11 Voorbeelden van achtergronden voor voorstellen, rapporten, scripties, papers

Voorbeeld voorstel achtergrond

Voorbeelden van de achtergrond van dit voorstel zijn de achtergrond van het voorstel, rapport, scriptie en paper. Gepresenteerd met de procedure voor het maken en een volledige uitleg.


Over het algemeen heeft een wetenschappelijk werk een schrijfstructuur die verschilt van andere geschreven werken. Een van de onderscheidende onderdelen is de achtergrond.

Het achtergrondgedeelte is een verzameling van verschillende onderwerpen die vertellen wat de auteur ten grondslag ligt aan het schrijven van het werk.

Afgezien daarvan wordt de achtergrond ook vaak meegenomen in belangrijke documenten zoals activiteitenvoorstellen. Daarom zullen we bespreken hoe we een achtergrond correct en correct kunnen schrijven.

Voorbeeld voorstel achtergrond

Definitie van achtergrond

"De achtergrond is iets dat ten grondslag ligt aan wat de auteur in een werk zal overbrengen."

Over het algemeen wordt de achtergrond aan het begin van een wetenschappelijk werk geplaatst. Dit is zodat lezers eerst de eerste beschrijving van de bedoeling en het doel van de auteur kunnen begrijpen.

Vul de achtergrond in

De achtergrond wordt meestal voorafgegaan door problemen in de omgeving zodat de auteur in het slotgedeelte de oplossingen voor deze problemen zal toelichten.

In grote lijnen bevat de achtergrond de volgende drie dingen:

  1. Feitelijke omstandigheden, waarbij de schrijver de situatie vertelt dat dit een probleem is en moet worden aangepakt.
  2. Ideale voorwaarden, of voorwaarden gewenst door de auteur.
  3. Oplossing, in de vorm van een korte uitleg van probleemoplossing volgens de auteur.

Tips voor het maken van een achtergrond

Voorbeeld voorstel achtergrond

Na het lezen van bovenstaande uitleg kunnen we natuurlijk een achtergrond maken voor een paper. Hier zijn enkele tips om het maken van een achtergrond gemakkelijker te maken:

1. Observatie van het probleem

Bij het maken van de achtergrond moeten we om ons heen kijken en ontdekken wat er in het onderwerp van de paper bezorgd is.

2. Probleemidentificatie

Nadat u een bestaand probleem heeft gevonden, is de volgende stap het identificeren van het probleem. Het doel van identificatie is om het probleem waarmee u wordt geconfronteerd duidelijk te identificeren, te beginnen bij de getroffen persoon of groep, het gebied of zelfs andere zaken die verband houden met het probleem.

3. Probleemanalyse

De volgende stap na het verder onderzoeken van het probleem, is het analyseren van het probleem. Problemen met bekende oorsprong worden vervolgens dieper bestudeerd om oplossingen voor deze problemen te vinden.

4. Afsluitende oplossingen

Na analyse van bestaande problemen, moeten conclusies worden getrokken over hoe deze problemen kunnen worden opgelost. De oplossing wordt dan kort beschreven samen met de verwachte resultaten bij het implementeren van de oplossing.

Voorbeeld van voorstel achtergrond

Voorbeeld van een voorstelachtergrond 1

1. Achtergrond

Spirulina sp. is een microalg die zich wijd verspreidt en kan in verschillende soorten omgevingen voorkomen, zowel in brak, marien als zoet water (Ciferri, 1983). Teelt van spirullina is tegenwoordig gericht op verschillende voordelen, ook als behandeling voor bloedarmoede, omdat spirulina hoge niveaus van provitamine A bevat, een rijke bron van ß-caroteen, vitamine B12. Spirulina sp. bevat ook kalium, een eiwit met een hoog gehalte aan Gamma Linoleenzuur (GLA) (Tokusoglu en Uunal, 2006) en vitamines B1, B2, B12 en C (Brown et al ., 1997), dus het is erg goed als voer of ingrediënten voor voedsel en medicijnen en spirulina kunnen ook als cosmetisch ingrediënt worden gebruikt.

