Voorbeelden van inleidende rapporten, papers, scripties en meer (VOLLEDIG)

Voorbeeld voorwoord tot volledig rapport

Voorbeelden van inleidende rapporten, of het nu gaat om praktische werkverslagen, studiereizen of voorbeelden van inleidende papers, scripties en scripties, worden in dit artikel uitgelegd.

Het voorwoord is een pagina die de woorden van de auteur bevat na de voltooiing van het schrijven van het papier dat is gemaakt, of het nu gaat om dankbaarheid, dankbaarheid, het doel en de voordelen van schrijven, maar ook om opbouwende kritiek en suggesties.

Niet alleen dat, meestal bevat het voorwoord een uitleg van de zin en de verwachtingen met betrekking tot het thema en de inhoud in een paper dat door de auteur zelf is geschreven.

Voorwoord Structuur

Voorbeelden van voorwoord hebben een bepaalde structuur die u moet kennen, namelijk:

 • Opening
 • Inhoud
 • Sluitend

Opening

Het openingsgedeelte van het voorwoord bevat de dankschrijver of de voltooiing van het redactieteam over het schrijven.

In de wereld bevat deze opening meestal een dankjewel aan de almachtige God en natuurlijk is het aangepast aan elke religie.

Daarna na het uitspreken van dank, meestal gevolgd door dank aan degenen die hebben geholpen bij het voltooien van dit rapport.

Inhoud

In dit gedeelte wordt een beschrijving gegeven van de inhoud van het artikel dat u aan het schrijven bent. Meestal begint het met het noemen van de titel van het werk, en legt dan een beetje uit over de discussie en hoe de auteur de inhoud van de paper / het rapport heeft geschreven.

Schrijf de inhoud van deze sectie zoveel mogelijk niet te gedetailleerd, want dan wordt uw inleiding alleen maar te lang. Het is voldoende om een ​​beetje uit te leggen over de inhoud van uw paper, zodat lezers een beetje zicht krijgen op de paper / het rapport dat u maakt.

Sluitend

Het slotgedeelte bevat excuses en hoop van de auteur.

Welnu, deze verontschuldiging is meer geïnteresseerd in de lezer als sommige van uw geschreven werkfouten later worden ontdekt. Omdat iemand schrijven natuurlijk niet perfect is en natuurlijk gebreken vertoont.

Voorbeeld van een voorwoord bij geschiedenispapieren

We danken de aanwezigheid van God Almachtig. Die heeft zijn leiding gegeven en ons de gelegenheid gegeven om dit PKL (Field Work Practice) rapport dat we hebben gemaakt in te vullen.

Dit rapport is opgesteld om te voldoen aan een van de vereisten voor het voltooien van PKL (Job Training) voor studenten van de Faculteit der Economische Wetenschappen, Padjajaran University, Bandung.

Deze werkpraktijk is een van de inspanningen om een ​​goede samenwerking op het economische gebied van de middenklasse tot stand te brengen door de jaarrekening van een bedrijf in Bandung te kennen. En we hopen dat dit praktische werk zowel voor ons studenten als voor lezers veel voordelen zal opleveren.

Bij deze gelegenheid wil de auteur de partijen bedanken die verband houden met straatverkopers. die morele steun heeft geboden. En ook begeleiding bij ons. We pakken deze op dankzij:

1. dhr. Dr. Dani Rutiandi M. Si, als voorzitter van STIE.

2. Dhr. Dian Rahman SE als supervisor

3. Mevrouw Marnie Lestari, die de auteur heeft begeleid tijdens het onderzoek bij PT Sinar Cempaka

4. Werknemers en personeel van dienst bij PT Sinar Cempaka

5. Onze ouders en vrienden die het straatverkopersproces ondersteunen totdat het is afgelopen.

De samenstelling van dit PKL-rapport is zo goed mogelijk gemaakt, maar er zijn natuurlijk nog veel tekortkomingen. Daarom, als er enige kritiek of suggestie van constructieve aard is voor de auteur, zal ik dat graag accepteren.

Bandung, 9 februari 2020

Schrijver

Voorbeeld van inleidende paper 1

Voorbeeld van een voorwoord bij een paper

Voorbeeld voorwoord Bezoek brancherapport

Alhamdulillah, we bieden onze dank aan de aanwezigheid van Allah SWT. Zodat de auteur het verslag van het industriële bezoek aan PT Yakult Persada op tijd heeft afgerond.

Een van de doelen van de schrijver bij het schrijven van dit industriële bezoekverslag is als documentatie en ook als vorm van evaluatie van industriële bezoekactiviteiten. Het rapport dat de auteur maakt, is gebaseerd op geldige gegevens die op verschillende manieren zijn verzameld.

De auteur wil graag verschillende partijen bedanken die het proces om dit rapport tot een goed einde te brengen hebben gesteund. Dat is :

1. De heer Marjinan Saprudin S. Pd, M. Pd, als directeur van SMKN 13 Bandung, die de auteur toestemming heeft gegeven om industriële bezoeken af ​​te leggen.

