9 voorbeelden van correct KTI Wetenschappelijk schrijven voor verschillende onderwerpen (compleet)

In dit artikel worden voorbeelden gegeven van complete wetenschappelijke werken.

Een geschreven werk bestaat uit twee soorten, namelijk wetenschappelijk schrijven en niet-wetenschappelijk schrijven. Wetenschappelijk schrijven is een paper geproduceerd door wetenschappelijke onderzoekers om problemen op te lossen met behulp van de wetenschappelijke methode en bevat een theoretische basis.

In wezen bevatten wetenschappelijke artikelen gegevens, feiten en oplossingen met betrekking tot het probleem dat wordt besproken. Voorbeelden van het schrijven van wetenschappelijke artikelen zijn meestal coherent en systematisch. Omdat het systematisch is, bestaat de structuur van wetenschappelijk schrijven meestal uit drie belangrijke delen.

 • voorlopig

  Het inleidende gedeelte bevat de achtergrond van het probleem, de besproken problemen en hoe het probleemoplossende mechanisme is.

 • Discussie

  De discussie is het belangrijkste onderdeel van wetenschappelijk werk omdat deze sectie alle wetenschappelijke bevindingen bevat die als onderzoeksdata zijn verkregen.

 • Conclusie

  De conclusieparagraaf bevat de conclusies uit de resultaten van de bespreking van een onderzoek. Deze paragraaf geeft een korte en beknopte uitleg die doorgaans beantwoordt aan de doelstellingen van het uitgevoerde onderzoek.

Hierna volgen enkele voorbeelden van goede en correcte wetenschappelijke artikelen (KTI) uit verschillende casussen.

Voorbeelden van wetenschappelijke artikelen

Voorbeeld 1 Eenvoudig wetenschappelijk schrijven

Negatieve impact van internetgebruik op kinderen

VARKEN

VOORLOPIG

1. Achtergrondprobleem

Het internet is een van de beste menselijke uitvindingen in de geschiedenis van technologische ontwikkeling in het moderne tijdperk van vandaag. Het internet bestaat per definitie uit een netwerk dat computers met elkaar verbindt via het standaard Global Transmission Control Protocol of Internet Protocol Suite (TCP / IP), zodat alle mensen in alle delen van de wereld met elkaar kunnen communiceren, communiceren en informatie kunnen uitwisselen. .

De verfijning van internet maakt het toegankelijk voor alle leeftijden, zowel volwassenen als kinderen. Tegenwoordig wordt internet ook veel gebruikt bij kinderen. Dit is een probleem omdat de emotionele toestand van het kind nog steeds onstabiel is, waardoor het een grote invloed heeft op de mentale en emotionele ontwikkeling van het anale.

2. Probleemstelling

Wat is de negatieve impact van internetgebruik voor kinderen?

3. Onderzoeksdoelstellingen

Om erachter te komen wat de negatieve impact is van internetgebruik voor kinderen?

HOOFDSTUK II

DISCUSSIE

De negatieve impact van internetgebruik voor kinderen

Nu is internet een primaire behoefte geworden voor alle leeftijden, vooral kinderen. Niet alle kinderen kunnen het internet echter correct en correct gebruiken volgens de gebruiksregels. Daarom worden de negatieve effecten van internetgebruik door onder andere kinderen ervaren.

 • Wekt bij kinderen de wens op om geweld te plegen
 • Kinderen de tijd laten vergeten, waardoor ze verplichtingen zoals studeren en opdrachten doen opgeven
 • Gevallen van pesten genereren
 • Veroorzaakt internetverslaving

HOOFDSTUK III

SLUITEND

Conclusie

De opkomst van internet in deze moderne tijd is inderdaad erg nuttig voor mensen in hun dagelijks leven. Internet helpt kinderen ook bij het uitvoeren van hun bezigheden. Er zijn echter veel negatieve effecten op internet die door ouders niet lichtvaardig kunnen worden opgevat. Daarom is de rol van ouders erg belangrijk bij het toezicht op hun kinderen bij het gebruik van internet.

