Bismillah Arabisch, Latijn, betekenis en uitleg

Arabisch bismillah schrijven

Bismillah, het Arabische schrift is بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ , in het Latijnse schrift Bismillahirrahmannirrahiim, wat betekent: door de naam van Allah, de Genadevolle, de Genadevolle te reciteren.

Bismillah wordt vaak door moslims gebruikt bij het starten van iets, zoals studeren, koken, reizen of andere dingen.

Het moet gezegd worden dat de uitspraak van de bismillah wordt gebruikt als een vorm van 'gebed' dat we zeggen elke keer dat we een goede daad beginnen.

Bismillah is ook een zin die vaak wordt beoefend als dhikr en die enorme schatten en voordelen heeft in ons dagelijks leven als moslims.

Arabisch bismillah schrijven

Het woord 'Bismillah' is een woord dat wordt gesproken voor degenen (moslims), die niet nalatig zijn of Allah SWT vergeten, bij het starten van alle activiteiten of het doen van iets goeds volgens religie (islam).

Evenzo in de Heilige Al-Koran, waar elke letter erin altijd begint met 'Bismillah' of 'Basmallah' lezing, en ook elk schrijven van islamitische wetboeken en andere boeken of boeken van kennis, altijd begint met bismillah.

Afgezien daarvan wordt de zin 'Bismillah' meestal ook gebruikt bij het beginnen of openen van een zin (Mukadimah) in de grondwet of het handvest in veel landen, vooral 'Islamitische Staat'.

Arabisch, Latijn en de betekenis ervan Bismillah-schrift

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ

"Bismillahirrahmannirrahiim."

Wat betekent: "Door de naam van Allah, de Meest Genadevolle, Meest Genadevolle te chanten."

De betekenis van het schrift Bismillah

Volgens experts bevat de uitspraak van 'bismillah' 4 betekenissen in het woord bismillah, namelijk:

1. Het woord 'bi' wanneer het wordt geassocieerd met 'kracht en hulp'

dan realiseert de volslagen zich dat het werk dat hij doet wordt uitgevoerd door de kracht van Allah. Hij vroeg zijn hulp zodat het werk goed kon worden voltooid.

Lees ook: Bismillah: Arabisch, Latijn en zijn betekenis + zijn prioriteiten

2. Het belangrijke geheim waarom basmalah altijd op de eerste plaats komt.

Dit is nauw verwant aan het principe van tauhid "laa-ilaha illa-Allah". Namelijk door Allah de belangrijkste oorzaak te maken in alle acties.

3. Allah is Degene die moet bestaan, de Enige die het recht heeft op alle lof en de grootste naam ooit.

Waar een moslim de naam Allah in basmalah chant, betekent dit dat hij de edelste naam in de natuur heeft verklaard

4. Er zijn twee kenmerken van perfectie die benadrukt worden in de woorden basmalah, ar-Rahman en ar-Rahim.

Al-Rahman, namelijk de uitstorting van Zijn genade die feitelijk in deze wereld aan al Zijn schepselen wordt gegeven. En ar-Rahim is de uitstorting van Zijn genade in het hiernamaals aan degenen die geloven.

Ar-Rahim betekent 'de meest barmhartige'. In tegenstelling tot Al-Rahman, waar Al-Rahman (de meest genadige) zonder uitzondering aan alle mensen wordt getoond, wordt het woord 'Al-Rahim' alleen getoond aan zijn dienaar die Allah wil.


Dat is de recensie van het Arabische bismillah-schrift, compleet met een uitleg, zodat we altijd de naam van Allah uitspreken en erop knikken. Als God het wil, bedekt goedheid altijd ons leven. Amen.