Intensief lezen: definitie, kenmerken, doel, voordelen en typen

intensief lezen

Intensief lezen is het zorgvuldig bestuderen, nauwkeurig bestuderen en gedetailleerd behandelen van een leestekst. Over het algemeen wordt intensief gelezen bij korte leesteksten van ongeveer twee tot vier pagina's.

Leesactiviteiten zijn een van de meest voorkomende bronnen van informatie. Vaak wordt informatie in geschreven media gepresenteerd, hetzij via elektronische media of op papier, zoals kranten of tijdschriften.

Om de inhoud van de leestekst beter te begrijpen, zijn intensieve leestechnieken nodig. Het volgende is een verdere beschrijving van intensief lezen in de vorm van begrip, kenmerken, doelen, voordelen en verschillende soorten.

Intensief lezen begrijpen

Intensief lezen is het zorgvuldig bestuderen, nauwkeurig bestuderen en gedetailleerd behandelen van een leestekst. Over het algemeen wordt intensief gelezen bij korte leesteksten van ongeveer twee tot vier pagina's. Intensieve leesactiviteiten zijn erg handig om gedetailleerde informatie te vinden of om als materiaal voor discussie te worden gebruikt.

Intensieve leesvaardigheden ontwikkelen kritische en evaluatieve attitudes voor lezers. In het cognitieve aspect kan met intensieve leestechnieken worden ontwikkeld het vermogen om volledig te lezen.

Kenmerken van intensief lezen

Hier zijn enkele van de kenmerken of kenmerken als volgt:

 1. Lees met een goed begrip, zodat u de inhoud van de leestekst niet snel vergeet.
 2. Leesactiviteiten in detail om de inhoud van de leestekst te begrijpen.
 3. Enkele van de technieken voor intensief lezen zijn onder meer scannen, skimming, uitgebreid lezen.
 4. Benadrukt het begrip van woorden, vocabulaire, zinnen en de volledige inhoud van de leestekst.
 5. Train zorgvuldig lezen en concentreer u om het optreden van fouten in structuur, spelling, woordenschat en interpunctie tot een minimum te beperken.
 6. Een kritische, creatieve en innovatieve houding ontwikkelen door het evalueren van leesteksten.
Lees ook: COMPLETE traditionele Atjehse kleding + foto's

Doel van intensief lezen

intensief lezen is

Hier zijn enkele intensieve leesdoelen:

 • Ontvang informatie en discussiemateriaal.
 • Maak het gemakkelijker om het onderwerp van een geschikte leestekst te beslissen als discussiemateriaal.
 • De manier om het juiste standpunt te kiezen uit een leestekst.
 • Begrijp de inhoud van de tekst zodat deze de essentie van het probleem kan overnemen.
 • Vergroot kennis en inzicht zodat de discussie levendiger wordt.

Voordelen van intensief lezen

intensief lezen is

Er zijn verschillende voordelen van intensief lezen, waaronder de volgende:

 • Begrijp de bedoeling van de auteur
 • Begrijp de inhoud van de leestekst.
 • Bestudeer de taal van de leestekst.
 • Informatie begrijpen, beoordelen en evalueren.
 • Weten op welke achtergrond de tekst is geschreven.
 • Kan een langer geheugen hebben met betrekking tot de tekstinhoud.

Intensief leestype

intensief lezen is

De volgende zijn verschillende soorten intensief lezen, bestaande uit:

1. Grondig lezen

Perifeer lezen is een leesactiviteit die zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dit wordt gedaan om bepaalde informatie in geschreven media te kunnen begrijpen, beoordelen en evalueren. Voorzichtig lezen gebeurt geleidelijk over een lange periode.

2. Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een soort lezen met als doel de leestekst te begrijpen. Onder de dingen die moeten worden begrepen, zijn literaire standaarden of normen, kritische recensies, geschreven drama's en patronen in fictie.

3. Kritisch lezen

Kritisch lezen is een leesactiviteit die op een diepgaande, evaluatieve en analytische manier wordt uitgevoerd, waarbij niet alleen naar tekstfouten wordt gezocht. Aspecten van kritisch lezen zijn het begrijpen van de intentie van de auteur, de basisorganisatie van het schrijven, de presentatie van de auteur en de kritische principes van lezen in het dagelijks leven.

4. Lees Ideeën

De activiteit van het lezen van ideeën is lezen met als doel het hoofdidee of idee uit een leestekst te vinden. Deze activiteit wordt uitgevoerd met een diepgaand begripsproces.

Enkele aspecten die moeten worden overwogen zijn

 • Waarom is het een goede titel of onderwerp;
 • Welke problemen worden in de tekst aangepakt of uitgerekt;
 • Welke dingen het personage leert en doet.
Lees ook: VOLLEDIGE windrichting + bepalen en profiteren

5. Lees de taalstudie

De taalstudie-leesactiviteit is lezen dat wordt gedaan om erachter te komen in welke talen de auteur een idee overbrengt. Dit komt doordat de taal die door een schrijver wordt gebruikt, over het algemeen varieert door bepaalde middelen en symbolen.

6. Literatuur lezen

Literaire leesactiviteit is een activiteit om literaire werken te lezen. De literaire werken in kwestie zijn die welke zijn opgenomen in het belang van waardering en academische studies en in het belang van studie.


Dit is een recensie van intensief lezen met zijn betekenis, kenmerken, doelstellingen, voordelen en typen. Zou handig kunnen zijn.