Trigonometrische identiteitsformule (VOLLEDIG) + voorbeeldvragen en discussie

trigonometrische identiteitsformules

De trigonometrische identiteitsformule bevat de formule voor de som van het verschil tussen twee hoeken in sinus, cosinus en tangens die in dit artikel zal worden uitgelegd.


In het begin zult u het misschien moeilijk vinden om trigonometrisch materiaal te begrijpen. Goniometrie is echter eigenlijk heel gemakkelijk materiaal om te begrijpen, zolang u de basisconcepten begrijpt.

Daarom zal hier worden besproken en uitgelegd over trigonometrie, beginnend van begrip tot trigonometrische identiteiten, samen met voorbeelden van trigonometrische problemen waardoor u meer zult begrijpen.

trigonometrische formules

Goniometrie begrijpen

Goniometrie komt van het Griekse "trigonon" en " metron ", een tak van de wiskunde die de relatie tussen de lengte en de hoek van een driehoek bestudeert.

Goniometrie heeft een identiteit die een relatie of relatie toont die goniometrische functies kan bevatten die aan elkaar gerelateerd zijn.

Goniometrie wordt vaak gebruikt door wiskundigen om circulaire verschijnselen te begrijpen door zijn vele toepassingen op verschillende gebieden, zoals fysica, werktuigbouwkunde, biologie en astonomie.

Goniometrische basisformules

Er is een basisformule die moet worden begrepen in trigonometrie die afkomstig is van een rechthoekige driehoek. Om het u gemakkelijker te maken om het te onthouden, kunt u de onderstaande afbeelding bekijken.

eenvoudige trigonometrische formules

Naast de drie bovenstaande formules zijn er nog andere basisformules afgeleid van de rechthoekige driehoek, namelijk:

trigonometrische identiteitsformules

Door de stelling van Pythagoras te gebruiken, wordt de afgeleide formule gevonden

trigonometrische identiteitsformule \

Goniometrische identiteitsformules

Naast de basisformule heeft trigonometrie ook een identiteitsformule, namelijk:

De formule voor de som en het verschil tussen twee hoeken

Problemen voorbeeld

voorbeeld 1

Als tan 9 ° = p. Vind de waarde van tan 54 °

Antwoord :

bruin 54 ° = bruin (45 ° + 9 °)

= bruin 45 ° + bruin 9 ° / 1 - bruin 45 ° x bruin 9 °

= 1 + p / 1 - p

Dus,de resulterende waarde van tan 54 ° is = 1 + p / 1 - p

Lees ook: Volledige uitleg van Redoxreacties (reductie en oxidatie) VOLLEDIG

Voorbeeld 2

Bereken de waarde van sin 105 ° + sin 15 °

Antwoord:

sin 105 ° + sin 15 ° = 2 sin ½ (105 + 15) ° cos ½ (105-15) °

= 2 sin ½ (102) ° cos ½ (90) °

= sin 60 ° cos 45 ° = 1/2 √ 3 . 1/2 √ 2 = 1/4 √ 6

Dan is de waarde van sin 105 ° + sin 15 ° 1/4 √ 6


Dus de discussie over trigonometrische identiteiten, hopelijk is dit nuttig en zal het u meer vertrouwd maken met het materiaal.