Observatieresultaatrapporttekst (uitleg en voorbeeld)

observatierapport tekst

De tekst van het observatierapport is een tekst die dient om informatie over een waargenomen object toe te lichten. De tekst van het waarnemingsrapport wordt ook wel classificatietekst genoemd omdat hierin de classificatie van de soorten objecten op basis van bepaalde criteria is opgenomen.

De tekst van het observatierapport wijkt af van de beschrijvende tekst. Hoewel beide teksten op feiten gebaseerde informatie overbrengen, is de tekst van het observatierapport algemeen van aard. De tekst van het observatierapport beschrijft de kenmerken, vorm of algemene aard van een object op basis van bestaande feiten.

Observatierapport tekst

Het doel en de functie van de tekst van het observatierapport

De doelstellingen van de tekst van het observatierapport zijn:

 1. Een probleem overwinnen.
 2. Vind de nieuwste methoden of technieken.
 3. Maak effectieve beslissingen.
 4. Voer toezicht uit of voer zelfs reparaties uit.
 5. De voortgang van een probleem kennen.

De functie van de observatierapporttekst, namelijk:

 1. Rapporteer de resultaten van een opdracht en observatieactiviteiten.
 2. Leg de basis uit voor het nemen van beslissingen of oplossingen voor observatieproblemen.
 3. Documentatiemiddelen.
 4. Bron van feitelijke informatie.

De tekst van het observatierapport heeft de kenmerken van objectief, feitelijk en systematisch

 • Objectief gezien wordt het rapport opgesteld op basis van de toestand van een enkel echt object dat direct wordt waargenomen.
 • Feitelijk, waarbij rapporten worden opgesteld op basis van feiten in overeenstemming met waarnemingen die zijn gedaan en waarvan is bewezen dat ze waar zijn zonder enige onduidelijke beschuldigingen.
 • De tekst van het observatierapport is systematisch geordend en staat in verband met de daarin opgenomen klassen en subklassen.

Tekststructuur van het observatierapport

In het algemeen kent de tekst van het observatierapport 3 hoofdstructuren die één geheel vormen, namelijk:

 1. Algemene verklaringen met algemene informatie over het waargenomen object zoals Latijnse naam, klasse, herkomst of aanvullende informatie over het object dat is waargenomen.
 2. Een uitleg of beschrijving met details over het object dat is waargenomen. De beschrijving kan de vorm hebben van fysieke kenmerken, voedsel, habitat, voordelen, voeding enzovoort van het object dat is waargenomen.
 3. Conclusies die een algemene samenvatting bevatten van de gerapporteerde objecten.

De kenmerken van de gebruikte taal

De tekst van het observatierapport heeft qua schrijven andere kenmerken dan andere teksten, waaronder:

 • Gebruik naamwoordzinnen om objecten te beschrijven
 • Het gebruik van van nature actieve werkwoorden zoals baars, kruipen, eieren leggen, prooi enzovoort
 • Relationele werkwoorden gebruiken die het object beschrijven (is, is, is, dat wil zeggen, omvat en anderen)
 • Gebruikmaken van voegwoorden die optelling, verschil, gelijkenis, tegenspraak en keuze uitdrukken
 • Gebruik de hoofdzin gevolgd door de details van het object
 • Wetenschappelijke woorden gebruiken om technische details te beschrijven, zoals herbivoren, degeneratief, detox, mutualisme en andere.
het observatieproces

Type observatierapport Teksttype

De objecten die worden waargenomen bij het maken van de tekst van het observatierapport zijn erg breed en kunnen sociaal-politieke omstandigheden, de natuurlijke omgeving of zelfs bepaalde gebeurtenissen omvatten. Daarom is de tekst van het rapport verdeeld in twee typen, namelijk formeel en niet-formeel.

1. Formeel observatierapport

De formele tekst van de resultaten van het observatierapport heeft opmaakregels bij het opstellen van rapporten, zoals een koptekst, standaardtaal en een meer gedetailleerde structuur. Over het algemeen wordt deze tekst gebruikt bij officiële evenementen zoals nieuwsberichten of experimentele resultaten en andere.

