Definitie van chemische oplossingen en hun soorten en componenten

chemische oplossing is

Een chemische oplossing is een homogeen mengsel dat uit twee of meer stoffen bestaat. In onze omgeving vinden de meeste reacties plaats in de vorm van waterige oplossingen (wateroplosmiddel).

En het valt niet te ontkennen dat er eigenlijk ook oplossingen zijn in de vorm van gas of vast.

Een oplossing in de vorm van een gas is bijvoorbeeld de vrije lucht die we inademen. Vrije lucht bestaat uit een mengsel van verschillende gassen zoals stikstofgas (N 2 ) en zuurstofgas (O 2 ). Terwijl een voorbeeld van een vaste oplossing messing is, dat het resultaat is van een combinatie van koper en zink.

In oplossing, als het gebruikte oplosmiddel water is, wordt dit waterige oplossing (waterig) genoemd. Als het gebruikte oplosmiddel anders is dan water, wordt dit een niet-waterige oplossing genoemd.

Oplossingscomponenten

De componenten van een chemische oplossing zijn het oplosmiddel ( oplosmiddel ) en de opgeloste stof ( opgeloste stof ). Bijvoorbeeld, suikeroplossing, water in suikeroplossing is een oplosmiddel, terwijl suiker een opgeloste stof is.

Houd er nu rekening mee dat we in oplossing geen onderscheid meer kunnen maken tussen de opgeloste stof en de oplosmiddeldeeltjes.

Het oplosmiddel is de component van de oplossing met een grotere hoeveelheid. Ondertussen heeft de opgeloste stof een kleinere hoeveelheid.

Voorbeeld van een oplossing: een mengsel van alcohol en water, een oplossing van NaCl en een oplossing van suiker.

chemische oplossing is

Soorten oplossingen

Type oplossing op basis van de vorm van het oplosmiddel

De 3 soorten oplossingen worden gedifferentieerd naar de vorm van noodzaak, namelijk:

 1. Vloeibare oplossing

  Een oplossing waarvan het oplosmiddel een vloeistof is. Voorbeeld: zoutoplossing, suikeroplossing.

 2. Vaste oplossing

  Oplossingen waarbij het oplosmiddel vast is. Voorbeeld: 22 karaats goud dat bestaat uit een mengsel van goud en zilver.

 3. Gas oplossing

  Een oplossing waarvan het oplosmiddel gasvormig is. Voorbeeld: de vrije lucht die we inademen in de omgeving bestaat uit zuurstof en stikstof.

Type oplossing op basis van de vorm van de opgeloste stof

Lees ook: Oplossing en oplosbaarheid: definitie, eigenschappen, typen en factoren

Er zijn 2 soorten oplossingen die worden onderscheiden op basis van de vorm van de opgeloste stof, zoals:

 1. Geconcentreerde oplossing

  Een oplossing waarvan de opgeloste samenstelling ( opgeloste stof ) meer is dan het oplosmiddel ( oplosmiddel ).

 2. Verdunde oplossing

  Een oplossing waarvan de opgeloste samenstelling ( opgeloste stof ) minder is dan het oplosmiddel ( oplosmiddel ).

Type oplossing op basis van het oplosmiddel en de opgeloste fase

Er zijn 9 soorten oplossingen op basis van het oplosmiddel en de opgeloste fase.

 • Gasoplossing in gas. Voorbeeld = lucht
 • Los gas op in vloeistof. Voorbeeld = koolzuurhoudend water
 • Gasvormige oplossing in vaste stoffen. Voorbeeld = waterstof in platina
 • Vloeibare oplossing in gas. Voorbeeld = waterdamp in de lucht
 • Vloeistof-in-vloeistof-oplossing. Voorbeeld = Alcohol in water
 • Vloeibare oplossing in vaste stoffen. Voorbeeld = Water in fruit
 • Vaste oplossing in gas. Voorbeeld = ruiken of ruiken
 • Vaste oplossing in vloeistof. Voorbeeld = suikeroplossing
 • Vaste oplossing in vaste stof Voorbeeld = staal of een mengsel van ijzer en koolstof

Type oplossing op basis van elektrische geleidbaarheid

 1. Elektrolytoplossing

  Een elektrolytoplossing is een soort oplossing die elektriciteit kan geleiden. Voorbeeld: HCl-oplossing, H2SO4-oplossing, azijnzuuroplossing, NaCl-oplossing en andere.

 2. Niet-elektrolytische oplossing

  Niet-elektrolytische oplossingen zijn een soort oplossing die geen elektriciteit kan geleiden. Voorbeeld: suikeroplossing, alcoholoplossing, ureumoplossing en andere.

Type oplossing Gebaseerd op het verzadigingsniveau

De oplossing is verdeeld in drie op basis van het verzadigingsniveau, namelijk verzadigde oplossing, onverzadigde oplossing en sterk verzadigde oplossing.

Een verzadigde oplossing is een oplossing die het vermogen heeft om er te veel stof in op te lossen.

Dan is een onverzadigde oplossing een oplossing waarbij de deeltjes niet volledig reageren met het reagens en een sterk verzadigde oplossing is een oplossing die de opgeloste stof niet meer kan oplossen, waardoor een neerslag ontstaat.

Dus een uitleg van de betekenis van een chemische oplossing en zijn soorten. Zou handig kunnen zijn!