Voorbeeld 2 Wetenschappelijk schrijven over gezondheid

Het belang van een dutje voor de gezondheid van het lichaam

VARKEN

VOORLOPIG

1. Achtergrondprobleem

Het behouden van gezondheid is iets dat voor ieder mens erg belangrijk is. De activiteit van een persoon zal worden verstoord als zijn lichaam zich onwel voelt. Eigenlijk zijn er veel manieren die u kunt doen om een ​​gezond lichaam te behouden. Zoals het op peil houden van de opname van de gegeten voedingsstoffen, sporten en overdag een dutje doen omdat dit zeer gunstig is voor het lichaam. (Voorbeelden van wetenschappelijke artikelen)

2. Probleemstelling

een. Wat kan er worden gedaan om de gezondheid te behouden?

b. Hoe beïnvloeden dutjes de gezondheid van het lichaam?

3. Onderzoeksdoelstellingen

Weten hoe u elke dag een gezond lichaam kunt behouden en het effect van dutjes op de gezondheid van het lichaam begrijpen.

HOOFDSTUK II

DISCUSSIE

Hoe u een gezond lichaam kunt behouden

Enkele manieren die kunnen worden gedaan om een ​​gezond lichaam te behouden, zijn onder meer:

 1. Verhoog de consumptie van mineralen en vitamines in het lichaam
 2. Eet 5 gezonde 4 perfecte voedingsmiddelen
 3. Regelmatige lichaamsbeweging
 4. Voldoende slaap, met betrekking tot slaapkwaliteit, is beter dan slaapkwantiteit
 5. Blijf uit de buurt van alcoholische dranken
 6. Het effect van dutten op de gezondheid van het lichaam

Dutjes worden vaak door kinderen genomen. Het blijkt echter dat deze activiteit ook vooral door volwassenen wordt gedaan. Dutjes voor de gezondheid van het lichaam zijn onder meer:

 1. Lage bloeddruk
 2. Voorkom dat u zich moe en moe voelt
 3. Kan iemands verdriet en angst verminderen

HOOFDSTUK III

SLUITEND

Conclusie

Dutjes zijn een van de dingen die u kunt doen om een ​​gezond lichaam te behouden. Dutjes hebben verschillende voordelen, waaronder het verlagen van de bloeddruk, het verlichten van vermoeidheid en angst. Een dutje moet echter op het juiste moment worden gedaan. Als deze activiteit buitensporig wordt uitgevoerd, zal dit andere slechte effecten veroorzaken. Alle activiteiten moeten dus worden uitgevoerd volgens hun respectievelijke porties. Verlies uw conditie niet.

Voorbeeld 3. Wetenschappelijk schrijven over karaktereducatie

De invloed van traditionele spelen bij het vormen van kinderpersonages

VARKEN

VOORLOPIG

1. Achtergrondprobleem

Traditionele spellen hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen in de wereld. Spelen voor kinderen is een vorm van reflectie of bevrijding van de ziel uit de relatie tussen ouderlijke regels.

Tijdens het spelen kunnen kinderen hun vreugdevolle sfeer uiten en hoe gelukkig ze zijn als ze met hun leeftijdsgenoten communiceren. Daarom kunnen traditionele spellen kinderen leren om te leren omgaan en met hun omgeving om te gaan.

2. Probleemstelling

een. Wat is de betekenis van traditioneel speelgoed?

b. Welk effect heeft traditioneel speelgoed op de karaktervorming van kinderen?

3. Onderzoeksdoelstellingen

Dit is om de betekenis van traditioneel speelgoed en hun effect op de karakterontwikkeling van kinderen te bepalen

HOOFDSTUK II

DISCUSSIE

Traditionele spellen

Het woord "dolanan" komt uit de Javaanse taal. Dolanan betekent speelgoed of een spel. Ondertussen is het traditionele woord een manier van denken en handelen in overeenstemming met de gebruiken die al sinds de oudheid bestaan. Kinderspellen of kinderspeelgoed als symbool van overgeërfde kennis van generatie op generatie.