Lees ook: Trigonometrische identiteitsformule (VOLLEDIG) + voorbeeldproblemen en discussie

2. Niet-formeel observatierapport

Ondertussen is de niet-formele tekst van het observatierapport geschreven in een eenvoudiger structuur en bedoeld om informatie te verstrekken en leesinteresse bij anderen te wekken.

Type observatierapport

Stappen om de tekst van het observatierapport op te stellen

De tekst van het observatierapport wordt opgesteld aan de hand van verschillende regels of regels, zodat de informatie uit de observatieresultaten gemakkelijk kan worden begrepen. De stappen voor het samenstellen van de tekst van het observatierapport zijn:

 1. Maak een rapporttitel in overeenstemming met de observatieactiviteiten die zijn uitgevoerd.
 2. Maak een tekstoverzicht op basis van het hoofdidee volgens de observaties.
 3. Het compileren van de gemaakte tekst begint met een algemene verklaring in de eerste alinea en gaat verder naar de inhoudsectie. De volgende paragraaf beschrijft in detail de resultaten van de waarnemingen die zijn gedaan. De laatste alinea is een samenvatting van de waarnemingen die zijn gedaan.
 4. Bestudeer de zin of het woord dat op het rapport is geschreven opnieuw en corrigeer deze als er fouten zijn.

Voorbeeld van de tekst van het observatieresultaatrapport

Titel: Vervuiling van palmolieafval in de Baliri-rivieromgeving

voorlopig

De Baliri-rivier die door het dorp Kalola, het subdistrict Bambalamotu, North Mamuju stroomt, is een rivier die nog steeds wordt gebruikt door bewoners voor dagelijkse behoeften zoals wassen, baden en irrigeren van rijstvelden.

De rivier is van vitaal belang in het leven van de Kalola-bevolking.

Maar helaas is de rivier sinds kort vervuild door palmolie-afval. Het afval komt uit het riool van de palmoliefabriek van PT Toscano Indah Pratama die rechtstreeks uitmondt in de Baliri-rivier.

De palmoliemolen heeft nog geen permanente afvalopslagvijver om afval te verwerken, dus de Baliri-rivier wordt een plaats voor afvalverwerking.

De Baliri-rivier, die aanvankelijk helder water had, is nu zwart geworden en stonk vies. Rivierwater kan niet meer worden gebruikt en de stank is erg storend voor omwonenden.

De lokale overheid van Mamuju Utara heeft veel waarschuwingen afgegeven aan de fabriek, maar tot nu toe is de rivier nog steeds in vervuilde toestand.

Inhoud

 1. Afval van palm

Palmolieafval kan worden ingedeeld in 3 soorten, namelijk vast, vloeibaar en gas.

Vast afval wordt verkregen uit lege bossen, schelpen en vezels (vezelige huid). Vloeibaar afval wordt verkregen uit het residu van de kokosverwerking tot olie in de vorm van condensaatafvalwater en proceswater. Dit vloeibare afval is bruinzwart van kleur en bevat nog vaste reststoffen in de vorm van colloïden en olie.

Ondertussen is dit afgas methaan- en CO2-gas dat wordt geproduceerd uit vloeibaar afval dat is opgeslagen in opslagvijvers. Dit afvalgas zal natuurlijk de niveaus van CH4 en CO2 verhogen, wat een broeikaseffect in de omgeving en luchtverontreiniging veroorzaakt.

Palmolieafval is eigenlijk winstgevend afval omdat het weer kan worden verwerkt tot landbouw-, vee- en industrieproducten.

Maar natuurlijk vereist dit proces van verwerking van palmolie-afval apparatuur en experts, evenals productiekosten die alleen kunnen worden gedaan door grote en hogere middenklasse bedrijven.

Oliepalmverwerkingsfabrieken die geen palmolieafval hebben kunnen verwerken, zijn molens van midden- tot lagere klasse of bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase, zodat ze niet in staat zijn om apparatuur en middelen te leveren om palmolieafval te behandelen.

