Matrixvermenigvuldiging - Formules, eigenschappen en voorbeeldproblemen

vermenigvuldigingsmatrix

Matrixvermenigvuldiging is een vermenigvuldiging die een matrix of rangschikking van getallen in de vorm van kolommen en getallen omvat, en heeft bepaalde eigenschappen.

Een matrix is ​​een opstelling van cijfers, symbolen of tekens die als een vierkant in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Cijfers, symbolen of tekens in de matrix worden de elementen van de matrix genoemd.

vermenigvuldigingsmatrix

De matrix wordt over het algemeen aangeduid met hoofdletters zoals A en B.Daarna worden 1,2,3 en 4 de elementen van de matrix A genoemd. Evenzo a, b, c, d, e, fd en g de elementen van de matrix B.

De matrix heeft een bestelling. Volgorde is een getal dat het aantal rijen en kolommen van de matrix vertegenwoordigt. De volgorde van matrix A is 2 × 2 (aantal rijen 2 en aantal kolommen 2). In dit geval kan het worden geschreven

Matrix-typen

1. Lijnmatrix

Een rijmatrix is ​​een matrix die uit slechts één rij bestaat. De ondersteuning in de orde van 1 × n met het aantal kolommen door n .

2. Kolommatrix

Kolommatrix is ​​een matrix die uit slechts één kolom bestaat. De volgorde is m × 1 met het aantal rijen maar liefst m .

3. Matrix nul

De nulmatrix is ​​een matrix waarin alle elementen nul zijn.

4. Vierkante matrix

Een vierkante matrix ontstaat wanneer het aantal rijen gelijk is aan het aantal kolommen.

5. Diagonale matrix

Een diagonale matrix is ​​een vierkante matrix waarbij de getallen op de diagonale positie niet nul zijn. Als de cijfers op de diagonalen hetzelfde zijn, wordt dit een scalaire matrix genoemd .

diagonale matrix

6. identiteitsmatrix (I)

Een matrix waarin alle belangrijke diagonale elementen het cijfer 1 zijn, anders het cijfer 0.

diagonale matrix

7. Matrix van de bovenste driehoek en de onderste driehoek

  • Top driehoekige matrix

De bovenste driehoeksmatrix is ​​een matrix waarin alle elementen onder de hoofddiagonaal het getal 0 zijn.

  • Onderste driehoekige matrix
Lees ook: Homogeen is - de betekenis en volledige uitleg (CHEMIE)

De onderste driehoeksmatrix is ​​een matrix waarin alle elementen boven de hoofddiagonaal het getal 0 zijn.

Vermenigvuldigingsformule voor matrix

Stel dat matrix A (a, b, c, d) 2x2 maal matrix B (e, f, g, h) formaat 2x2 heeft, dan is de formule:

vermenigvuldigingsmatrix 2 keer 2

Voorwaarde voor het vermenigvuldigen van twee matrices is dat het aantal kolommen van de eerste matrix gelijk moet zijn aan het aantal rijen van de tweede matrix, en wel als volgt:

Eigenschappen van matrixvermenigvuldiging

Gegeven dat A, B, C elke matrix zijn waarvan de elementen reële getallen zijn, dan:

  • De eigenschap van vermenigvuldiging met een nulmatrix
  • Associatieve eigenschap van vermenigvuldiging
  • Links distributieve eigenschappen
  • Juiste distributieve eigenschappen
  • De eigenschap van vermenigvuldiging met een constante c
  • Vermenigvuldigingseigenschap met een identiteitsmatrix

Voorbeeld van een vermenigvuldigingsmatrix

  1. Tel het

Oplossing:

voorbeeld van een matrixvermenigvuldigingsprobleem

2. Wat is de waarde van x + y die voldoet

Oplossing:

Pas de vergelijking aan op de positie van het verkregen element

Zo,

voorbeeld van een matrixvermenigvuldigingsprobleem

3. Wat is het resultaat van 

voorbeeld van een matrixvermenigvuldigingsprobleem

Antwoord:

voorbeeld van een matrixvermenigvuldigingsprobleem