Graad 6 wiskundige vragen (+ discussie) SD UASBN - voltooid

Graad 6 wiskundeopgaven

Graad 6 wiskundevragen voor UASBN-voorbereiding, samen met bespreking van de antwoorden.

Hopelijk kan dit wiskundeprobleem van het zesde leerjaar je helpen bij het leren, want er zijn veel onderwerpen die we hier bespreken.

1. Operatie Telnummers

Het resultaat van 9 x 50 ÷ 30 is….

een. 5 c. 40

b. 15 d. 35

Sleutel : A

(Voltooi wiskundeopgaven van het 6e leerjaar)

Discussie :

9 x 50 ÷ 30 = (9 x 50) / 30

= 450/30

= 15

2. Kracht en nummerwortels

Rekenopgaven: Resultaten van 172 - 152 zijn….

een. 4 c. 64

b. 16 d. 128

Sleutel: C

Discussie :

172 - 152 = (17 x 17) - (15 x 15)

= 289 - 225

= 64

Graad 6 wiskundeopgaven

3. Breuken

Nee. 3.1

gewijzigd in procent naar….

een. 125% c. 165%

b. 145% d. 175%

Sleutel: D

Discussie :

Verander het gemengde getal in een gewone breuk

Nee. 3.1

= 7/4 → vermenigvuldigen met 100%

= 7/4 × 100% = 175%

4. Rekenproblemen voor klas 6: bewerkingen om getallen te tellen

Het resultaat van 70 - (–25) is….

een. –95 c. 45

b. –45 d. 95

Sleutel: D

Bespreking van wiskundeproblemen van het 6de leerjaar:

Wanneer het minteken (-) negatief (-) ontmoet, verandert de cijferbewerking in positief (+), dus:

70 - (–25) = 70 + 25

= 95

5. Rekenvragen voor klas 6: FPB en KPK

FPB van 48, 72 en 96 zijn….

een. 25 x 3 c. 23 x 3

b. 24 x 3 d. 22 x 3

Sleutel: C

Discussie :

nul

Dan is het FPB = 23 × 3 (rekenopgaven en bespreking van klas 6)

6. Maateenheid

De tuin van Pak Warno is een rechthoek met een lengte van 4,2 dammen en een breedte van 370 dm. De tuin van Pak Warno ligt… meter

een. 82,4 c. 158

b. 124 d. 225

Sleutel : C

Discussie :

Omdat de resultaten in meters worden gevraagd, zet u eerst de lengte- en breedte-eenheden om in meters

Lengte = 4,2 dam = 4,2 x 10 m = 42 m

Breedte = 370 dm = 370: 10 m = 37 m

Omtrek = 2 x (lengte + breedte)

= 2 x (42 m + 37 m)

= 2 x 79 m

Lees ook: 16 hindoeïstische boeddhistische koninkrijken in de wereld (volledige uitleg)

= 158 meter

De omtrek van Pak Warno's tuin is dus 158 meter

Graad 6 wiskundevragen voor de volledige UASBN

Grade 6 wiskundevragen voor UASBN en discussie

7. Onderwerp : maateenheden

Bij een verhuurwinkel voor feestartikelen zijn er 6 bruto borden. Bu Tuti leende 4 dozijn en Bu Ayu leende er 2 bruto. De overige borden op die plek zijn… fruit

een. 528 c. 628

b. 588 d. 688

Sleutel : A

Discussie :

1 bruto = 144 stuks

1 dozijn = 12 stuks

Het aantal van alle borden = 6 x 144 = 864 stuks

Geleende mevrouw Tuti = 4 x 12 = 48 stukjes

Borrowed Bu Ayu = 2 x 144 = 288 stuks

Overgebleven borden = Som van alle borden - geleend van Bu Tuti - geleend door Bu Ayu

= 864 - 48 - 288

= 528 stuks

8. Onderwerp : Eigenschappen en elementen van platte vormen

Let op de eigenschappen van de onderstaande vormen!

