Oppervlakte van de kubus

Oppervlakte is de totale oppervlakte van elke zijde van een object. En dat geldt ook als we de oppervlakte van de kubus zoeken.

De oppervlakte van een kubus kan worden berekend door de oppervlakte van alle vlakken van de kubus bij elkaar op te tellen.

Omdat we weten dat een kubus 6 zijden heeft van dezelfde lengte, is de formule voor de oppervlakte van een kubus L = 6 x s2

De oppervlakte van de kubus, L = 6 x s2

Verder zal ik in dit artikel meer uitleggen over het gebruik van deze formule.

Zodat u verschillende vragen met betrekking tot deze discussie kunt oplossen.

Het oppervlak van de kubus

Inzicht in het oppervlak van een kubus

Het vlak van een kubus  is het vlakke deel van de kubus dat zich aan de oppervlakte bevindt. Het oppervlak van een kubus heeft zes zijden en het oppervlak kan worden berekend door de oppervlakken van alle zijden bij elkaar op te tellen.

Oppervlakte-eigenschappen van de kubus

Het oppervlak van de kubus heeft een aantal bijzondere eigenschappen, waaronder:

  • Het vlak van een kubus heeft een zijvlak dat vierkant is
  • Het vlak van een kubus heeft 12 diagonalen van gelijke lengte
  • Het oppervlak van de kubus bestaat uit 6 zijvlakken

Formule voor oppervlakte van een kubus

De oppervlakte van een kubus kan worden berekend door het gehele zijoppervlak van de kubus bij elkaar op te tellen.

Aangezien de oppervlakte van een vierkant de zijde x zijden of s2 is, terwijl het aantal zijden van een vierkant in een kubus 6 is, kan de oppervlakte van de kubus worden uitgedrukt als

W = 6 x zijkant x zijkant = 6 x s2

De formule voor de oppervlakte van een kubus

Om het gebruik van deze formules of formules beter te begrijpen, geef ik hierna verschillende voorbeelden van vragen die als oefeningen kunnen worden gebruikt.

Voorbeeldprobleem Het oppervlak van een kubus vinden

Voorbeeldprobleem 1

Een kubus heeft zijden van 10 cm. Bereken de oppervlakte!

Regeling:

Lees ook: ABC-formules: definitie, vragen en discussie

Je weet wel: s = 10 cm

Gezocht:  oppervlakte?

Antwoord:

L = 6 x s2

L = 6 x 10 x 10

L = 600 cm2

Dus , het  oppervlak van de kubus = 600 cm2

Voorbeeldprobleem 2

Er is een kubus waarvan de zijlengte = 24 cm. zoek en bereken de oppervlakte van de kubus!

Je weet wel: s = 24 cm

Gezocht:  breed?

Antwoord:

L = 6 x s2

L = 6 x 24 x 24

L =  3,456 cm2

De oppervlakte van de quubus is = 3.456 cm2

Voorbeeldprobleem 3

Een kubus met zijkanten = 15 cm. Bereken het oppervlak van de kubus!

Je weet wel:  s = 15 cm

vroeg:  Broad?

Antwoord:

L = 6 x s2

L = 6 x 15 x 15

L =  1.350 cm2

Het gebied is dus 1.350 cm2

Voorbeeldprobleem Het vinden van de zijkant van een kubus als de oppervlakte van de kubus bekend is

Voorbeeldopgave 4

Je weet dat de oppervlakte van een kubus 1.350 cm2 is. Hoe lang is de zijkant van de kubus?

Antwoord

L = 6 x s2

1350 = 6 x s2

s2 = 225

s = 15 cm

Zodat de zijlengte van de kubus 15 cm is.

Voorbeeldopgave 5

Je weet dat het oppervlak van een kubus 600 cm2 is. Hoe lang is de zijkant van de kubus?

Antwoord

L = 6 x s2

600 = 6 x s2

s2 = 100

s = 10 cm

Zodat de zijlengte van de kubus 10 cm is.

Dat is de discussie deze keer. Hopelijk kun je het goed begrijpen.

Vergeet niet de Saintif-website te bezoeken voor andere interessante wetenschappelijke informatie.

Referentie

  • Formules voor oppervlakte - Math.com
  • Het oppervlak van een kubus vinden - Wikihow