2. Docent, SMKN 13, die de auteur tijdens het bezoek heeft begeleid.

3. De ouders van de auteur zijn de belangrijkste ondersteuners van alle activiteiten die de auteur doet.

Lees ook: Wat betekent 'Wish You All the Best'? Korte en duidelijke uitleg

De auteur is zich bewust van de onvolkomenheden bij de voorbereiding van dit activiteitenverslag van dit industriële bezoek. maar de auteurs hopen nog steeds dat dit rapport de lezers ten goede zal komen. Omwille van de vorderingen van de schrijver verwacht de schrijver ook input in de vorm van kritiek of nuttige suggesties. bedankt.

Bandung, 8 januari 2020

Schrijver

Voorbeeld van een korte introductie

Voorbeeld van een korte introductie

Voorbeeld van inleiding tot stageverslag

We danken en zegeningen aan Allah SWT voor Zijn overvloedige genade. Voor de afronding van de stage bij PT. Mandiri Bank Wereld filiaal in Bandung.

Dit rapport is gemaakt om te voldoen aan de vereisten van de cursusopdrachten voor zakelijke werkpraktijken aan de economische faculteit van de boekhoudafdeling van de World University. Het doel van het maken van dit leerlingrapport is om alles te rapporteren wat te maken heeft met de wereld van het werk bij PT. Mandiri Bank Wereld filiaal in Bandung.

Bij het opstellen van dit leerlingrapport kan het natuurlijk niet los worden gezien van de regie en begeleiding van verschillende partijen. Dus de auteur wil iedereen die heeft geholpen respecteren en bedanken. Betrokken partijen zijn onder meer:

1. Alle docenten van de Faculteit Economie hebben veel informatie verstrekt.

2. Dhr. Dadang Nurzaman als voorzitter van PT Mandiri Bank World.

3. Medewerkers en medewerkers van PT Mandiri Bankk World die oprecht richting gaven aan de auteur tijdens de schrijversstage bij het bedrijf.

4. Ouders en vrienden van de auteur danken u hartelijk voor uw steun.

Door de vriendelijkheid van alle partijen die de auteur heeft genoemd, kan de auteur dit stageverslag zo goed mogelijk invullen. Dit stageverslag is verre van perfect, maar de auteur doet zijn best. Nogmaals bedankt. Hopelijk is dit rapport nuttig voor ons allemaal.

Bandung, 22 december 2019

Schrijver

Voorbeeld van inleiding tot Physics Practicum Report

Prijs de aanwezigheid van Allah SWT die ons tot nu toe nog steeds de gunsten van geloof en gezondheid geeft, zodat ik deze buitengewone kans kreeg, namelijk de gelegenheid om het experimentele rapport getiteld "The Use of Fluid Law in Agricultural Irrigation Systems" tijdig af te ronden.

Shalawat en groeten, vergeet niet altijd te geven aan onze heer van de profeet Gung, namelijk de profeet Mohammed SAW, die de benoeming van Allah SWT aan ons allemaal heeft overhandigd, wat de meest correcte indicator is, namelijk de perfecte islamitische sharia en het grootste geschenk voor het hele universum.

De voorbereiding van dit experimentele rapport is bedoeld om de exacte formule te vinden die nodig is voor de moderne watersystemen van vandaag en om erachter te komen welke factoren het moderne irrigatiesysteem beïnvloeden, zodat het later kan worden gemaximaliseerd.

Bij het uitvoeren van dit experiment zijn er natuurlijk veel obstakels die de auteur heeft gevoeld, daarom zijn we verschillende partijen dankbaar, vooral onze natuurkundeleraar die ons heeft geholpen bij het bevorderen en ondersteunen bij het overwinnen van enkele van de obstakels die we hebben.

Bovendien zijn we ons er ook van bewust dat er in ons experimentele rapport veel tekortkomingen zijn die verre van perfect zijn. Daarom kijken we erg uit naar kritiek en suggesties, zodat we ze de volgende keer kunnen herzien en schrijven, omdat we ons opnieuw realiseren dat niets perfect is zonder constructieve suggesties. En hopelijk kan dit proefrapport voordelen opleveren.

Kediri, 18 mei 2018

Compiler

Voorbeeld van een voorwoord bij het studiereisrapport

Prijs en prijs onze dankbaarheid, we bidden altijd tot Allah SWT die al Zijn gunsten en geschenken aan ons allemaal heeft gegeven zodat het studiereisverslag met het thema Pesona Indah Lombok Island kan worden voltooid volgens het plan en de beoogde tijd.

