Nummerpatronen en de formule vormen een nummerpatroon

het nummerpatroon is

Nummerpatroon is een rangschikking van nummers die een bepaald patroon vormen. Genoemde patronen zijn op een geordende manier gerangschikt, zoals de rangschikking van oneven, even getallen, geometrie, rekenkunde enzovoort.

In het dagelijks leven kunnen nummerpatronen worden toegepast bij verschillende activiteiten, bijvoorbeeld bij het rangschikken van gestapelde glazen, het samenstellen van vrije val-formaties, cheerleading, het ontwerpen van prestatiegebouwen en andere.

Zie de volgende uitleg voor meer informatie over verschillende nummerpatronen en nummerpatroonformules.

Soorten nummerpatronen

Nummerpatronen hebben verschillende typen die als volgt worden besproken.

Oneven nummerpatronen

Een oneven nummerpatroon is een nummerpatroon dat is samengesteld uit oneven nummers. Het kenmerk van oneven getallen is dat ze niet evenredig worden gedeeld door twee of hun veelvouden.

De nummerlijnen die het oneven nummerpatroon weergeven, zijn 1, 3, 5, 7, 9, 11 enzovoort.

De vorm van een oneven nummerpatroon is zoals hieronder weergegeven.

Wiskundig om de formule Un Oneven nummerpatroon van de n-de term te vinden.

1, 3, 5, 7, 9, 11, ... .., n,

De formule voor Un voor patronen met oneven nummers:

Un = 2n -1

Even nummerpatronen

Het even nummerpatroon is een nummerpatroon dat is samengesteld uit een verzameling even nummers.

Voorbeelden van even nummerpatronen 2, 4, 6, 8, enzovoort.

De vorm van een oneven nummerpatroon is zoals hieronder weergegeven.

De formule voor het n-de even getalpatroon

2, 4, 6, 8, 10, ..., n

Un = 2n

Vierkante nummerpatronen

Het vierkante nummerpatroon is een nummerpatroon dat is gevormd uit vierkanten en het patroon vormt een vierkant. Voorbeelden van patronen met vierkante getallen zijn 1,4,9,16,25,36 enzovoort.

het nummerpatroon is

Welnu, deze getallenreeks vormt een vierkant patroon, zodat wiskundig gezien de formule voor het n-de getalpatroon Un = n2 is

Rechthoekige nummerpatronen

het nummerpatroon is

Dit nummerpatroon geeft een rechthoekige vorm. Het arrangement zegt 2, 6, 12, 20, 30, enzovoort. Wiskundig gezien is de formule voor het n-de nummerpatroon Un = n (n + 1).

Lees ook: Verspreiding van flora en fauna in de wereld [VOL + KAART]

Driehoek nummerpatronen

Het driehoekige nummerpatroon is een reeks getallen die lijkt op een driehoekig nummer. De reeks getallen die door deze cirkel wordt weergegeven, vormt een driehoek zoals hieronder weergegeven.

het nummerpatroon is

voorbeelden van driehoekige nummerpatronen zijn: 1, 3, 6, 10, 15 enzovoort

Ne nummerpatroonformule: 1, 3, 6, 10, 15,…., N

Un = ½ n (n + 1)

Fibonacci-nummerpatronen

Dit nummerpatroon wordt verkregen door de twee voorgaande nummers bij elkaar op te tellen. De formule voor Un voor het Fibonacci-getalpatroon wordt uitgedrukt door de formule Un = Un-1 + Un-2.

het nummerpatroon is

Voorbeelden van Fibonacci-nummerpatronen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 enzovoort.

Rekenkundige nummerpatronen

Rekenkundig nummerpatroon is een vorm van rekenkundige reeks waarbij het verschil tussen twee aangrenzende termen altijd hetzelfde is.

De algemene vorm van een rekenkundige rij.

U1, U2, U3, U4,….

a, a + b, a + 2b, a + 3b,….

Waar b = U2-U1 = U4-U3 = Un - Un-1

De formule voor de zoveelste term is

Un = a + (n-1) b

Dit is een uitleg van het nummerpatroon en de Un-formule van verschillende nummerpatronen. Hopelijk kan het bovenstaande materiaal worden begrepen. Zou handig kunnen zijn!