Celproductiviteit van Spirulina sp. beïnvloed door acht belangrijke componenten van mediafactoren, waaronder lichtintensiteit, temperatuur, inoculatiegrootte, lading opgeloste vaste stoffen, zoutgehalte, macro- en micronutriëntenbeschikbaarheid (C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca en Fe , Zn, Cu, Ni, Co en W) (Sanchez et al ., 2008).

Micronutriënten zijn nodig bij de groei van Spirulina sp. onder hen zijn de elementen Fe, Cu en Zn. Fe-element is nodig door planten voor de vorming van chlorofyl, componenten van cytochroom-enzymen, peroxidase en catalase als spirulina sp. Bij een tekort aan het element Fe treedt chlorose op (gebrek aan chlorofyl). Zn-element is nodig voor de synthese van tryptofaan, een enzymactivator, en reguleert de vorming van chloroplasten en zetmeel als spirulina sp. Een tekort aan Zn-elementen leidt tot chlorose en de kleur van spirulina wordt bleek.

De vorming van Fe- en Zn-ionen zelf kan worden verkregen door elektrolyse van water. Waterelektrolyse is een gebeurtenis waarbij waterverbindingen (H 2 O) worden afgebroken tot zuurstofgas (O 2 ) en waterstofgas (H 2 ) met behulp van een elektrische stroom door het water (Achmad, 1992). H 2 -gas wordt potentieel gebruikt als energiebron vanwege zijn milieuvriendelijke karakter (Bari en Esmaeil, 2010). Met Fe- en Zn-elektroden worden Fe2 + - en Zn2 ​​+ -ionen verkregen.

Voorbeeld van een voorstelachtergrond 2

1.1. Achtergrond

Nanomateriaal technologie ontwikkeld in de 19e eeuw en zelfs nu ontwikkelt de technologie zich nog steeds snel (Nurhasanah 2012). Deze technologie maakt gebruik van materiaal dat nanometers of één per miljard meter (0,0000001) m meet om de prestaties van een apparaat of systeem te verbeteren (Y Xia, 2003). Op nanoschaal zullen er unieke kwantumfenomenen zijn, zoals platinametaal, bekend als inerte materialen die op nanoschaal veranderen in katalytische materialen en stabiele materialen, zoals aluminium, die ontvlambaar worden, isolerende materialen die in geleiders veranderen op nanoschaal (Karna, 2010).

Wolfraamoxideverbindingen op nanoschaal zullen unieke eigenschappen hebben die kunnen worden gebruikt als fotokatalysatoren, halfgeleiders en zonnecellen (Asim, 2009). Wolfraamoxide heeft een relatief lage band gap-energie tussen 2,7 en 2,8 eV (Morales et al, 2008). Dit maakt wolfraamoxide gevoelig voor het zichtbare lichtspectrum en heeft een redelijk goede foto-absorptie in het zichtbare lichtspectrum (Purwanto et al., 2010).

Wolfraamoxideverbindingen kunnen worden gesynthetiseerd met behulp van verschillende methoden, waaronder sol-gel, vlamondersteunde sproeidrogen en vlamondersteunde sproeipyrolyse (Takao, 2002). De vlamondersteunde sproeipyrolysemethode is de meest gebruikte methode. Naast de lage kosten is de homogeniteit van de nanodeeltjes redelijk goed en kunnen ze in grote productieaantallen worden gebruikt (Thomas, 2010). Deze methode maakt gebruik van een aërosolproces waarbij de deeltjes in het gas worden gesuspendeerd, zodat de gevormde deeltjes zeer klein zijn (Strobel, 2007).

Gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door Purwanto et al. 2015 laat zien dat de resultaten van wolfraamoxide gevormd door 0,02 M ammoniumparawolframaat in 33% ethanoloplosmiddel 500 ml wolfraamoxidedeeltjes vormen met een gemiddelde grootte van 10 micrometer. Gegevens over wolfraamoxidedeeltjes gevormd bij andere concentraties ammoniumparawolframaat worden echter niet vermeld, dus verder onderzoek is nodig om de resultaten te bepalen van wolfraamoxide gevormd uit verschillende concentratievariaties in de synthese van wolfraamoxide-nanodeeltjes met behulp van vlamondersteunde sproeipyrolyse.

Voorbeeld 3

Achtergrond

In transmissielijnen, in het bijzonder transmissie van radiofrequentiesignalen (RF), is de reflectiecoëfficiënt een van de fundamentele parameters [1]. De reflectiecoëfficiënt wordt altijd meegenomen in de meting van de grootte van elektromagnetische golven, zoals RF-vermogen, verzwakking en antenne-efficiëntie. Het meten van de reflectiecoëfficiënt is een belangrijk proces voor de RF-connector- en kabelindustrie om de kwaliteit ervan te bepalen.

Het door de signaalgenerator gegenereerde RF-signaal wordt naar het ontvangende apparaat (ontvanger) gestuurd. Het RF-signaal wordt goed geabsorbeerd door de ontvanger als er een impedantie-aanpassing is tussen de transmissielijn en de ontvanger. Omgekeerd, als de transmissie- en ontvangerlijnen geen perfecte impedantie-aanpassing hebben, zal een deel van het signaal worden teruggekaatst naar de bron. Over het algemeen gevonden gereflecteerd RF-signaal. De hoeveelheid gereflecteerd signaal wordt uitgedrukt in de reflectiecoëfficiënt. Hoe groter de waarde van de reflectiecoëfficiënt, hoe groter het gereflecteerde signaal. Grote signaalreflecties kunnen schade aan RF-signaalbronnen, zoals signaalgeneratoren, veroorzaken.

Lees ook: Kingdom Plantae (Plants): Characteristics, Types and Voorbeelden [VOL]

Efficiëntie bij het verzenden van RF-signalen, vooral in de telecommunicatie-industrie, is nodig om de operationele kosten op de lange termijn te minimaliseren. Een van de manieren om dit te doen, is door signaalverlies te voorkomen of het signaal terug naar de bron te reflecteren. Als het gereflecteerde signaal erg groot is, kan dit schade aan de signaalbron veroorzaken. Een van de preventieve maatregelen voordat er schade optreedt, is het meten van de reflectiecoëfficiënt van een apparaat om te bepalen hoeveel het signaal zal worden teruggekaatst naar de bron. Het testen van telecommunicatieapparatuur is dus vereist om de kwaliteit ervan te waarborgen. Deze test kan worden gedaan door de reflectiecoëfficiënt te meten op zender- en ontvangertoestellen, zoals vermogenssensoren.Een apparaat met een kleine reflectiecoëfficiënt zorgt voor een effectief en efficiënt transmissieproces. Daarom heeft het LIPI Metrology Research Center als het National Metrology Institute (NMI) een systeem gebouwd voor het meten van de reflectiecoëfficiënt op RF-signaalapparatuur. Reflectiecoëfficiëntmetingen worden uitgevoerd in het frequentiebereik van 10 MHz tot 3 GHz in overeenstemming met de bovenstaande doelstellingen. Met dit systeem hoopt het diensten te kunnen leveren voor het meten van de reflectiecoëfficiënt voor de betrokken stakeholders.Reflectiecoëfficiëntmetingen worden uitgevoerd in het frequentiebereik van 10 MHz tot 3 GHz in overeenstemming met de bovenstaande doelstellingen. Met dit systeem wordt verwacht dat het diensten verleent aan het meten van de reflectiecoëfficiënt voor de betrokken stakeholders.Reflectiecoëfficiëntmetingen worden uitgevoerd in het frequentiebereik van 10 MHz tot 3 GHz in overeenstemming met de bovenstaande doelstellingen. Met dit systeem hoopt het diensten te kunnen leveren voor het meten van de reflectiecoëfficiënt voor de betrokken stakeholders.

