24+ taalstijlen (soorten Majas) samen met volledig begrip en voorbeelden

taalstijl

Taalstijl of stijlfiguur is een uitdrukking van het overbrengen van berichten met behulp van stijlfiguren. Gebedstaal toont de betekenis die niet waar is met de werkelijkheid, omdat het gebruik maakt van fantasierijke taal.

Het doel van stijlfiguur is om de lezer of kunstkenner de emoties van een werk te laten voelen door middel van de taalstijl die door de kunstenaar of schrijver in het algemeen wordt gebruikt.

De indeling van taalstijl of stijlfiguur

In termen van het verdelen van de soorten figuren op basis van de manier van uitdrukken en de figuurlijke betekenis, kan de stijlfiguur worden onderverdeeld in vier typen, namelijk:

 • Vergelijkende figuur
 • Controverse taal
 • Satirische taal
 • Bevestiging majas

Echter, samen met zijn ontwikkeling, kan taalstijl of stijlfiguur weer in verschillende typen worden verdeeld.


Hieronder volgen de soorten stijlfiguren of taalstijlen, samen met voorbeelden en uitleg.

Vergelijking van taalstijlen (Majas)

Vergelijkende stijlfiguur is een stijlfiguur die vergelijking aangeeft. De vergelijking wordt op verschillende manieren uitgedrukt, afhankelijk van de gebruikte taal.

taalstijl of vergelijkende figuur

Vergelijkende taal kan verder worden ontwikkeld tot de volgende figuren:

1. Personificatie-afdeling

De personificatietaal lijkt levenloze objecten te maken alsof het levende wezens zijn. Voorbeeld:

 • Hij liet de pen op het papier dansen om verbazingwekkende teksten te produceren.

  Uitleg: Een pen wordt gepersonifieerd als een mens die kan dansen, maar dat is het niet

 • Bladeren in de wind dansten alsof ze geen problemen hadden.

  Uitleg: Bladeren worden gepersonifieerd als mensen die kunnen dansen, maar dat zijn ze niet

2. Tropen Majas

Tropen-taal is een stijlfiguur die de woorden geld exact of parallel gebruikt om bepaalde omstandigheden of betekenissen te beschrijven. Voorbeeld:

 • Andini heeft gevlogen met een Sriwijaya-vliegtuig, dus drijf niet weg in langdurig verdriet.

  Uitleg: De vergelijking die in de zin wordt uitgedrukt, is niet lang verdrietig zijn, want Andini is ook vertrokken.

3. Metaforische taal

Metaforische taal is een stijlfiguur die een object of object gebruikt om de aard te beschrijven die moet worden uitgedrukt. Voorbeeld:

 • Hoewel Nina een gouden kind was , heeft ze haar ouders nooit verwend.

  Uitleg: Een gouden kind betekent een geliefd kind, niet een kind gemaakt van goud.

 • Bewoners die betrapt worden op stelen, worden de lippen van de mensen om hen heen.

  Uitleg: Bibrfruit betekent het spreekpunt, niet lipvormige vrucht.

4. Vereniging Majas

Een associatiefiguur is een figuur die wordt gebruikt om twee verschillende objecten te vergelijken die als hetzelfde worden beschouwd, meestal gemarkeerd door het gebruik van het woord like, like of bak. Voorbeeld:

 • De gezichten van de twee mannen leken veel op een betelnoot die in tweeën was gespleten.

  Uitleg: De gezichten van de twee mensen, vanwege een tweeling, worden vergeleken met een betelnoot die gehalveerd is.

 • Rina's vrienden vervelen zich als ze als water op tarobladeren staat.

  Uitleg: Een grillige houding is als water op een taroblad.

5. Hyperbool Majas

Hyperbolische taal is een stijlfiguur die iets uitdrukt door het te overdrijven, soms slaat de vergelijking nergens op. Voorbeeld:

 • Mijn vader werkte dag en nacht hard zonder op zijn eigen gezondheid te letten.

  Toelichting: hard werken betekent hard werken

 • Zijn zangstem vernietigde de hele wereld.

  Uitleg: het geluid is zo slecht dat het de hele wereld vernietigt

6. Euphemism taal

Eufemistische taal is een stijlfiguur die beleefde woorden of een subtieler equivalent gebruikt om onethische woorden te vervangen. Voorbeeld:

 • Mensen met een handicap kunnen nog steeds deelnemen aan lesactiviteiten, ondersteund door bijzondere docenten.

  Toelichting: het woord diffable wordt gebruikt om het woord uitgeschakeld te vervangen.

 • Dove mensen hebben toegang tot de bibliotheekdiensten op de campus.

  Uitleg: Doof wordt gebruikt om het woord doof te vervangen.

Taalstijl (stijlfiguur) Controverse

Controverse is een stijlfiguur die figuurlijke woorden gebruikt die in strijd zijn met de echte feiten.

Lees ook: Soorten spelersregels in voetbalspellen

De taal van tegenspraak kan verder worden ontwikkeld tot de volgende figuren:

1. Paradoxale taal

Paradoxale taal is een stijlfiguur die de werkelijke situatie vergelijkt met het tegenovergestelde. Voorbeeld:

 • Lila voelt zich eenzaam in de menigte.

