Argumentatieparagraaf: definitie, kenmerken en voorbeelden

argumentatievoorbeeld

Een voorbeeld van een argument is dat het onderwijs in de wereld ongelijk is en vaak achterblijft, zodat het niet kan concurreren met andere landen in de wereld en een volledige herziening van de argumentatieparagrafen en voorbeelden in dit artikel.

De argumentatieparagraaf is een combinatie van de woorden "paragraaf" en "argumentatie". In het Grieks betekent ' paragraafos ' een soort schrijven dat een doel heeft en een idee of onderwerpidee bevat. Paragraaf bestaat uit een verzameling van meerdere zinnen die het hoofdidee bevatten.

Terwijl argumentatie in het Engels 'argumentatie' is, wat reden, uitleg, beschrijving of bewijs betekent. De argumentatieparagraaf is dus een reeks zinnen die het bewijs en de mening van de auteur bevatten met als doel dat de lezer zeker weet wat de schrijver zegt. 

Definitie

Volgens de Great Dictionary of the World Language is argumentatie een reden om een ​​mening, standpunt of idee te versterken of af te wijzen.

Een argumentatieparagraaf is een paragraaf die een mening (argument) en de redenen daarvoor uitdrukt. Deze alinea wordt gemaakt door het hoofdidee te beschrijven met de mening, het commentaar of het idee van de auteur, vergezeld van bewijsmateriaal, voorbeelden van argumenten, gegevens, feiten of andere feiten.

Volgens Keraf (1996: 76) zijn argumentatie paragrafen paragrafen die tot doel hebben de waarheid te verdedigen en de meningen van de lezers te gedragen en een mening te hebben zoals de auteur.

Het doel van argumentatieparagrafen is om de lezer te overtuigen en te beïnvloeden om het met de auteur eens te zijn.

Daarnaast dient het ook om iemand aan te moedigen of te verhinderen iets te doen. Het doel kan worden bereikt, dus we hebben een uitleg nodig die vergezeld gaat van theorie, gegevens en feitelijke feiten.

argumentatievoorbeeld

Kenmerken van de argumentatieparagraaf

Om als een goede argumentparagraaf te kunnen spreken, zijn de volgende kenmerken vereist:

  1. Bevat de mening van de auteur over een fenomeen.
  2. Meningen gaan vergezeld van logische redenen en feiten
  3. Beschikken over feitelijke gegevens die de mening van de auteur ondersteunen
  4. Verschijnselen worden beschreven door analyse en analogie
  5. Het eindigt met een conclusie in de vorm van een bredere mening van de auteur

Voorbeeld van een argument

1. Voorbeelden van argumenten in het onderwijs

Het onderwijs in de wereld loopt vandaag nog behoorlijk ver achter met onderwijs in andere landen in de wereld. Zelfs de wereld zelf doet nog steeds inferieur aan onze buurlanden, namelijk Maleisië en Singapore op het gebied van onderwijs.

Dit blijkt uit het grote aantal van hun bevolking dat onderwijs volgt tot aan het hoger onderwijs. Ondertussen ligt het aantal mensen dat onderwijs krijgt in de wereld nog ver achter in andere landen, vooral in onderontwikkelde gebieden zoals NTB, NTT, Papua en vele andere gebieden.

Lees ook: Sociale interactie is ... Definitie, kenmerken, formulieren, termen en voorbeelden [VOLLEDIG]

De onderwijskundige achterstand in deze gebieden is te wijten aan het ongelijke onderwijs in de wereldlanden. De overheid bouwt alleen onderwijsvoorzieningen in stedelijke gebieden, met name Java. Niet alleen dat, het beperkte aantal docenten in de omgeving draagt ​​ook bij aan de verdere afstandstoegang tot onderwijs in de regio's.

Ten slotte is het onderwijs in de wereld ongelijk en wordt het vaak achtergelaten, zodat het niet kan concurreren met andere landen in de wereld.

2. Gezondheidsonderwerpen

Sigaretten bevatten veel schadelijke stoffen. Als we sigaretten roken is de smaak heerlijk, maar sigaretten vernietigen ook langzaam ons lichaam met de gifstoffen die ze bevatten. Er zitten ook stoffen in sigaretten die verslavend zijn of ons verslaafd maken. De verslavende stof in sigaretten is aceton.

Aceton wordt vaker gebruikt om nagelsubstanties te reinigen. De geur van aceton combineert ook, maar doordat het zich ook mengt met andere stoffen in sigaretten, verdwijnt de geur.