Lees ook: Lijst met traditionele kleding in 34 provincies in de wereld [VOL + PICTURE]

Karakter bouwen

Karakteronderwijs is elke poging die kan worden gedaan om het karakter van studenten te beïnvloeden. Daarom wordt van studenten verwacht dat ze een positief karakter hebben, zodat het nuttig is voor het toekomstige leven.

Volgens Thomas Lickona is karaktereducatie educatie over attitudes die kennis tot actie omvatten. Daarnaast worden gevoelens ook meegenomen in karaktereducatie.

HOOFDSTUK III

SLUITEND

Conclusie

Traditioneel speelgoed is speelgoed dat niet alleen kinderen vreugde brengt. Traditioneel speelgoed heeft ook veel voordelen. Deze voordelen omvatten het kunnen trainen van de hersenen en motorische intelligentie van kinderen en het kunnen vormen van een goed karakter bij kinderen. Door traditioneel speelgoed kunnen kinderen ook hun sociale geest en communicatie met elkaar verbeteren.

Voorbeeld 4. Wetenschappelijk schrijven over vrije seks

Gevaren van promiscuïteit bij adolescenten

VARKEN

VOORLOPIG

1. Achtergrondprobleem

De adolescentie is de meest kwetsbare leeftijd in sociale omgang. Vooral in verband met de huidige technologische ontwikkelingen is de vereniging ook breder geworden. Promiscuïteit is het grootste gevaar waarmee tieners worden geconfronteerd. Natuurlijk baart promiscuïteit de ouders zorgen. De adolescentie is een leeftijd die zo onstabiel is omdat ze gemakkelijk beïnvloed kan worden in sociale interacties.

2. Probleemstelling

Wat zijn de gevaren van promiscuïteit voor jongeren?

3. Onderzoeksdoelstellingen

De gevaren kennen die kunnen worden veroorzaakt door promiscuïteit.

HOOFDSTUK II

DISCUSSIE

Gevaren van promiscuïteit

Vereniging heeft niet alleen een goede kant. Slechte associatie of promiscuïteit is een voorbeeld van associatie die een slecht effect heeft. Enkele van de negatieve gevolgen van promiscuïteit zijn:

een. Morele schade toebrengen Vrije associatie is een van de oorzaken van morele schade aan de kinderen van het land. Ze voelen zich erg vrij zonder de aandacht van hun ouders, waardoor ze de goede moraal verliezen die ze moeten bezitten. Bovendien zorgt promiscuïteit er ook voor dat kinderen hun beleefde houding ten opzichte van hun ouderen verliezen.

b. Gebruik van verdovende middelen en sterke drank

Vrije associatie, zoals alom is gemeld, tieners die worden betrapt op feestjes met alcohol of drugs. Deze illegale drugs zijn gemakkelijk te vinden wanneer iemand de promiscuïteit heeft betreden. Dit komt doordat drank en verdovende middelen overal vrij verkocht worden.

c. Gratis seks voor het huwelijk

Gratis seks voor het huwelijk wordt veroorzaakt door een vrij vrije omgang, een negatieve invloed op jezelf en je gezin, namelijk eerst zwangerschap. Gebrek aan seksuele voorlichting voor tieners is de belangrijkste oorzaak. Ongevallen vóór het huwelijk hebben zich zelfs voorgedaan bij kinderen op de basisschool (SD). Ze weten niet wat ze doen en ook niet wat de impact is nadat ze het hebben gedaan.

HOOFDSTUK III

SLUITEND

Conclusie

De vereniging bevond zich op dat moment in een gevaarlijke zone. Het is bekend dat de negatieve impact van promiscuïteit veel slachtoffers heeft gemaakt, vooral tieners. Beginnend bij moreel verval en drugsgebruik en ongevallen voor het huwelijk. De vrije associatie die onder adolescenten voorkomt, kan worden verminderd via de belangrijkste intermediair, namelijk ouders. Ouders moeten kinderen voldoende onderwijs en toezicht bieden.