 1. Heb 4 zijden die even lang zijn
 2. De tegenoverliggende hoeken zijn gelijk
 3. De diagonalen snijden elkaar loodrecht en halveren elkaar over gelijke lengtes

Een platte vorm met bovenstaande eigenschappen is….

een. rechthoek c. trapezium

b. vlieger d. snijd de rijstwafel

Sleutel: D

Discussie:

Een lichaam dat aan alle bovenstaande kenmerken voldoet, is een ruit, omdat:

 • in een rechthoek zijn alle hoeken gelijk en staan ​​de twee diagonalen niet loodrecht
 • in een vlieger kruisen de twee diagonalen elkaar loodrecht, maar niet even lang
 • in een trapezium zijn er slechts twee paar hoeken die gelijk zijn en de diagonalen hebben dezelfde lengte

9. Onderwerp : geometrie en meting

De drie tanks bevatten elk 4,25 m3, 2.500 liter en 5.500 dm3 kerosine. De totale hoeveelheid kerosine is… liter

een. 10.700 c. 12.250

b. 11.425 d. 13.396

Sleutel : C

Discussie :

Reken dan alle eenheden om naar liters

4,25 m3 = 4,25 x 1.000 liter = 4.250 liter

5.500 dm3 = 5.500 x 1 liter = 5.500 liter

De hele hoeveelheid kerosine

= 4,25 m3 + 2.500 liter + 5.500 dm3

= 4.250 liter + 2.500 liter + 5.500 liter

= 12.250 liter

10. Onderwerp : Aard en elementen van de ruimte

Kijk naar de eigenschappen van de onderstaande vorm!

 1. Heeft 6 zijden, waarbij de tegenoverliggende zijden evenwijdig zijn en hetzelfde gebied
 2. Heeft 8 hoekpunten
 3. Heeft 12 ribben, waarbij dezelfde lengtes evenwijdig lopen

Bouw ruimtes met deze kenmerken zijn….

een. straal c. buis

b. kubus d. ijshoorntje

Sleutel: A

Discussie :

Een gebouw met bovenstaande eigenschappen is een blok, omdat:

 • in de kubus zijn er 6 zijden die vierkant en gelijk zijn
 • op de buis zijn er geen hoekpunten
 • op de kegel heeft 1 hoekpunt

11. Onderwerpen : geometrie en meting

Pak Imam heeft drie tuinen die 3 ha, 1.900 m2 en 1.75 hectare beslaan. Als zijn tuin voor 2,5 ha wordt verkocht, dan is het plantageoppervlak van Pak Imam nu… m2

een. 5.075 c. 7.075

b. 6.075 d. 8.075

Sleutel: C

Discussie:

Aangezien het gevraagde resultaat in m2 is, converteert u alle eenheden naar m2

Lees ook: Goede en correcte voorbeelden van officiële uitnodigingsbrieven (laatste)

3 ha = 3 x 10.000 m2 = 30.000 m2

1,75 zijn = 1,75 x 100 m2 = 175 m2

2,5 ha = 2,5 x 10.000 m2 = 25.000 m2

Dus nu het gebied van Pak Imam's tuin

= 30.000 m2 + 1.900 m2 + 175 m2 - 25.000 m2 = 7.075 m2

12. Onderwerp : Eigenschappen en elementen van ruimte

Een blik in de vorm van een blok met een lengte van 25 cm, 20 cm breed en 18 cm hoog is tot de rand gevuld met bakolie. Het volume bakolie in het blik is… cm3

een. 7.700 c. 9.000

b. 8.200 d. 10.100

Sleutel: C

Discussie :

Volume bakolie in blikjes = volume blokken

Volume blokken = pxlxt

V = pxlxt

V = 25 cm x 20 cm x 18 cm

V = 9.000 cm3

13. Onderwerp : Geometrie en meting (lay-out en coördinaten)

De coördinaten van punt P in de volgende afbeelding zijn….

een. (-2, -4) c. (2, -4)

b. (-2, 4) d. (2, 4)

Sleutel: D

Discussie :

nul

Punt P bevindt zich in kwadrant I, waar de X-waarde positief is en de Y-waarde positief. Van de foto toont P (2, 4)

14. Onderwerpen : nummers

Er zijn 210 studenten op de Mekar Sari-school, bestaande uit in totaal 6 klassen

klasse hetzelfde. In het derde leerjaar kwamen er 2 doorstromers bij. Dan is het aantal leerlingen in het derde leerjaar….

een. 37

b. 38

c. 39

d. 40

Sleutel : A

Discussie :

Is bekend:

Totaal aantal studenten = 210

Aantal lessen = 6

Derde leerjaar extra student = 2

Gezocht: aantal leerlingen van groep 3 =…?