Voorbeeld van een voorstelachtergrond 4

Achtergrond

Het elektriciteitsdistributiesysteem is een breed systeem dat het ene punt met het andere verbindt, dus het is erg gevoelig voor storingen die meestal worden veroorzaakt door kortsluiting en aardingsstoringen. Deze storingen kunnen resulteren in een aanzienlijke spanningsval, de stabiliteit van het systeem verminderen, het leven van mensen in gevaar brengen en elektronische apparatuur beschadigen. We hebben dus een aardingssysteem nodig voor de apparatuur.

In het aardingssysteem geldt: hoe kleiner de waarde van de aardingsweerstand, hoe groter het vermogen om stroom naar de aarde te laten stromen, zodat de foutstroom niet vloeit en de apparatuur beschadigt, dit betekent hoe beter het aardingssysteem. Ideale aarding heeft een weerstandswaarde van bijna nul.

Locaties waar de bodemweerstand hoog genoeg is, met rotsachtige en dichte bodemgesteldheid kan het onmogelijk zijn om de impedantievermindering van het aardingssysteem te verminderen met verticale staafaarding. Een mogelijke oplossing is om een ​​speciale behandeling te geven om de aardingsweerstandswaarde te verbeteren. In dit proefschrift zal grondbehandeling worden uitgevoerd met houtskool van kokosnootschalen om de kleinste bodemweerstandswaarde te verkrijgen, omdat in het algemeen de soortelijke weerstand van houtskool lager is dan die van de bodem.

Voorbeeld van een voorstelachtergrond 5

Achtergrond

Het gebruik van smeerolie / olie beïnvloedt de motorprestaties omdat olie fungeert als wrijvingsdemper tussen motoronderdelen die slijtage aan de motor kan veroorzaken. Viscositeit is de fysische eigenschap van olie die de bewegingssnelheid of de weerstand van het smeermiddel om te vloeien aangeeft [1]. Olie heeft moleculen die niet polair zijn [2]. Een niet-polair molecuul dat wordt blootgesteld aan een extern elektrisch veld zal een gedeeltelijke lading veroorzaken en een groot dipoolmoment produceren en de richting ervan is evenredig met het externe elektrische veld [3].

De elektrische eigenschappen van elk materiaal hebben een unieke waarde en de grootte wordt bepaald door de interne condities van het materiaal, zoals materiaalsamenstelling, watergehalte, moleculaire bindingen en andere interne condities [4]. Meting van elektrische eigenschappen kan worden gebruikt om de staat en conditie van het materiaal te bepalen, de kwaliteit van het materiaal te bepalen, het droogproces te bepalen en het vochtgehalte niet-destructief te meten [5].

Het onderzoek naar het meten van de elektrische eigenschappen van olie is uitgevoerd door Putra (2013) [6], namelijk het meten van de capaciteit met behulp van een parallelle condensatorplaat bij het maken van kwaliteitssensoren op olie. Daarom is het meten van capaciteit en diëlektrische constante met behulp van de diëlektrische methode of parallelle plaat bij lage frequenties en veranderingen in viscositeit. Deze meting zal naar verwachting worden gebruikt als een voorstudie bij het meten van viscositeit met behulp van de diëlektrische methode.

Het doel van deze studie was om het gebruik van de diëlektrische methode te bepalen bij het meten van de capaciteitswaarde en diëlektrische constante van olie en het meten van de capaciteit en diëlektrische constanten van olie bij frequentieveranderingen en viscositeitsveranderingen.

Voorbeeld van een voorstelachtergrond 6

Achtergrond

Supergeleidend is een materiaal dat grote hoeveelheden elektrische stroom volledig kan geleiden zonder weerstand te ervaren, zodat het supergeleidende materiaal kan worden gevormd uit draad die wordt gebruikt om een ​​groot magnetisch veld te creëren zonder een verwarmingseffect te ervaren.