Voorbeeld 5 Wetenschappelijk schrijven over ingeblikt voedsel

Positieve en negatieve effecten van ingeblikt voedsel

VARKEN

VOORLOPIG

1. Achtergrond

Ingeblikt voedsel is een soort voedsel dat valt in de categorie instant- of fastfood ( junkfood ). Volgens onderzoek in Japan bevat junkfood de chemische stof zink (Sn). Deze stof is geclassificeerd als een onschadelijke stof als deze naar behoefte wordt geconsumeerd. Zink is echter gevaarlijk als het meer dan 14 milligram per kilogram lichaamsgewicht wordt geconsumeerd.

2. Probleemstelling

Hoe kan ingeblikt voedsel de gezondheid van het lichaam beïnvloeden?

3. Onderzoeksdoelstellingen

De positieve en negatieve effecten van ingeblikt voedsel kennen.

HOOFDSTUK II

DISCUSSIE

Impact van ingeblikt voedsel op het lichaam

Ingeblikt voedsel is een soort fastfood dat het vaakst door mensen wordt geconsumeerd. Ingeblikt voedsel is meestal synoniem met vis en vlees of wordt sardientjes genoemd. Niet alleen dat, ingeblikt voedsel kan ook groenten, fruit en dranken bevatten.

Ingeblikt voedsel is niet altijd slecht voor het lichaam. Het heeft ook voordelen. De positieve en negatieve effecten van ingeblikt voedsel, namelijk:

1. Positieve impact

 • Versnel de wachttijd
 • Blikken kunnen voorkomen dat voedsel wordt besmet met ziekteverwekkende bacteriën
 • Ingeblikt voedsel is niet ondervoed

2. Negatieve impact

 • Huisvrouwen zijn lui om te koken
 • Het consumeren van te veel ingeblikt voedsel kan leiden tot hoge bloeddruk en cholesterol
 • Door ingeblikt voedsel op hoge temperatuur te koken, worden de voedingsstoffen in het voedsel verminderd.

HOOFDSTUK III

SLUITEND

Conclusie

Ingeblikt voedsel heeft een positieve en negatieve invloed op het lichaam. Een negatief effect zal optreden als ingeblikt voedsel te veel of niet zoals aanbevolen wordt geconsumeerd. Bovendien heeft het koken van ingeblikt voedsel ook invloed op de goede en slechte gezondheid van het lichaam. Behalve dat het een negatief effect heeft, heeft ingeblikt voedsel ook veel positieve effecten.

Voorbeeld 6. Wetenschappelijk schrijven over hergebruik van afval

Recyclen

VARKEN

VOORLOPIG

1. Achtergrondprobleem

Momenteel is afval 's werelds grootste zorg vanwege de problemen en negatieve gevolgen die het veroorzaakt. Er zijn veel verliezen veroorzaakt door afval die ook een impact hebben op de menselijke gezondheid. Tegenwoordig willen steeds meer mensen geen afval recyclen, waardoor afval zich blijft opstapelen. Daarom is dit het belang van onderzoek naar afvalrecycling, zodat het afvalprobleem kan worden overwonnen.

2. Probleemstelling

Hoe recycle ik afval?

3. Onderzoeksdoelstellingen

Kun je lezen hoe je afval recycleert?

HOOFDSTUK II

DISCUSSIE

Het afvalprobleem is nog steeds een plaag die op dit moment moet worden opgelost. hoe om te gaan met afval kan worden gedaan door te recyclen. Hergebruik of recycling van afval kost in principe niet veel tijd. Het belangrijkste is echter hoe mensen de creativiteit en het doorzettingsvermogen hebben om goed met afval om te gaan. Zo kan organisch afval worden opgewerkt tot kunstmest.

Lees ook: Tekstreviews zijn: definitie, kenmerken, hoe te maken en voorbeelden

Ondertussen kan papierafval worden gerecycled en weer tot papier worden verwerkt. Voor plastic afval en blikken kan het, afhankelijk van de grootte, als verschillende containers worden gebruikt. Al deze vormen van afvalgebruik worden geclassificeerd als hergebruik of hergebruik.

