Administratie: definitie, doel, functie en kenmerken

administratie is

Administratie is een bedrijf en activiteit die verband houdt met het implementeren van beleid om doelen te bereiken.

Waar denk je aan als je het woord "administratie" hoort of leest? Misschien zou u administratie definiëren als een activiteit voor het maken van notities.

Helemaal verkeerd is dit niet, want bij administratieve werkzaamheden hoort ook het maken van aantekeningen.

Laten we hierna onderzoeken wat precies de betekenis is van administratie en de functies en doelstellingen van administratieve activiteiten.

Beheer begrijpen is ...

Over het algemeen

Over het algemeen is administratie een bedrijf en een activiteit die verband houdt met het implementeren van beleid om doelen te bereiken. Het begrip administratie is ook verdeeld in twee, namelijk:

 • Begrip in enge zin

  administratie is een activiteit die het maken van aantekeningen, correspondentie, lichte boekhouding, typen, agenderen en andere activiteiten van technische aard omvat.

 • Begrip in brede zin

  administratie is het hele proces van samenwerking tussen twee of meer mensen om doelen te bereiken door het efficiënt en effectief gebruik van bepaalde faciliteiten en infrastructuur.

Volgens experts

De definitie van administratie is volgens sommige experts als volgt:

 • Volgens Ulbert Silalahi ,

  administratie in enge zin staat bekend als administratie.

  De definitie van administratie in brede zin is de activiteit van het systematisch verzamelen en vastleggen van gegevens en informatie, zowel intern als extern, wat nuttig is voor het verstrekken van informatie en het gemakkelijker maken om zowel gedeeltelijk als volledig terug te vinden.

 • Volgens William Leffingwell en Edwin Robinson ,

  Administratie is een tak van managementwetenschap die zich bezighoudt met de efficiënte uitvoering van kantooractiviteiten, wanneer en waar het werk moet worden uitgevoerd.

 • Volgens Sondang P. Siagian

  Administratie is het hele proces van samenwerking tussen twee of meer mensen op basis van bepaalde rationaliteiten om vooraf bepaalde doelen te bereiken.

 • Volgens George R. Terry ,

  Administratie is het plannen, controleren en organiseren van kantoorwerk, en het verplaatsen van degenen die het uitvoeren, zodat de gestelde doelen kunnen worden bereikt.

 • Volgens Arthur Grager

  Administratie, te weten het administreren van diensten en communicatie in de vorm van brieven of scripts binnen een organisatie.

Lees ook: Integriteit is: definitie, kenmerken, voordelen en voorbeelden administratie is

Administratieve doelstellingen en functies

De administratie wordt uitgevoerd met als doel:

 • Ontwikkel een bedrijfsprogramma
 • Evaluatie van organisatorische activiteiten
 • Monitor administratieve activiteiten
 • Zorgen voor de veiligheid van zakelijke activiteiten

Administratie heeft de volgende functies.

 1. Planning ( Planning ), is een plan dat administratieve activiteiten vereist, zowel gegevensverzameling, gegevensverwerking als planning.
 2. Regelen ( organiseren ), is een poging om werkcommunicatie te organiseren en op te bouwen zodat organisatiedoelen kunnen worden bereikt.
 3. Coördinatie ( Coördineren ), is een activiteit om het werk van een ondergeschikte te verbinden, te verenigen en bij te sturen om tot samenwerking te komen om organisatiedoelen te bereiken.
 4. Rapporten ( Rapportage ), een activiteit dient voortgangsrapporten of resultaten van een activiteit mondeling of schriftelijk in bij leidinggevenden.
 5. Budgettering ( budgettering ), een activiteitenplan en continu financieel beheer.
 6. Plaatsing ( Staffing ), is een activiteit die verband houdt met het gebruik van personeel, ontwikkeling en apparatuur in een organisatie.
 7. Briefing ( regie ), de activiteiten van begeleiding, advies, bestellingen, zodat taken kunnen worden uitgevoerd met de juiste om een ​​vooraf bepaald doel te bereiken.

Administratieve kenmerken

De kenmerken van de administratie zijn onder meer:

 • Heb een duidelijk doel
 • Er zijn groepen mensen bestaande uit twee of meer individuen
 • Er is samenwerking
 • Er is een bedrijf of werkproces
 • Er is leiding, begeleiding en toezicht

Dit is de informatie die ik kan overbrengen over de definitie van administratie in het algemeen, de doelstellingen, functies en kenmerken van administratie. Hopelijk kan het inzicht toevoegen aan medelezers.