Een groot magnetisch veld kan worden gebruikt om zware lasten te heffen door de gelijkenis van magnetische polen, zodat het kan worden gebruikt om een ​​zwevende trein te bouwen zonder gebruik te maken van wielen. Zonder wielwrijving kan de trein als vervoermiddel snel bewegen en heeft hij weinig energie nodig.Er is een verband tussen een sterk magnetisch veld en een hoge kritische temperatuur (Tc) van supergeleidende materialen, waarbij het bij een hoge kritische temperatuur gemakkelijker zal zijn om 2 magnetische velden te creëren sterk.

De vorming van supergeleidende structuren op basis van Planar Weight Disparity (PWD) kan de kritische temperatuur van een supergeleidend materiaal verhogen (Eck, JS, 2005). De voordelen van andere supergeleidende materialen zijn onder meer gegevensopslagmedia, spanningsstabilisatoren, snelle computers, energiebespaarders, generatoren met een hoog magnetisch veld in kernreactoren voor kernfusie en supergevoelige SQUID-sensoren voor magnetische velden.

Supergeleidende systemen met hoge Tc zijn in het algemeen uit meerdere componenten bestaande verbindingen met een aantal verschillende structurele fasen en een complexe kristalstructuur. Het Pb2Ba2Ca2Cu3O9-systeem is ook een keramische oxideverbinding die een meerlaagse structuur heeft met een karakteristieke CuO2-laag insertie.Er is een correlatie tussen de supergeleidende structuur en de kritische temperatuur (Frello, T., 2000), zodat de vorming van structuren gebaseerd op Planar Weight Disparity (PWD) bedoeld is om te vergroten de kritische temperatuur van supergeleiders (Barrera, EW et.al., 2006) Als een uit meerdere componenten bestaande verbinding vereist het Pb2Ba2Ca2Cu3O9-systeem meerdere samenstellende componenten om complexe structurele lagen te vormen.

Voorbeeld 7

Achtergrond

Een manier om kanker te behandelen is door straling te gebruiken. Extern radiotherapieapparaat dat gebruikmaakt van Cobalt-60 (Co-60) -functies voor kankertherapie door middel van gammastraling (γ) van Co-60. Gammastraling wordt op delen van het lichaam gericht, zodat het kankercellen kan doden, maar minder snel gezonde lichaamscellen treft [1]. In dit document is het ontwerp dat moet worden gemaakt de dikte van de muren van het beton in de radiotherapie-vliegtuigkamer, met behulp van een Co-60-isotopenbron met een activiteit van 8.000 Ci en gepland om in een kamer op de ziekenhuislocatie te worden geplaatst. De bron van de Co-60 isotoop bevindt zich in Gantry die wordt beschermd door stralingsafscherming en de hoek kan worden aangepast van 00 tot 3600 [1], zodat kankercellen nauwkeurig vanuit verschillende richtingen kunnen worden bestraald. Om te voldoen aan de veiligheidsaspecten op het moment van blootstelling,de ruimte waar het radiotherapievliegtuig staat moet voldoen aan de geldende veiligheidseisen, waarbij de wand dient als stralingsscherm. De muren zijn gepland om van beton te worden gemaakt.

Lees ook: Distributie van flora in de wereld (compleet) en de uitleg

Conform de bepalingen van stralingsveiligheid, namelijk SK. BAPETEN nr. 7 van 2009 betreffende de stralingsveiligheid bij het gebruik van industriële radiografische apparatuur stelt dat: - Om kamermuren af ​​te schermen die verbonden zijn met leden van de gemeenschap, de waarde van de dosislimiet niet hoger mag zijn dan 5 mSv per jaar. - Afscherming van kamerwanden geassocieerd met stralingswerkers, de doseringsgrenswaarde mag niet hoger zijn dan 50 mSv per jaar. [2] De karakteristieken van de kamerscheidingswand moeten zich aanpassen aan het gebruik van de kamer grenzend aan de radiotherapieruimte. De dikte van de betonnen muur kan worden ingeschat door de belasting per week, de afstand tot de muurbronnen en de toegestane dosislimiet (NBD) te berekenen. Uit de berekening wordt verwacht dat de wanddikte voldoet aan de veiligheidseisen.