Lees ook: 10+ voorbeelden van onderzoeksvoorstellen (compleet) en uitleg voor verschillende onderwerpen

2. Impact van palmolieafval op het milieu

Afval van palmolie heeft in feite positieve en negatieve gevolgen. Deze positieve impact kan alleen worden bereikt als het afval op de juiste manier volgens de procedures wordt behandeld. Omgekeerd kan palmolieafval een negatieve invloed hebben als het niet op de juiste manier wordt behandeld.

In het geval van vervuiling door de Baliri-rivier in het dorp Kakola, Noord-Mamuju, is het afval dat in de Baliri-rivier stroomt vloeibaar afval.

Dit vloeibare afval is het type afval dat het moeilijkst te verwerken en gevaarlijk is.

Vanwege zijn vloeibare aard, als het afval op de grond wordt gestort, zal het afval het grondwater rond het bergingsgebied vervuilen en als het in de rivier wordt geloosd, wordt het afval riviervervuiling en gevaarlijk voor het rivierecosysteem, evenals gevaarlijk voor mensen die de rivier gebruiken voor dagelijkse behoeften.

Als het afval in kleine hoeveelheden in het milieu wordt geloosd, kan het afval alsnog op natuurlijke wijze ontbinden en kan het kunstmest worden.

Als het echter continu en in grote hoeveelheden wordt verspild, is het tegenovergestelde, wat giftig is en vies ruikt.

Het is dus niet verwonderlijk als de dorpelingen in Kalola klagen over het afval van palmolie dat in de Baliri-rivier wordt gedumpt.

Natuurlijk zijn er veel rivierdieren gestorven en is de rivier door de afvalverwijdering niet langer geschikt om te wassen, te baden of zelfs rijstvelden te irrigeren.

Dit afval heeft niet alleen een direct effect op het milieu, maar verstoort ook de economie van de bewoners en verstoort de fysieke en psychische gezondheidstoestand van de bewoners.

Zelfs de onderwijs- en leersituatie op SD Kalola, dat aan de rivier grenst, wordt verstoord omdat studenten zich moeilijk kunnen concentreren en maskers moeten dragen om de vieze geur van de rivier te verminderen.

3. Behandeling van oliepalmafval

Vermoedelijk kan dit palmolieafval op de juiste en gepaste manier worden behandeld, want naast het verminderen van de milieuvervuiling kan het verwerkte palmolieafval miljarden roepia waard zijn.

1. Gebruik van vloeibaar afval

De belangrijkste producten die uit dit vloeibare afval kunnen worden gemaakt zijn biogas en biodiesel voor industriële brandstoffen.

Om vloeibaar afval tot gas te verwerken is echter een speciaal gereedschap nodig in de vorm van een bioreactor die vloeibaar afval verwerkt tot biogas en biodiesel.

Daarnaast kan vloeibaar afval ook worden verwerkt tot kunstmest, diervoeder en zeep.

2. Gebruik van vast afval

Vaste afvalstoffen van de verwerking van oliepalm zijn lege bossen, schelpen en vezels die op een eenvoudige manier kunnen worden verwerkt tot compost. De rest, het vaste afval, kan nog worden verwerkt tot waardevollere producten.

Lege bossen van oliepalm kunnen, mits op een bepaalde manier verwerkt, toch weer worden verwerkt als materiaal voor papier en bio-ethanol.

Oliepalmschelpen kunnen worden gebruikt als actieve koolbriketten als mengsel voor het maken van keramiek en kokosvezel of palmkokos kan worden verwerkt tot een groeimedium voor paddenstoelen en diverse andere soorten planten.

Conclusie

De vervuiling van de Baliri-rivier had niet mogen plaatsvinden als oliepalmverwerkingsbedrijven in het gebied bereid waren het afval van de palmolieverwerking te verwerken tot andere producten dan olie, want als het afvalrecyclingproces wordt uitgevoerd, zijn de voordelen niet alleen het bedrijf zelf, maar de omliggende gemeenschap in ieder geval niet. krijgen een negatieve impact die te extreem is als wat er vandaag is gebeurd.