HOOFDSTUK III

SLUITEND

Conclusie

Afval is onlosmakelijk verbonden met het menselijk leven en veroorzaakt vaak problemen. Dat betekent echter niet dat daar geen oplossing voor is. Er zijn veel manieren om van afval te profiteren en er zelfs een bron van inkomsten van te maken.

Voorbeeld 7. Wetenschappelijk werk op het gebied van gezondheid

Handhaaf de gezondheid van het hart

VARKEN

VOORLOPIG

1. Achtergrondprobleem

Het hart is een van de belangrijkste organen in het menselijk lichaam. Daarom houden sommige mensen hun hart altijd gezond. Er zijn echter nog steeds veel mensen die het niet kunnen schelen. Dit blijkt uit het aantal slachtoffers door ziekten die het hart aantasten. Daarom zullen we hier onderzoek doen naar het belang van hartgezondheid.

2. Probleemstelling

Hoe de gezondheid van het hart te behouden?

3. Onderzoeksdoelstellingen

Om erachter te komen hoe u een gezond hart kunt behouden

HOOFDSTUK II

DISCUSSIE

Hoe u uw hart gezond kunt houden

Ziekten die het hart aanvallen, zijn voor sommige mensen nog steeds een groot probleem. Het is bekend dat er veel eenvoudige en gemakkelijke manieren zijn om een ​​gezond hart te behouden. Door verschillende onderzoeken gepresenteerd op verschillende manieren om het hart gezond te kunnen houden.

 • Vermijd stress omdat het het abnormale bijnierhormoon verhoogt en ook hoge bloeddruk veroorzaakt.
 • De noodzaak om de omgeving schoon te houden, zowel uzelf als de omgeving.
 • Beheer uw dieet goed. Verminder vette voedingsmiddelen en junkfood en eet meer groenten en fruit.
 • Oefen regelmatig.

HOOFDSTUK III

SLUITEND

Conclusie

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het behoud van de gezondheid van het hart inderdaad erg belangrijk is voor mensen omdat het het leven langer kan maken. En het blijkt dat het verkrijgen van een gezond hart kan worden gedaan met inspanning die gemakkelijk is en elke dag kan worden gedaan. Door het hart gezond te houden, hoopt men dat er minder slachtoffers zullen vallen als gevolg van ziekten die het hart aanvallen.

Voorbeeld 8. Wetenschappelijk schrijven over hygiëne

Hoe u uw milieu reinigt

1. Achtergrondprobleem

Milieuvriendelijkheid is een toestand die vrij is van vuil, inclusief stof, afval en geuren. In World is de kwestie van milieuhygiëne altijd een debat en een groeiend probleem.

Elk jaar blijven gevallen met betrekking tot milieuhygiëne toenemen. Promblem over milieuhygiëne dat niet bevorderlijk is omdat mensen zich altijd niet bewust zijn van milieuhygiëne.

HOOFDSTUK II

DISCUSSIE

Bewustwording van het publiek bij het handhaven van milieuhygiëne.

Reinheid is een weerspiegeling voor elk individu bij het handhaven van de gezondheid, wat zo belangrijk is in het dagelijks leven. En zoals we weten, is reinheid een toestand die vrij is van alle vuil, ziekten, enz., Die alle aspecten die verband houden met elke activiteit en gedrag van de gemeenschapsomgeving kan schaden. Daarom moet iedereen zich bewust zijn van het belang van het handhaven van een schoon milieu.

Hoe u uw milieu reinigt .

De volgende tips en trucs voor het onderhouden van een schone omgeving:

 • Begin bij jezelf door voorbeelden te geven aan de gemeenschap om de omgeving schoon te houden.
 • Betrek altijd invloedrijke gemeenschapsleiders om de gemeenschap richting te geven over het belang van het handhaven van een schoon milieu.
 • Breid het afval rond uw omgeving uit
 • Huur milieu-schoonmakers in door elke maand het juiste bedrag te betalen.
 • Socialisatie met de gemeenschap om te wennen aan het scheiden van huishoudelijk afval in organisch en niet-organisch afval.
 • Wees creatief door souvenirs of handwerk te maken met afval.
 • Stel een schema op voor schoonmaakactiviteiten voor de gemeenschap.

