Volledige uitleg van de elementen van de vorming van de staat

elementen van de vorming van de staat

De elementen van de vorming van de staat kunnen worden onderverdeeld in 2, namelijk constitutieve elementen en declaratieve elementen. Een constitutief element is in de vorm van territorium, mensen… en meer in dit artikel.

De staat is een organisatie in een regio met de hoogste juridische macht en wordt gehoorzaamd door de mensen.

De staat kan ook worden geïnterpreteerd als een organisatie die een brede autoriteit heeft om aangelegenheden met betrekking tot de gemeenschap te reguleren en de plicht heeft om het leven van de natie te voorspoedigen, te beschermen en te onderwijzen.

Een land bestaat niet zomaar, maar er zijn bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan om waardig te zijn een feitelijke staat te zijn. Deze voorwaarden staan ​​bekend als de elementen van staatsvorming.

Aangelegenheden die de elementen beïnvloeden die de staat vormen

Voordat de elementen van de vorming van een staat worden erkend, is het noodzakelijk om verschillende dingen te weten die van invloed zijn op de vorming van een land, waaronder:

 1. De wens om nationale eenheid te bereiken, die sociale, economische, politieke, religieuze, culturele, communicatie- en solidariteitsuniformiteit omvat.
 2. De wens om nationale onafhankelijkheid te bereiken zonder overheersing en inmenging door vreemde naties.
 3. Verlangen naar onafhankelijkheid, uitmuntendheid, individualiteit, authenticiteit of onderscheidend vermogen.
 4. De wens om op te vallen tussen de naties in het nastreven van eer, invloed en prestige .

Elementen van de staatsvorming volgens het Verdrag van Montevidio van 1933

De elementen van de vorming van een staat kunnen worden beschouwd als het kleinste onderdeel dat eigendom moet zijn bij de vorming van een land.

Deze elementen zijn vervat in de Montevidio-conventie 1933, die het resultaat was van een conferentie tussen Amerikaanse landen in Montevidio (hoofdstad van Uruguay).

Het verdrag bevat artikelen die de vorming van de staat regelen. Artikel 1 van de Conventie van Montevideo stelt ook dat staten deel uitmaken van de internationale wereld die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

 1. Vaste bewoner
 2. Bepaald gebied
 3. Regering
 4. Mogelijkheid om relaties aan te gaan met andere landen.

Elementen van de vorming van de staat

Over het algemeen zijn de elementen van de staatsvorming onderverdeeld in 2, namelijk constitutieve elementen en declaratieve elementen.

Lees ook: Priemgetallen, volledige definitie met 3 voorbeelden en probleemoefeningen

1. Constitutieve elementen

Het constitutieve element is het belangrijkste element of een dwingende eis waaraan een 'kandidaat-staat' moet voldoen om staat te worden.

Als aan een van de hoofdelementen niet is voldaan, wordt een kandidaat-staat geen echte staat genoemd. De constitutieve elementen bestaan ​​uit 3 elementen, namelijk:

 • Grondgebied

Als eerste hoofdelement moet de 'kandidaat-staat' een territorium of machtsgebied hebben. Grondgebied is alle plaatsen, of het nu land, zee of lucht is, inclusief extraterritorialiteit met bepaalde grenzen.

De grenzen van het grondgebied zorgen voor duidelijkheid over het machtsgebied van het ene land naar het andere. De grenzen van een land kunnen worden bepaald door:

 1. Natuurlijke grenzen, namelijk grenzen in de vorm van meren, bergen, rivieren, zeestraten, zeeën.
 2. Kunstmatige grenzen, namelijk grenzen in de vorm van muren / hekken of wegen. Een voorbeeld van een kunstmatige grens is de Chinese muur.
 3. Astronomische grenzen. In tegenstelling tot natuurlijke en kunstmatige grenzen hebben deze astronomische grenzen de vorm van lengte- en breedtegraad.

Voorbeelden van de astronomische limieten van de landen ter wereld zijn 6 graden noorderbreedte - 11 graden zuiderbreedte en 95 graden - 141 graden oosterlengte.

 • Verdragsgrenzen , namelijk territoriale grenzen in de vorm van verdragen of verdragen, bijvoorbeeld het Internationaal Zeerechtverdrag.
 • Mensen / bewoners

Na grondgebied is een ander verplicht element de aanwezigheid van inwoners in het land. De bewoners in kwestie kunnen burgers, ingezetenen, burgers of niet-burgers zijn.

Voor de vorming van een land is het bestaan ​​van 4 soorten inwoners van het land erg belangrijk en elk heeft een andere betekenis.

In de context van de elementen van de staatsvorming worden de mensen gedefinieerd als een groep mensen verenigd door een gevoel van gelijkheid die gezamenlijk in een bepaald gebied wonen / bewonen. Bovendien worden de mensen onderverdeeld in zowel ingezetenen en niet-ingezetenen als burgers en niet-staatsburgers.

Inwoners zijn alle mensen die gedomicilieerd zijn en verblijven op het grondgebied van een land. Ondertussen worden mensen die niet (slechts tijdelijk) op het grondgebied van een land wonen, niet-ingezetenen genoemd. Voorbeelden van niet-ingezetenen zijn buitenlandse toeristen en staatsgasten.

Lees ook: Gezinskaart: manieren en voorwaarden om er een te maken

Verder bestaat de bevolking uit burgers en niet-staatsburgers. Burgers zijn inwoners die juridische banden hebben met een land. Burgers bestaan ​​uit autochtone burgers en burgers van buitenlandse afkomst.

Aan de andere kant is een niet-staatsburger iemand die geen juridische band heeft met het land en ook wel bekend staat als een buitenlander (WNA).

 • Soevereine regering

Het belangrijkste element na de beschikbaarheid van grondgebied en mensen is het bestaan ​​van een soevereine regering. Wat wordt bedoeld met soevereine regering is de regering die de hoogste macht heeft om de volledige uitvoering van het staatsbestuur te verzekeren, verdedigen, reguleren en stroomlijnen.

De definitie van overheid is onderverdeeld in 2 typen, namelijk:

 1. De definitie van overheid in brede zin houdt in dat de overheid bestaat uit alle staatsinstellingen en bevoegdheden, namelijk de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.
 2. Overheid in enge zin betekent dat de overheid alleen uit uitvoerende macht bestaat, hetzij op centraal of regionaal niveau.

2. Declaratieve elementen

Het declaratieve element is een extra element, omdat een land mogelijk geen declaratief element nodig heeft als aan de constitutieve elementen is voldaan.

Dit declaratieve element is echter nog steeds belangrijk omdat het erkenning van andere landen toont. Met de erkenning van een land door een ander land kan internationale samenwerking tot stand komen.

Het declaratieve element bestaat uit 2 soorten herkenning, namelijk:

 • De facto erkenning

  Deze herkenning betekent; de vorming van een staat wordt erkend op basis van het feit dat een staat aan de eisen heeft voldaan.

 • De jure herkenning

  Deze herkenning betekent; de vorming van een land wordt erkend onder internationaal recht.