Systematiek van de grondwet van 1945 (volledig) voor en na wijzigingen

systematiek uud 1945

De systematiek van de Grondwet van 1945 omvat de opening van 4 alinea's en delen van de romp bestaande uit 16 hoofdstukken (vóór wijziging). Ondertussen, na de wijziging, bestond de systematiek van de Grondwet van 1945 uit openingshoofdstukken en 21 hoofdstukken.


De Grondwet van 1945 onderging verschillende wijzigingen om de wijzigingsregels te verbeteren. Dit amendement veranderde het schrijfsysteem van de grondwet van 1945.

Dus, wat is de systematiek voor en na het amendement? Welke onderdelen zijn veranderd? Is het de preambule of slechts de kern van de grondwet van 1945 zelf?

Luister aandachtig naar dit artikel.

Wijzigingen in de geschiedenis

In de geschiedenis van de Eenheidsstaat van de Wereldrepubliek is de grondwet van 1945 vier keer gewijzigd.

Wijzigingen vonden plaats in 1999, 2000, 2001 en 2002. In eenvoudige bewoordingen zijn wijzigingen het proces van het verbeteren van wetten door het actualiseren of aanvullen van eerdere wetten.

Over het algemeen worden wijzigingen geïnterpreteerd als wijzigingen in wetten die zijn uitgevoerd door de DPR en anderen.

Wijzigingen kunnen de vorm hebben van het toevoegen van artikelen of meerdere bepalingen, herzien en verminderen. Wijzigingen kunnen echter niet zomaar worden doorgevoerd, maar moeten verschillende procedures en fasen doorlopen.

Met de wijziging hoopt men dat de nationale doelstellingen die in de preambule van de Grondwet van 1945 worden genoemd, kunnen worden bereikt.

Kunt u de Nationale Werelddoelen schriftelijk noemen?

systematiek uud 1945

Systematiek van de grondwet van 1945 vóór wijzigingen

Voorafgaand aan de wijzigingen omvatte de systematiek van de grondwet van 1945:

  • De preambule van de grondwet van 1945 bestaat uit vier alinea's.
  • De stam van de Grondwet van 1945 bestaat uit 16 hoofdstukken, 37 artikelen, 49 leden, 4 artikelen van overgangsregels en 2 aanvullende verordeningen.

Systematiek van de grondwet van 1945 na wijzigingen

Het volgende is de systematiek van de grondwet van 1945 na de wijzigingen:

  • De preambule van de grondwet van 1945 bestaat nog steeds uit vier alinea's.
  • Delen van de grondwet van 1945, in 21 hoofdstukken, 73 artikelen, 170 leden, 3 artikelen van overgangsregels en 2 artikelen van aanvullende verordeningen.
Lees ook: Matrixvermenigvuldiging - Formules, eigenschappen en voorbeeldproblemen

Als gevolg hiervan is er in het verleden geen opperste instelling zoals de MPR. De wereld heeft een effectief presidentieel systeem aangenomen.

Systematische verandering

Hoewel er verschillende keren wijzigingen waren, is de preambule van de grondwet van 1945 niet gewijzigd. De romp is het deel dat verandert naargelang de ontwikkeling.

Vóór de wijziging bestond de grondwet van 1945 uit 2 aanvullende verordeningen, 4 overgangsartikelen, 49 alinea's, 37 artikelen en 16 hoofdstukken.

Dit is heel anders dan het lichaam na de wijziging, namelijk het wegvallen van aanvullende paragrafen, bestaande uit 3 artikelen van overgangsregels, 170 leden, 73 artikelen en 21 hoofdstukken.

Veranderingen vinden dus plaats door het verminderen en toevoegen van verzen, hoofdstukken of hoofdstukken.

Ir. Soekarno zei de geschiedenis niet te vergeten. Daarom moet u op de hoogte zijn van wijzigingen, omdat wijzigingen niet zonder reden plaatsvinden.

De wijzigingen hebben een grote impact op een land. Naast het wijzigen van de systematiek van de grondwet van 1945, kunnen wijzigingen ook het politieke systeem veranderen.