Conclusie

Het aantal gevallen van hygiëneproblemen neemt elk jaar toe. En het resulteert in omstandigheden die schadelijk zijn voor de stad Jogja, bijvoorbeeld: Overstromingen als het hevig regent. Hieruit moeten we beseffen dat reinheid belangrijk is. Laten we allemaal samen rein blijven om een ​​schone en gezonde omgeving te worden.

Voorbeeld 9. Wetenschappelijk schrijven over het milieu

Vervuiling in het milieu

HOOFDSTUK 1

VOORLOPIG

1. Achtergrondprobleem

De omgeving wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Volgens het Ecology Dictionary wordt de omgeving ook wel de omgeving genoemd. Omgeving is een eenheid tussen levende (biotische) en niet-levende (abiotische) dingen op aarde. Ondertussen, volgens wet nr. 32 uit 2009 is de omgeving een ruimtelijke eenheid van alle objecten. Beide levende wezens inclusief mensen, voorwaarden voor menselijk gedrag.

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de omgeving een combinatie is van alle levende wezens en de factoren en componenten eromheen. Levende wezens op aarde zijn een van de factoren voor succes in het milieu. Het gespecialiseerde levende wezen is menselijk. Mensen zijn intelligente wezens die God ook perfect in een complete staat heeft geschapen.

Daarom kan worden gezegd dat milieugebreken, zoals vervuiling, door de mens zijn veroorzaakt. Het menselijk gedrag heeft tegenwoordig redelijke grenzen overschreden. Een van hen is rommel. Veel plaatsen die schoon moeten zijn van afval, worden in afval begraven. Een plek die schaduwrijk en mooi zou moeten zijn, is veranderd in een hete en droge plek.

2. Probleemstelling

Wat zijn de soorten vervuiling, hoe kunnen ze worden verklaard?

3. Onderzoeksdoelstellingen

Dit is om het type milieuvervuiling te bepalen.

HOOFDSTUK III

DISCUSSIE

Luchtvervuiling

Luchtverontreiniging wordt niet altijd veroorzaakt door menselijke activiteit, bijvoorbeeld luchtverontreiniging door vulkanen. De meeste luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door gemotoriseerde voertuigen. Enkele van de oorzaken van luchtverontreiniging zijn sigarettenrook, kooldioxide, ozon en andere.

Watervervuiling

Indicatie van waterverontreiniging zoals water dat erin ruikt, kleurt en sterft. Waterverontreiniging kan worden veroorzaakt door

 • Fabrieksafval of industrieel afval
 • Visvanger explosieven
 • Pesticide
 • Prullenbak

Grondvervuiling

Een land zou vervuild zijn als het niet langer kan worden gebruikt voor menselijke behoeften. Deze vereiste is als landbouw. Daarnaast is droge grond ook een kenmerk van vervuilde grond. Oorzaken van bodemverontreiniging, namelijk:

 • Zure verbinding
 • Overtollig pesticide
 • Kunstmest
 • Industrieel, fabrieks- en nucleair afval
 • Huishoudelijk afval zoals wasmiddel.

HOOFDSTUK III

SLUITEND

Conclusie (voorbeeld van wetenschappelijk artikel)

Vervuiling is onderverdeeld in drie, namelijk water-, bodem- en luchtverontreiniging. Elke vervuiling heeft ook een specifieke oorzaak. De oorzaken van vervuiling van elkaar verschillen niet veel. Bijvoorbeeld overmatig gebruik van pesticiden. Om deze reden zijn mensen als intelligente wezens op aarde verplicht om het gebruik van stoffen die vervuiling veroorzaken te verminderen en het milieu te beschermen.


Dus een uitleg van voorbeelden van volledig wetenschappelijk schrijven samen met voorbeelden. Zou handig kunnen zijn!

Referenties: TheGorbalsa, Sevima

5 sterren / 5 sterren ( 1 stem)