We hebben opzettelijk een rapport samengesteld met betrekking tot deze korte en eenvoudige studiereis om de opdracht van de Wereldtaalles door onze lerares genaamd mevrouw Siti Sofiyah, M. Hum, te vervullen. Het rapport van de studiereis zou natuurlijk niet tot stand zijn gekomen zonder de hulp en steun van verschillende partijen. Daarom willen we onze grote dank uitspreken aan:

 1. Allah SWT heeft ons Zijn kracht en zegeningen gegeven, beginnend bij een reeks studiereizen tot het maken van dit rapport totdat het af is.
 2. De heer Suherman was ooit de directeur van SMA Negeri 5 Kediri die onze studiereis heeft aangemoedigd en ondersteund.
 3. Alle leraren op de middelbare school die ons begeleiden en kennis geven zodat we kunnen begrijpen wat wel en niet mag.
 4. Beide ouders die altijd gebeden opzeggen en zowel moreel als materieel hun kinderen steunen, zodat hun kinderen het beste onderwijs kunnen krijgen.
 5. Alle vrienden van SMA Negeri 5 Kediri evenals alle andere partijen die we zeker niet één voor één kunnen noemen die ons ook steunen en ons motiveren en ondersteunen.
Lees ook: Democratie: definitie, geschiedenis en typen [VOLLEDIG]

Natuurlijk is er geen ivoor dat niet gebarsten is. Evenzo met ons studiereisverslag. Volkomen beseffen de auteurs dat dit rapport nog verre van perfect is, ook al is het door veel mensen gedaan. Daarom hopen we oprecht op alle vormen van kritiek en nuttige suggesties en zullen we die uiteraard graag aanvaarden. Op die manier zal het een waardevolle les voor ons zijn, zodat we in de toekomst betere rapporten kunnen schrijven.

Hopelijk kan dit studiereisverslag van nut zijn voor alle lezers en kan het helpen de waardigheid van de wereldnatie te verbeteren.

Lombok, 13 juni 2018

Groep 5

Voorbeeld van voorwoord bij het KKN-rapport

Geprezen zij dankbaarheid, hopelijk de aanwezigheid van Allah SWT die ons altijd al Zijn spirituele begeleiding en begeleiding geeft zodat de Real Work Lecture (KKN) activiteiten en het maken van het rapport soepel en zonder enige belemmering kunnen verlopen. Met zijn hulp is dit rapport op tijd klaar.

We groeten de profeet Muhammad SAW die het beste voorbeeld voor zijn volk heeft gegeven, zodat hij zijn volharding en oprechtheid in de strijd kan imiteren.

Bij deze gelegenheid vergeten we niet iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van het Community Service Program en het schrijven van het rapport, waaronder:

 1. Dr. H Syamsuddin, M.Ag als de rector van de Merdeka University Surabaya.
 2. Dr. H. Ahmad Baidowi als decaan van de faculteit Tarbiyah en lerarenopleiding
 3. Dr. Suheiri als het hoofd van de afdeling wiskundeonderwijs die ons al die tijd ondersteunt
 4. De heer Ahmadi, M. Pd was ooit de supervisor van KKN Groep 4
 5. Sukamaju-dorpelingen die actief deelnemen aan al onze agenda's.
 6. De hele regering van Sukamaju desai leidt ons.
 7. Alle partijen die hebben bijgedragen aan het succes van de KKN-agenda 2018 tot en met de totstandkoming van dit KKN-rapport

Alle KKN Activiteitenrapporten zijn opgesteld op basis van wat we hebben gedaan tijdens de KKN-periode in Sukamaju Village gedurende 50 dagen. Deze Real Work Lecture maakt deel uit van de implementatie van de Tri Darma Perguruan Tinggi. Deze activiteit is een van de afstudeereisen voor bachelorstudenten, deze is bepaald door de academici en moet door alle studenten worden gevolgd.

Bij het samenstellen en vormgeven van dit rapport zijn we ons er volledig van bewust dat dit rapport veel tekortkomingen heeft. Daarom kijken we uit naar verschillende vormen van opbouwende kritiek en suggesties. Hopelijk is dit rapport vooral handig voor lezers.

Surabaya, 12 juni 2018

Voorbeeld voorwoord onderzoeksrapport

Prijs de auteurs van de Almachtige God voor zijn overvloedige genade bij de voorbereiding van dit onderzoeksrapport. Dit onderzoeksrapport is een verplichte vereiste bij het voltooien van cursusopdrachten.

Er is trots op als deze onderzoeksactiviteit met goede resultaten kan worden afgerond. Met de beperkingen van de auteur bij het maken van onderzoek, zijn er nogal wat obstakels die de auteurs in het veld tegenkomen. En als dit onderzoek uiteindelijk kan worden afgerond, dan zal dat met de hulp en steun van veel verbonden partijen zijn.

Daarvoor willen de auteurs iedereen bedanken die heeft geholpen. Onder hen:

1. Dr. Baidan Mukmin als supervisor die veel tijd heeft genomen om schrijvers te begeleiden.

2. Dhr. Gilang Karta als begeleider tijdens deze onderzoeksactiviteit.

3. Ouders die te allen tijde ondersteunend en aanmoedigend zijn.

De auteur kan niets anders geven dan gebed en oprechte dankbaarheid aan de supporters. Maar vergeet niet dat de schrijver nuttige input zoals suggesties of kritiek van lezers verwacht. De auteurs hopen oprecht dat dit onderzoeksrapport van groot nut zal zijn voor iedereen die ons leest en er kennis aan toevoegt.

Bandung, 15 april 2017

Schrijver


Bron: Wikipedia | TheGorbalsla | Titikdua.net

5 sterren / 5 sterren ( 1 stem)