Door het verbrandingsproces worden giftige gassen toegevoegd. Het giftige gas is koolmonoxide (CO). Dit gas komt naar buiten door de verbranding van een stof. Koolmonoxide is een gevaarlijk gas. Dit gas wordt meestal geproduceerd door gemotoriseerde voertuigen. Het kenmerk van gfas is kleurloos. Geen geur, geen smaak. Dit gas kan ook gebruikt worden voor de doodstraf, namelijk de gaskamer. Behalve deze stoffen zitten er veel gevaarlijke stoffen in.

3. Socio-culturele onderwerpen

Het gedrag van tieners wijkt tegenwoordig ver af van de morele waarden die in de samenleving heersen. Dit komt door verschillende factoren, zoals het gebrek aan filtering van de westerse cultuur die de wereld binnenkomt. De culturen die binnenkomen, worden beschouwd als voorbeelden van goed leven en worden door de tieners van vandaag tot een nieuwe gewoonte gemaakt.

Wat jammer is, is dat het gedrag dat wordt nagebootst, het slechte gedrag van de westerse cultuur is, bijvoorbeeld gratis seks, drugs enzovoort. De tweede factor is het gebrek aan kennis van religieuze kennis bij tieners. In feite is religieuze kennis erg belangrijk en nuttig, omdat ze zichzelf kan beheersen om een ​​verachtelijke daad te vermijden. De laatste is het gebrek aan toezicht van ouders. Ouders zijn erg verantwoordelijk voor het gedrag en de interacties van hun kinderen.

Ouders die niet om hun kinderen geven, kunnen ervoor zorgen dat ze zich onbemind voelen, zodat ze die genegenheid buiten het gezin zoeken, die vaak negatief en natuurlijk kunstmatig is, zoals het drinken van alcohol, nachtclubs, drugs en zelfs gratis seks. Als gevolg hiervan weerspiegelt het gedrag van tieners tegenwoordig niet de nobele cultuur van onze natie met bestaande waarden en normen.

Lees ook: Blokletters en hun verschillen met hoofdletters begrijpen

4. Milieuthema's

Milieuschade heeft zich feitelijk in bijna alle regio's van de wereld voorgedaan en wordt allemaal veroorzaakt door mensen die niet verantwoordelijk zijn voor hun daden. Milieuschade wordt meestal ook veroorzaakt door het gebrek aan zorg en zorg voor bewoners voor het milieu. Maar hoewel we ook weten dat ons milieu is beschadigd, geven we nog steeds niet om het milieu.

Daarna kunnen we door milieuschade ook dingen voelen die we niet willen, maar we vermijden niet eens die dingen die we niet willen, waarom? het komt allemaal doordat mensen een te hoge egoïstische houding hebben. Maar inderdaad zijn er in deze wereld nog steeds mensen die nog steeds om het milieu geven, maar niet meer dan 50% van de mensen op de wereld uitmaken.

Bijvoorbeeld: op school zijn er misschien maar 10 van de honderden leerlingen die geven om het milieu, of misschien helemaal geen. Het gebeurt allemaal vanwege overmatige vervuiling, geen vergroening, illegale houtkap, zwerfvuil dat niet verantwoordelijk wil zijn. Als alle mensen op deze wereld een verantwoordelijkheidsgevoel hadden zoals ik, zou de hele omgeving nu misschien netjes en schoon worden gehouden.

Bovendien zijn er veel gevolgen die we zullen krijgen als we het milieu beschadigen, bijvoorbeeld luchtvervuiling waardoor we kortademig worden, vervolgens illegaal kappen van bomen waardoor er geen plaats is voor wateropname, en wat hopelijk alle mensen doen, is energie besparen.

Als we om het milieu geven, laten we het milieu dan beschermen zodat het er netjes en schoon uitziet zoals voorheen, dat schoon en opgeruimd was. Vanaf het einde van mijn schrijven wil ik dat iedereen het milieu kan beschermen, ongeacht de obstakels, en zo veel mogelijk het milieu kan beschermen.

5. Economische onderwerpen

Men kan zeggen dat de kosten van onderwijs in de wereld duur zijn. Hoewel de overheid hulp heeft geboden, moeten studenten nog steeds schoolgeld betalen, zoals uniformen, kleding, boeken, enzovoort.

De hoge kosten van onderwijs zijn niet alleen op basisscholen, maar bereiken ook tertiaire instellingen. Veel kinderen die van de middelbare school zijn afgestudeerd, geven de voorkeur aan werken in plaats van verder te studeren, zodat het onderwijs in de wereld niet gelijkmatig wordt verdeeld en alleen gericht is op mensen die het kunnen betalen. Ondertussen is hoger onderwijs voor mensen die het minder hebben slechts een droom.


Dat zijn voorbeelden van argumenten en argumentatieparagrafen, hopelijk is dit nuttig.