Antwoord:

210: 6 + 2 = 35 + 2 = 37 studenten

15. Onderwerpen : geometrie en meting

De opbrengst van 200 km + 15 hm - 21.000 m is… m

een. 180.500

b. 181.680

c. 182.366

d. 183.658

Sleutel: A

Discussie:

nul

200 km x 1000 m = 200.000 m

15 hm x 100 m = 1500 m

Dan 200.000 m + 1500 m - 21.000 m = 180.500 m

16. Onderwerp : geometrie en meting

Kijk naar de afbeelding hieronder!

Klasse 6 wiskundige problemen geometrie en meting

De oppervlakte van de bovenstaande vorm is….

een. 121

b. 169

c. 225

d. 625

Sleutel: C

Discussie:

Vierkante oppervlakte = zijde x zijden

Oppervlakte = 15 x 15 = 225 cm2

17. Rekenopgaven voor klas 6: gebieds- en locatiecoördinaten

Kijk naar de afbeelding hieronder!

Graad 6 rekenopgaven en de locatie van de coördinaten

De coördinaten van A en C in de afbeelding zijn….

een. (5, -2) en (-4, 2)

b. (5, -2) en (-5, -3)

c. (7,4) en (-4, -2)

d. (7,4) en (-5, -3)

Sleutel : D

Discussie :

Het coördinaatpunt begint vanaf de x-as en gaat dan naar de y-as

A = (7, 4)

B = (-4, 2)

C = (-5, -3)

D = (5; -2)

18. Rekenopgaven voor klas 6: symmetrie en reflectie

Het beeld dat het resultaat is van het spiegelen van een platte vorm is…. een.

Graad 6 rekenopgaven met symmetrie en reflectie

b.

Graad 6 rekenopgaven met symmetrie en reflectie

c.

Graad 6 rekenopgaven met symmetrie en reflectie

d.

nul

Sleutel: C

Discussie :

Het beeld van een reflectie moet kenmerken hebben: afstand van objecten met dezelfde beeldafstand, de hoogte van het object en de afbeelding is hetzelfde, de grootte van het object is hetzelfde en de positie van de afbeelding is tegengesteld. Afbeeldingen die aan deze kenmerken voldoen, zijn C.

nul

19. Wiskundige vragen voor klas 6: gegevensverwerking

Let op de fruittafel bij Dimas thuis!

Graad 6 wiskundige problemen bij het verwerken van gegevens

De aanvoer van fruit met dezelfde hoeveelheid is….

een. manga en mangosteen

b. banaan en avocado

c. appels en bananen

d. sinaasappels en avocado

Sleutel: C

Discussie :

Op basis van de tabel is de Dimas-fruitinventaris met hetzelfde nummer appels en bananen

20. Onderwerp : gegevensverwerking

Kijk naar de toelage-tabel hieronder!

NaamZakgeld
AndiBudiCiciDaniEmilIDR 5.000 IDR 7.000 IDR 6.000 IDR 5.500 IDR 6.500
totaalIDR 30.000

De gemiddelde vergoeding voor de tafel is….

een. IDR 5.000

b. Rp.6.000

c. IDR 7.000

d. Rp 8.500

Sleutel : B

Discussie :

Het gemiddelde vinden is het totale bedrag gedeeld door de hoeveelheid gegevens

Het bedrag aan zakgeld = IDR 30.000

Aantal gegevens = 5

Dan IDR 30.000,00: 5 = IDR 6.000


Bron: Ruaangguru, Grade 6 Math Problems

5 sterren / 5 sterren ( 1 stem)