Globalisering - definitie, kenmerken en voorbeelden

globalisering is

Globalisering is een wereldwijd proces op verschillende terreinen van het leven, zodat er geen echte bindende grenzen tussen landen zijn.

Globalisering wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van technologie, wetenschap, transport en telecommunicatie, die veranderingen in verschillende aspecten van het leven van mensen beïnvloeden.

Globalisering in het economische aspect is bijvoorbeeld het creëren van vrije markten waardoor handel tussen landen vrijelijk kan plaatsvinden.

Definitie van globalisering

globalisering is

Globalisering komt van het woord globalisering. Globaal, wat wereld betekent, en lisering betekent proces, zodat globalisering in taal een globaal proces is dat mensen afhankelijk van elkaar maakt zonder enige bindende grenzen.

Sommige experts discussiëren onder meer over de betekenis van globalisering

 • Anthony Giddens

  Globalisering is een mondiale sociale relatie die vervolgens met elkaar wordt verbonden, zodat gebeurtenissen uit verschillende plaatsen ook op andere plaatsen invloed kunnen hebben.

 • Selo Soemardjan

  Globalisering is de vorming van organisatie- en communicatiesystemen tussen mensen over de hele wereld om dezelfde systemen en principes te volgen.

 • Het American Heritage Dictionary

  Globalisering is de handeling van een proces of beleidsvorming die iets globaal maakt, zowel wat betreft de reikwijdte als de toepassing ervan.

Kenmerken van globalisering

globalisering is

Wat betreft enkele van de kenmerken van globalisering, onder andere

 • Er was een verandering in het concept van afstand en tijd

Ondersteund door het bestaan ​​van internettechnologie, mobiele telefoons, televisie zodat informatie zich zeer snel van het ene deel van de wereld naar het andere kan verspreiden.

Met de vooruitgang van het transport kunnen we honderden kilometers afleggen in slechts een paar uur.

 • Er is een onderlinge afhankelijkheid op het gebied van economie en handel

Afhankelijkheid in de economische sector ontstaat door de massale en vrije handel tussen landen, dit komt ook door de dominantie van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) die de wereldhandel reguleert.

 • Er is een toename van culturele interactie
Lees ook: Marketing en strategie in marketing [VOLLEDIGE BESCHRIJVING]

Sociale media, internet en televisie kunnen ons bewust maken van de diversiteit aan culturen die in de buitenwereld bestaan ​​en nieuwe kennis over mondiale perspectieven toevoegen.

 • Toenemende onderlinge problemen

In het huidige tijdperk van globalisering kunnen eventuele problemen in een land van belang zijn voor de internationale gemeenschap of van algemeen belang.

Voorbeeld van globalisering

Globalisering omvat alle gebieden, zoals economie, sociaal, wetenschap en technologie en andere. Hieronder volgen voorbeelden van globalisering op elk van deze gebieden.

Voorbeeld van globalisering in de economie

De economische sector is nauw verbonden met het leven van de staat, interacties tussen landen via economische samenwerking worden uitgevoerd om gemeenschappelijke belangen te realiseren. Voorbeelden van globalisering in de economische sector zijn:

 • Activiteiten exporteren en importeren

Export- en importactiviteiten spelen een zeer belangrijke rol in de economie van het land, omdat ze de relaties tussen de twee landen kunnen verbeteren, naast het verhogen van het inkomen van het land (deviezen).

 • ASEAN economische gemeenschap

De economische gemeenschap van ASEAN of AEC speelt een belangrijke rol in de internationale handel in de regio Zuidoost-Azië. Met de MEA kunnen kleine handelaren hun producten heel gemakkelijk overzee verkopen.

Voorbeeld van globalisering in de wetenschaps- en technologiesector

Er zijn veel voorbeelden van technologie die we voelen en hebben gebruikt in dit tijdperk van globalisering, waaronder het gemak van het verkrijgen van informatie en het gemak van aan- en verkooptransacties.

Dankzij de huidige informatietechnologie hebben mensen gemakkelijk toegang tot informatie in alle delen van de wereld.

Bovendien worden aan- en verkooptransacties gemakkelijker via e-commerce en kunnen zelfs mensen zeer snel en gemakkelijk buitenlandse transacties uitvoeren.

Voorbeeld van globalisering in de sociale sector

Globalisering in de sociale sector wordt beïnvloed door aanmoedigingen vanuit andere landen, waardoor ons sociale leven zich ontwikkelt.

Lees ook: 10+ beste en meest favoriete universiteiten in Yogyakarta

Een voorbeeld is een samenleving die niet langer homogeen is door veranderingen in de structuur van de samenleving die behoorlijk omvangrijk zijn.

De huidige samenleving wordt niet alleen bezet door bepaalde etnische groepen, maar is vermengd met andere etnische groepen en er is geen sociale discriminatie meer.

De sociale effecten van globalisering hebben niet alleen positieve effecten, maar ook negatieve effecten, namelijk het verdwijnen van onderlinge samenwerkingsactiviteiten. De samenleving heeft de neiging individualistisch te zijn en geeft niet om de mensen om hen heen.

Voorbeeld van globalisering in de politiek

Wat betreft de impact van globalisering als gevolg van politieke samenwerking tussen landen of internationaal, zodat het zich beter ontwikkelt, bijvoorbeeld de vorming van internationale organisaties zoals ASEAN, de Verenigde Naties en nog veel meer.

De vorming van internationale organisaties zal de politieke betrekkingen tussen landen verbeteren, zowel vanuit economisch, politiek, sociaal als ander opzicht.

Bovendien zal internationale samenwerking, zowel bilateraal als multilateraal, de betrekkingen tussen landen op politiek gebied versterken en stabieler maken.

Dit is een uitleg van de betekenis van globalisering, haar kenmerken en voorbeelden. Zou handig kunnen zijn!