Voorbeeld 8

Achtergrond

Op dit moment is de aandacht van het publiek voor gezondheidsmonitoring zeer groot, zoals blijkt uit het toenemende aantal beschikbare apparatuur voor gezondheidsmonitoring. Zodat de vraag om gereedschappen te maken die op het menselijk lichaam kunnen worden gebruikt of die draagbare apparaten zijn, nodig is. Om dit apparaat te maken, zijn materialen nodig die aan het menselijk lichaam kunnen worden bevestigd en die direct gerelateerd kunnen zijn aan het telegeneeskunde of biomedische concept. In dit concept is het materiaal dat kan worden aangebracht, stof. Om echter te bepalen of het materiaal geschikt is als draagbaar apparaat, moeten we eerst de eigenschappen van de stof kennen. De eigenschappen van het materiaal hangen nauw samen met de permittiviteitswaarde, omdat de permittiviteitswaarde een belangrijke waarde is bij het bepalen van de eigenschappen van een materiaal.Zodat in dit laatste project de meting van de permittiviteitswaarden op stoffen materialen wordt uitgevoerd.

In dit afstudeerproject zijn verschillende soorten weefsels getest om hun permittiviteit te berekenen, namelijk aramide, katoen en polyester Daarnaast wordt het substraatmateriaal Fr-4 gebruikt als analysemateriaal met behulp van de transmissielijn-gebaseerde microstrip-methode. Deze methode maakt gebruik van 3 obstakels en een S-parameterset met twee poorten die fouten of fouten kunnen minimaliseren als gevolg van de luchtspleet tussen de microstriplijnen in het monster en de impedantie-mismatch, wat meestal een probleem is op de transmissielijn.

Diëlektrische permitiviteit is een maat voor de weerstand bij het vormen van een elektrisch veld door een medium. Bij bepaalde afmetingen en afstanden van het obstakel zal de laagste return loss (S-parameter) waarde worden verkregen en uit deze waarde kan de auteur de permittiviteitswaarde van het materiaal bepalen. Om de diëlektrische permittiviteitswaarde te krijgen, kan deze worden berekend uit de waarde van de S-parameter die is verkregen uit de simulatie en directe meetresultaten met behulp van een VNA (vector netwerkanalysator).

Gehoopt wordt dat uit dit afstudeerproject het onderzoek de waarde kan bepalen van de diëlektrische permittiviteitsmeting van de 4 bovenstaande materialen met behulp van een werkfrequentie van 2,45 GHz, zodat het kan worden geïmplementeerd in de gezondheidssector of het materiaal dat wordt getest kan worden aangepast om een ​​hulpmiddel of apparaat te worden, indien nodig.

Voorbeeld 9

Achtergrond

De bijzondere eigenschappen van ferro-elektrische materialen zijn diëlektrische, piero-elektrische en piëzo-elektrische eigenschappen. Het gebruik van ferro-elektrische materialen wordt uitgevoerd op basis van deze kenmerken. In deze studie werd het gebruik van ferro-elektrische materialen op basis van hun diëlektrische eigenschappen uitgevoerd. Ferro-elektrische materialen kunnen naar behoefte worden vervaardigd en kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd in de vorm van apparaten. De apparaattoepassing op basis van hysterese-eigenschappen en hoge diëlektrische constante is Dynamic Random Access Memory (DRAM) [1].

