Transacties zijn .. Definitie, soorten en instrumenten van transacties

transactie is

Transactie is een activiteit die wordt uitgevoerd door een persoon en die ervoor zorgt dat veranderingen in de activa of financiën die eigendom zijn, toenemen of afnemen.

De term transactie komt ons misschien bekend voor. Zonder dat we het weten, voeren we bij het winkelen op de markt of in de supermarkt een koopactiviteit uit die we een transactie noemen.

Voor deze activiteit zijn twee partijen nodig die elkaar nodig hebben en het gaat ook om producten die eigendom zijn van de ene partij en niet van de andere.

Wanneer er een transactie plaatsvindt, zullen er records zijn die gebruik maken van papieren of elektronische media, wat meestal een transactiedocumenttool wordt genoemd. Wat is de betekenis van een transactie?

Definitie van transactie

In het algemeen is een transactie een activiteit die wordt uitgevoerd door een persoon en die ervoor zorgt dat veranderingen in de activa of financiën die eigendom zijn, toenemen of afnemen.

Er is een andere mening die stelt dat transacties bedrijfsactiviteiten zijn die veranderingen in de activa of financiën van een bedrijf kunnen veroorzaken.

Voorbeelden van transactieactiviteiten zijn onder meer het kopen en verkopen, het betalen van salarissen van werknemers en het kopen van soorten goederen.

Bij elke transactieactiviteit worden altijd records of administratie uitgevoerd omdat we door deze activiteit financiële veranderingen bij bedrijven of individuen kunnen zien, zodat ze overeenkomen met de projecties die we willen.

Het transactieadministratieproces wordt zorgvuldig uitgevoerd en maakt gebruik van bepaalde methoden.

Transacties begrijpen volgens experts

Wat betreft enkele definities van transacties volgens experts,

1. Mursyidi

Transactie is een gebeurtenis in de zakenwereld en niet alleen tijdens het kopen en verkopen, betalen en ontvangen van geld, maar ook als gevolg van verliezen, branden, stromen en andere gebeurtenissen die in geld kunnen worden gewaardeerd.

2. Big World Language Dictionary (KBBI)

Volgens KBBI is de betekenis van een transactie een handelsovereenkomst tussen de koper en de verkoper.

3. Sunarto Zulkifli

Transactie is een economische / financiële gebeurtenis waarbij minimaal 2 partijen betrokken zijn die ruilen, een zakelijk partnerschap aangaan, lenen en lenen op basis van wederzijds goedvinden of wettelijke bepalingen.

4. Indra Bastian

Lees ook: Ingrediënten en voordelen van Teki Grass for Health [VOLLEDIG]

Transactie is een wederzijds voordelige ontmoeting tussen twee partijen (verkoper en koper) vergezeld van ondersteunende gegevens / bewijsstukken / documenten die in het dagboek worden ingevoerd nadat de registratie is doorlopen.

5. Slamet Wiyono

Transactie is een economische / financiële gebeurtenis waarbij ten minste twee partijen betrokken zijn waarbij de twee partijen ruilen, zakelijke overeenkomsten aangaan, lenen en lenen, en anderen op basis van hun respectieve wensen of op basis van toepasselijke wettelijke bepalingen.

Soorten economische transacties

transactie is

Transactieactiviteiten zijn onderverdeeld in twee soorten, namelijk interne transacties en externe transacties. Hier is de uitleg.

1. Interne transacties

Interne transacties zijn een soort transactie binnen een bedrijf waarbij alleen verschillende divisies binnen het bedrijf betrokken zijn, die de nadruk leggen op veranderingen in de financiële positie die zich in elk onderdeel voordoen.

Enkele voorbeelden van interne transacties zijn een memo van de leider aan de werknemer, veranderingen in financiële waarde als gevolg van de achteruitgang van het bedrijf en het gebruik van kantoorapparatuur voor elk onderdeel.

2. Externe transacties

Externe transacties zijn soorten transacties waarbij partijen buiten het bedrijf of externe organisaties betrokken zijn, waardoor de financiële positie van een bedrijf verandert.

Enkele voorbeelden van externe transacties zoals verkoop- en aankooptransacties met andere bedrijven en betalingsactiviteiten voor crediteuren.

Bewijs van transactie

Een transactie moet een bewijs bevatten dat een middel tot beveiliging van de transactie is en verantwoord kan worden.

Dit bewijs zal ook nodig zijn wanneer zich een geschil voordoet bij een toekomstige transactie.

Transactiebewijs is onderverdeeld in twee, namelijk bewijs van interne transacties en bewijs van externe transacties. Hier is de volledige uitleg.

1. Bewijs van interne transacties

Bewijs van interne transacties is bewijs van gegevens in het bedrijf Vaak is het bewijs van deze transactie in de vorm van een memo van de leider aan de werknemer.

2. Bewijs van externe transacties

Bewijs van externe transacties is het bewijs van het vastleggen van transactieactiviteiten met andere partijen buiten de onderneming. Het bewijs voor externe transacties omvat:

Factuur

Factuur is een bewijs van transactie met betrekking tot de berekening van de verkoop van goederen die door de verkoper op krediet zijn gemaakt en aan de koper zijn overhandigd. De factuur wordt opgemaakt in twee exemplaren, namelijk origineel en kopie.

Lees ook: De invoer is - doel, voordelen, soorten en voorbeelden

De originele factuur wordt aan de koper overhandigd, terwijl de kopie een door de verkoper geregistreerd kredietbewijs is.

Bon

Ontvangst is een bewijs van transactie met betrekking tot de ontvangst van geld van betaling voor een artikel / product.

De ontvangstbewijzen worden ondertekend door beide partijen die de transactie uitvoeren, zowel de partij die het geld ontvangt als de partij die de betaling uitvoert.

Debetnota

Debetnota is een transactiebewijs met betrekking tot de melding van goederen die bij het bedrijf zijn gekocht aan de consumenten.

Controleren

Een cheque is een transactiebewijs in de vorm van een brief met daarin een onvoorwaardelijk bevel aan de bank om een ​​geldbedrag aan haar klant te betalen.

Overdrachtformulier

Bilyet-giro is het bewijs van een transactie in de vorm van een opdracht van de klant aan de bank om een ​​geldbedrag over te maken van de rekening naar de rekening die in het bilyetgiro-document staat.

Lopende rekening

Een lopende rekening is een bewijs van een transactie met betrekking tot de financiële details of geldoverboeking van de bank die aan de klant wordt gegeven.

Bewijs van bankstorting

Bewijs van bankstorting is een transactiebewijs in de vorm van een geldstortingsbewijs dat door de bank wordt verstrekt en is bedoeld als bewijs dat de klant geld op een bepaalde rekening heeft gestort.

Bewijs van in- en uitchecken

Ontvangst van contant geld is een bewijs van ontvangst van binnenkomend geld, vergezeld van schriftelijk bewijs, zoals notities en bonnen. Bewijs van uitbetalingen is het bewijs van uitbetalingen in contanten, bijvoorbeeld originele kasbiljetten en bonnen.

Bewijs van memorandum

Bewijs van memorandum is bewijs van transacties uitgegeven door bedrijfsleiders of geautoriseerde partijen.

Wat er binnen het bedrijf gebeurt, gebeurt meestal aan het einde van een periode met daarin een memo om de salarissen van de te betalen werknemers vast te leggen.

Dus een uitleg van de betekenis van transacties, soorten transacties en bewijsmiddelen. Zou handig kunnen zijn!