  Uitleg: eenzaamheid in tegenstelling tot drukte

 • Zijn lichaam is klein, maar hij is erg sterk

  Uitleg: klein lichaam is omgekeerd evenredig met kracht

2. Litotes stijlfiguur

De taal van litotes wordt gebruikt om zichzelf te vernederen, ook al is de werkelijke situatie beter dan wat er wordt uitgedrukt. Voorbeeld

 • Als je naar Bogor gaat, hoop ik dat je langs onze hut komt.

  Uitleg: De betreffende hut is een schitterend huis

 • Geniet van dit eenvoudige gerecht!

  Uitleg: Het minimale voedsel hier is een complete maaltijd van bijgerechten, schotels en groenten.

3. De antithese van de taal

De antithese van de taal is een figuur die tegenstrijdige woorden combineert. Voorbeeld:

 • Goede slechte daden zullen op een dag worden beloond.

  Uitleg: Goede en slechte woorden worden tegengesproken en naast elkaar geplaatst

 • Beoordeel iemand nooit alleen maar om goede of verkeerde acties te zien.

  Uitleg: ware en valse woorden die tegenstrijdig zijn en naast elkaar worden geplaatst

Satire stijl (stijlfiguur)

Satire-taal is een stijlfiguur die een figuurlijk woord gebruikt om satire uit te drukken tegen iets of iemand.

stijlfiguur of satire

Satire taal kan verder worden ontwikkeld tot de volgende figuren:

1. Ironische stijlfiguur

Ironie is een stijlfiguur die uitdrukkingen gebruikt die in strijd zijn met de feiten, meestal lijkt deze figuur lof te uiten, maar is het eigenlijk een satire. Voorbeeld:

 • Zeer ijverig, net wakker om twaalf uur.

  Uitleg: Uiteraard 12 uur 's middags, maar uitgedrukt in het woord ijverig

 • Hoeveel dagen heb je niet gedoucht? Hoe komt het dat je lichaam zo geurig is.

  Uitleg: Heeft niet gedoucht maar zijn lichaam was erg geurig, ook al rook het vies als hij niet douchte

2. Cynisme taal

Cynisme is een stijlfiguur die satire rechtstreeks op het object in kwestie overbrengt. Voorbeeld:

 • Je kussen ruiken zo slecht, alsof ze niet zijn gewassen.

  Toelichting: beschrijft direct de werkelijke situatie

 • Zijn lichaam is zo dik als iemand die overmatig is.

  Toelichting: beschrijft direct de werkelijke situatie

3. Sarcasme Majas

Sarcasme taal is satirische taal met harde uitdrukkingen of woorden. Het gebruik van deze stijlfiguur kan de gevoelens van degenen die ernaar luisteren, kwetsen. Voorbeeld:

 • Ga weg van hier! Je bent gewoon sociaal afval dat van de aardbodem moet worden vernietigd.

  Uitleg: Het gebruik van openbaar afval is een sarcastisch woord om een ​​buitengewoon dom persoon te beschrijven.

 • Jullie zijn echt garnalenhersenen!

  Uitleg: Het gebruik van garnalenhersenen is een sarcastisch woord om een heel dom persoon te beschrijven.

Taalstijl (stijlfiguur) bevestiging

Oppositietaal is een stijlfiguur die figuurlijke woorden gebruikt om de invloed van de lezer te vergroten om het eens te zijn met een uiting of gebeurtenis.

Lees ook: Implementatie - Betekenis, begrip en uitleg stijl van taal of stijlfiguur

De bevestigingstaal kan verder worden ontwikkeld tot de volgende figuren:

1. Pleonasme stijl van taal of stijlfiguur

Pleonasme is een stijlfiguur die hetzelfde betekenisvolle woord gebruikt om iets te benadrukken. voorbeeld:

 • Ga vooruit, zodat mensen je prestaties kunnen zien.

 • Laat uw handen zakken na het beantwoorden van de vragen van de docent.

2. Herhalingsafdeling

Herhalingstaal is een stijlfiguur die herhaalde woorden in een zin gebruikt. voorbeeld:

 • Hij is de oorzaak, hij is de sloper, hij is degene die deze doos heeft laten breken.

 • Ik wil beter worden, ik wil mijn ouders trots maken, ik wil ze gelukkig maken.

3. Het hoogtepunt van gebed

Climax is een stijlfiguur die wordt gebruikt om ideeën van laag naar hoog te sorteren. Voorbeeld:

 • Baby's, jonge kinderen, adolescenten, volwassenen en ouders moeten nu een nationale identiteitskaart hebben.

 • Ik heb niet eens honderden roepia, laat staan ​​duizenden, miljoenen, miljarden, biljoenen.

4. Anticlimax stijlfiguur

In tegenstelling tot de climaxfiguur. Anticlimax is een stijlfiguur die ideeën van hoog naar laag rangschikt. Voorbeeld:

 • Nu heeft de droogte alle steden, dorpen en bergen getroffen.

 • Laat staan ​​een miljoen roepia, honderdduizend roepia, tienduizend roepia en zelfs honderd roepia heb ik niet.

Dus de discussie over stijlfiguur of taalstijl samen met voorbeelden en discussie, hopelijk is dit nuttig.