 5 = 5 x 3 = 15 of 10 x 2 = 2 x 10 = 20

 • Distributieve eigenschappen van vermenigvuldiging tot optelling

Algemene formule: ax (b + c) = (axb) + (axc)

Voorbeeld:

2 x (5 + 10) = 2 x 5 + 2 x 10
= 10 + 20
= 30
 • Distributieve aard van vermenigvuldigen tot aftrekken

Algemene formule: ax (b - c) = (axb) - (axc)

Voorbeeld:

2 x (10 - 5) = 2 x 10 - 2 x 5
= 20 + 10
= 10

Verzameling van formules voor het berekenen van gemengde getallen

De bewerking om gemengde getallen te berekenen heeft 2 voorwaarden, namelijk onder meer:

Lees ook: Kenmerken van planeten in het zonnestelsel (VOLLEDIG) met afbeeldingen en uitleg

Ten eerste, als er haakjes () zijn, doe dan eerst wat er tussen de haakjes staat.

Ten tweede, als er geen haakjes () zijn, voer dan eerst vermenigvuldigen en delen uit en vervolgens optellen en aftrekken.

Voorbeeld:

= 7000 - 40 x 100: 4 + 200 = 1000: 10 x 2 - (200 + 50)
= 7000 - 1000 + 200 = 1000: 10 x 2 - 150
= 6200 Of = 100 x 2-150
= 200 - 150
= 50

De formule voor FPB en KPK is twee cijfers

Hoe bepaal je onder andere de FPB (grootste gemene deler) Twee getallen Zoek de factor in elk van deze getallen, bepaal de gemene deler van de twee getallen en vermenigvuldig de gemene deler (zelfde factor) die de kleinste macht heeft.

Voorbeeld:

27 = 3³
18 = 2 x 3²

De gemeenschappelijke factor voor het FPB van twee nummers is 3, en het laagste vermogen is 3² = 9

Hoe de LCM (kleinste gemene veelvoud) voor onder andere twee getallen te bepalen, vind de priemfactor van elk van deze getallen, vermenigvuldig alle factoren en factoren die hetzelfde zijn, welke rang de hoogste is.

Bijvoorbeeld: KPK-waarden 12 en 15

12 = 2² x 3
15 = 3 x 5

LCM-waarde twee cijfers hierboven: 2² x 3 x 5 = 50

Gegevens verwerken en presenteren

Modus is de waarde die het meest voorkomt.

Minimumwaarde is de kleinste en laagste waarde van alle gegevens.

De maximale waarde is de hoogste waarde van alle gegevens erin.

Gemiddelde is voor het gemiddelde wordt gezocht door alle steekproeven bij elkaar op te tellen, gedeeld door het aantal steekproeven.

 • Het coördinatensysteem vinden
 • De x-as wordt ook wel de absis (x) genoemd en voor de y-as ook wel de ordinaat (y).
 • Een cartesisch coördinatenvlak wordt gevormd door 2 assen, namelijk de rechtopstaande as (y-as) en de horizontale as (x-as).
 • Vanaf het nulpunt is de verticale as naar boven gericht en de horizontale as naar rechts, wat een positieve waarde heeft.
 • Vanaf het nulpunt zal de rechtopstaande as naar beneden gaan en de horizontale as naar links, wat een negatieve waarde heeft.
 • Het vinden van de coördinaten van een object kan worden gevonden door de locatie op de x-as naar rechts of naar links te zoeken met de positie op de y-as omhoog of omlaag.
Lees ook: Klasse 6 Wiskunde Vragen (+ Discussie) SD UASBN - Voltooid

Volume-eenheid relatie

Wiskundige formules van het 6de leerjaar

Voorbeeld:

1 km3 = 1.000 hm3 (1 ladder omlaag)

1 m3 = 1.000.000 cm3 (2 trappen naar beneden)

1 m3 = 1 / 1.000 dam3 (1 ladder omhoog)

1 m3 = 1 / 1.000.000 hm3 (2 trappen omhoog)

Inhoud in liter

Wiskundige formules van het 6de leerjaar

Eenheid van tijd

Een minuut = 60 seconden
Een uur = 60 minuten
Op een dag = 24 uur
Een week = 7 dagen
Een maand = 30 dagen / 31 dagen
Een maand = 4 weken
Een jaar = 52 weken
Een jaar = 12 maanden
Een Windu = 8 jaar
Een decennium = 10 jaar
Een decennium = 10 jaar
Een eeuw = 100 jaar
Een millennium = 1000 jaar

Seconden conversie

 • 1 minuut = 60 seconden
 • 1 uur = 3600
 • 1 dag = 86400
 • 1 maand = 2592000 seconden
 • 1 jaar = 31104000 seconden

Optellen en aftrekken van breuken

Om breuken te kunnen optellen en aftrekken, maakt u eerst de noemers gelijk.

Voorbeeld:

Formules Collectie Wiskundige formules van het 6de leerjaar

Breuken vermenigvuldigen en delen

Breuken vermenigvuldigen is vrij eenvoudig. De teller maal de teller. De noemer maal de noemer. Als het kan worden vereenvoudigd, vereenvoudig dan:

Wiskundige formules van het 6de leerjaar

Breukdeling is hetzelfde als vermenigvuldigen met de deler van de breuk.

Zoek de kubuswortel van een kubiek getal

13 wordt gelezen als een blokje = 1 × 1 × 1 = 1

23 wordt gelezen als twee met de macht van drie = 2 × 2 × 2 = 8

33 wordt gelezen als drie blokjes = 3 × 3 × 3 = 27

43 wordt gelezen als vier tot de macht drie = 4 × 4 × 4 = 64

53 wordt gelezen als vijf tot de macht van drie = 5 × 5 × 5 = 125

1, 8, 27, 64, 125, enzovoort zijn kubieke getallen of machten van 3

Optellen en aftrekken

23 + 33 = (2 × 2 × 2) + (3 × 3 × 3)

= 8 + 27

= 35

63 - 43 = (6 × 6 × 6) - (4 × 4 × 4)

= 216 - 64

= 152

Vermenigvuldiging en deling

23 × 43 = (2 × 2 × 2) × (4 × 4 × 4)

= 8 × 64

= 512

63: 23 = (6 × 6 × 6): (2 × 2 × 2)

= 216: 8

= 27

Dat is een verzameling wiskundeformules van de 6e klas van de basisschool die vaak voorkomen in de National Final Examination (UAN) en National Examination (UN) vragen. Zou handig kunnen zijn.