Het ferro-elektrische materiaal met de meest aantrekkelijke combinatie van eigenschappen voor geheugentoepassingen is bariumstrontiumtitanaat. BST-materiaal heeft een hoge diëlektrische constante, laag diëlektrisch verlies, lage lekstroomdichtheid. Een hoge diëlektrische constante verhoogt de capaciteit van de lading hoger, zodat de ladingopslag ook groter is [1]. De bereiding van BST kan op verschillende manieren worden gedaan, waaronder Metalorganic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) [2], Pulsed Laser Deposition (PLD) [3], Magnetron Sputtering [4], evenals Chemical Solution Deposition of sol-gel-methode en vastefasereactiemethode (vaste toestand). reactie) [5].

Voorbeeld 10

Achtergrond

Observatie is belangrijk, vooral op het gebied van onderwijs, om erachter te komen hoe leraren op elke school goed les kunnen geven. In dit geval heb ik ook observatieactiviteiten uitgevoerd bij SD Ningrat 1-3 Bandung om de taak te vervullen om observatierapporten te leren die door de leraar werden uitgevoerd tijdens het lesgeven in de klas.

Met deze observatieactiviteit hopen we erachter te kunnen komen hoe leraren hun studenten onderwijzen en opvoeden. We kunnen ook kiezen welke methoden we later op onze studenten zullen toepassen en welke methoden niet moeten worden gebruikt. Op de Ningrat Elementary School heb ik verschillende enquêtes gehouden en informatie gezocht over onderwijs- en leeractiviteiten.

School is een instelling die speciaal is ontworpen om studenten les te geven door docenten. Basisonderwijs op scholen is het belangrijkste om kwaliteitsstudenten te maken. Na het maken van observaties op de Ningrat Elementary School, kwam ik te weten over het leren in World Language-lessen, dat nog steeds laag is en dit moet worden verbeterd.

De lesplannen die door de docenten daar werden uitgevoerd, bleken niet in overeenstemming te zijn met de uitvoering, zodat er verschillende obstakels waren die de docenten moesten tegenkomen bij het lesgeven in de wereldtaal. Dan is de oplossing die aan deze leraren wordt geboden het veranderen van het lerarenmechanisme bij het geven van wereldtaallessen.

Elk individu heeft zijn eigen uniekheid en capaciteiten die duidelijk verschillend zijn. Sommigen begrijpen de lessen die door de leraar worden gegeven snel, maar sommige zijn traag. Niet alleen dat, de kenmerken van elke leerling op school zijn natuurlijk anders, er zijn leerlingen die uitblinken, maar er zijn ook leerlingen die vol problemen zitten op school.

Nadat deze observaties waren gedaan, leerde ik ook hoe ik moest omgaan met studenten met verschillende kenmerken. Ik heb ook geleerd hoe ik les moet geven van elke leraar die lesgeeft bij SD Ningrat, zodat ik het op een dag kan toepassen als ik op school ga lesgeven.

Voorbeeld 11

Achtergrond

17 augustus is het moment waar het meest naar uitgekeken wordt, voor alle wereldburgers, inclusief de inwoners van Cantiga Village. Omdat we op deze datum de onafhankelijkheidsdag van de Wereldrepubliek herdenken. Om deze reden mogen we trots en blij zijn om deze historische dag te verwelkomen.

Naast verlevendiging kan de herdenking van 17 augustus ook een gevoel van liefde en nationalisme voor de natie bevorderen. Omdat we op deze dag opnieuw worden herinnerd aan de verdiensten van helden die zich ongeacht etniciteit, ras en religie verenigen om te vechten voor de vrijheid van de wereld.

Om deze reden is het niet meer dan normaal dat de mensen van Cantiga Village een evenement organiseren om dit gelukkige moment te verlevendigen. Bovendien nemen de inwoners van Cantiga Village elk jaar actief deel aan het organiseren van onafhankelijkheidsevenementen.

De evenementen die zullen worden gehouden zijn in de vorm van ceremonies, onderlinge samenwerking en wedstrijden voor kinderen. Met deze verschillende evenementen kunnen we broederschap, vriendschap en nationalisme versterken als een poging om Pancasila te beoefenen.

Dus het artikel over de achtergronddiscussie samen met voorbeelden, hopelijk kan het nuttig zijn.